Mbo-vakopleidingen oplossing personeelstekort railsector

Om te kunnen voorzien in goed opgeleid personeel op mbo-niveau in de railsector werkt de sector onder regie van het platform Railcollege aan de ontwikkeling van een breed scala aan nieuwe erkende beroepsopleidingen. De eerste is inmiddels van start gegaan.

Railcollege is een gezamenlijk initiatief van verschillende bedrijven in de railsector. De stichting, die nog in oprichting is, investeert niet alleen in opleidingen, maar gaat ook de sector promoten onder jongeren als aantrekkelijke werkomgeving met goede opleidings- en stagemogelijkheden onder het motto ‘Samen voor vakmanschap’. “Wij koppelen wensen aan de behoefte. Tot voor kort waren er – naast de goede bedrijfsinterne opleidingen – helemaal geen erkende mbo-opleidingen voor de railsector”, zegt kwartiermaker Frank van Spaandonk van Railcollege, die zelf een NS-achtergrond heeft.

Andere loopbaan

De mbo’ers die nu kiezen voor het spoor, hebben meestal zeer diverse achtergronden en moeten dan ook eerst een bedrijfsopleiding volgen voordat ze aan de slag kunnen. Ze hebben soms al een loopbaan in een andere sector achter de rug. Gezien de vergrijzing kan de railsector zich het niet meer permitteren om zich overwegend op die doelgroep te richten. Van Spaandonk: “Je gaat vissen in een vijver die steeds kleiner wordt. De komende jaren zullen er zo’n vijfduizend banen beschikbaar komen binnen de railsector.” Met nieuwe opleidingen mikt Railcollege op extra instroom. De behoefte aan mbo’ers is het grootst, vandaar dat het platform zich concentreert op dat onderwijstype.

Railcollege zou graag zien dat jongeren in de schoolbanken al gericht kiezen voor een loopbaan binnen de railsector. Dan moeten er wel vakopleidingen zijn die hen daarop voorbereiden. Daar gaat het platform aan werken in samenspraak met bedrijfsopleiders, mbo-instellingen, de overheid en de branche zelf. Daarbij richt Railcollege zich op vijf pijlers: machinisten, service en sociale veiligheid, onderhoud en herstel, logistiek en railinfra. Het gaat om twee- tot vierjarige mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4.

Bedrijven die zich bij Railcollege aansluiten stellen stageplekken beschikbaar en leerlingen die een opleiding volgen aan een mbo-instelling waarmee het nieuwe platform samenwerkt, krijgen zicht op een baangarantie. Dat is een extra stimulans om jongeren over de streep te trekken.

Machinistenopleiding

In Rotterdam is aan het Scheepvaart en Transport College het afgelopen schooljaar al een machinistenopleiding van start gegaan met twee klassen. Het ROC van Amsterdam begint in september in samenwerking met NS met een zelfde opleiding als pilot. Onder regie van Railcollege wordt eveneens gewerkt aan de ontwikkeling van beroepscompetentieprofielen voor functies als onderhoudsmonteur en servicemonteur voor railvoertuigen als basis voor andere opleidingen.

Voorlopig is Railcollege daar nog wel even mee bezig. “Het heeft nogal wat consequenties om erkend leerbedrijf te worden. Je moet veel afstemmen met de overheid”, aldus Van Spaandonk. Hoeveel de sector er uiteindelijk bijkrijgt is nu nog niet duidelijk. Dat hangt af van de behoefte. “Opleidingen ontwikkelen is een doorlopend proces.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist van SpoorPro.

1 reactie op “Mbo-vakopleidingen oplossing personeelstekort railsector”

Johan Tromp|27.06.12|22:11

Mocht er behoefte zijn aan een bevoegd docent met rail kennis kan SVO-Rail u die bieden.
Zelf heb ik mijn bevoegdheid en een collega van mij komt van NSO.
Zelf heb ik begin jaren 80 op de bedrijfschool van NS mijn opleiding gehad en daarna doorgegroeid in het spoorbedrijf.

Voor informatie kunt u terecht op http://www.SVO-Rail.nl

Met vriendelijke groet
Johan Tromp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.