spooronderhoud, werkzaamheden

Werkgevers en bonden hervatten gesprekken spooronderhoud

Werkgevers, vakbonden en ProRail zijn weer in gesprek met elkaar om te werken aan herstel van rust in de railinfra, zoals ze een gezamenlijk persbericht laten weten. Er ligt inmiddels een concept-overeenkomst met als titel ‘Rust in de Railinfra’. Dat document vormt ook de basis voor de nieuwe cao Railinfra.

Het uitblijven van een nieuwe cao Railinfra na moeizame onderhandelingen en de onrust over de organisatie van het spooronderhoud hebben vorige en deze maand geleid tot verschillende stakingen en een aantal ludieke acties. De betrokken partijen zijn nu op zoek naar een oplossing om de rust terug te brengen in de branche.

ProRail, die zich eerst afzijdig hield van de gesprekken tussen werkgevers en vakbonden, is nu wel nadrukkelijk vertegenwoordigd in het nieuwe initiatief. De spoorbeheerder vindt de cao weliswaar de verantwoordelijkheid van de werkgevers en de bonden, maar speelt wel als opdrachtgever wel een belangrijke rol in de hoeveelheid werk en dus de werkgelegenheid. Ook zegt ProRail het belangrijk te vinden dat kennis behouden blijft.

Minimale werkgarantie

Eerder deze maand bood ProRail de spooraannemers een minimale werkgarantie. Afgesproken is dat de hoeveelheid werk de komende vier jaar niet zal dalen onder de 80 procent van het klein onderhoud in 2012. Mocht het werkvolume daar toch onder dreigen te komen, dan garandeert ProRail genoeg ander werk om aan het totaalpercentage te komen.

Die toezeggingen zouden ervoor moeten zorgen dat eventueel verlies van werkgelegenheid in de civiele hoek zo veel mogelijk via natuurlijk verloop plaatsvindt en dat de disciplines Seinwezen en Energieversterking juist versterkt worden.

Enkele weken

De gesprekken over de concept-overeenkomst lopen nog door. De partijen bekijken nog of alle doelstellingen haalbaar zijn en of er nog aanpassingen nodig zijn. Daarvoor denken ze nog een aantal weken nodig te hebben.

Eerder liet FNV Spoor weten de druk wel op de ketel te houden om te komen tot een cao “met een sluitende aanpak voor werkgelegenheid en een fatsoenlijke loonsverhoging”.

Auteur: Bart Pals

Bart Pals is hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport, een zusteruitgave van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.