Dekra Rail test treinen op stoorstromen

Elektrotechniek is een belangrijke discipline in de spoorsector die zich richt op de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden bij nieuw treinmaterieel. Erwin Jonker, leider van de vakgroep Elektrotechniek bij Dekra Rail, vertelt over welke uitdagingen hij dagelijks tegenkomt.

Een belangrijk onderdeel van het werk van de vakgroep Elektrotechniek heeft betrekking op Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) van trein- en spoorinfra-systemen. Deze afdeling checkt en bewaakt hoe de verschillende soorten elektrische installaties die in treinen en de spoorinfrastructuur voorkomen, samengaan.

Daarbij wordt bekeken of ze elkaar beïnvloeden en of dit door direct elektrisch contact, via elektromagnetische straling of bijvoorbeeld door de lucht komt. Jonker: “De elektriciteit is een belangrijk onderdeel in de railbranche. Wanneer er een trein passeert, mag het niet zo zijn dat de lichten uitvallen of een telefoonverbinding het opeens niet meer doet.”

Elektrische veiligheid

Dergelijke EMC-projecten voeren Jonker en zijn collega’s ook vanuit andere vestigingen van Dekra uit, zowel in Nederland als in het buitenland. Momenteel werken zij regelmatig in Saoedi-Arabië mee aan de elektrische veiligheid van een groot metroproject in de hoofdstad Riyadh.

Een ander onderdeel van elektrische veiligheid waar de vakgroep Elektrotechniek zich mee bezighoudt, zijn frequentiemetingen. Overal waar treinen elektrische energie verbruiken, genereren ze ook een magnetisch veld dat van invloed kan zijn op de omgeving. “Wij meten of dat magnetisch veld binnen de normen blijft. We testen dit voordat een trein in gebruik genomen wordt. Ook monitoren en bewaken we de elektrische uitstraling van rijdende treinen.”

Meetopstellingen

Dekra Rail heeft op negentien locaties langs het Nederlandse spoor meetopstellingen in de onderstations aangebracht die de elektrische energie voor het treinverkeer leveren. Normaal gesproken is dit een gelijkstroom, maar door fouten in infra of materieel kunnen er ook wisselstroomcomponenten ontstaan. Deze kunnen de treinbeveiliging  beïnvloeden. De monitoringposten meten daarom of er stoorstromen worden gegenereerd en of er in bepaalde frequentiegebieden overschrijdingen zijn.

De data die worden opgehaald, verwerkt en rapporteert Dekra Rail via een digitaal dashboard aan de klant.  Jonker: “Het kan zijn dat er een onderdeel van een trein kapot is, maar dat de trein gewoon rijdt en niemand daar iets van merkt. Bijvoorbeeld een onderdeel van een tractie-installatie. Door middel van het dashboard kan zo’n defect component worden waargenomen aan de hand van een herhalend afwijkend magnetisch veld of stroombeeld. Op deze manier wordt in een zeer vroeg stadium ontdekt of er onderhoud nodig is. Wanneer zo’n klein defect niet direct opgelost wordt, kan dit schade en storingen tot gevolg hebben.”

Energierekening vervoerders

Een project waar het team van Jonker zich mee bezighoudt is het dossier energierekening. Dit dossier gaat over het op een juiste manier toekennen van een energierekening aan een spoorvervoerder. Dit blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig, vertelt de specialist. “Je kunt niet zomaar de totale verbruikte energie door het aantal treinen delen en dan iedereen een rekening sturen.”

De energierekening van elke vervoerder wordt in Nederland met een speciaal rekenmodel vastgesteld. De twee inkoopcoöperaties voor vervoerders, die gezamenlijk energie en olie inkopen, hebben dit rekenmodel ontwikkeld. De energierekening wordt hiermee berekend aan de hand van verschillende parameters, zoals het vervoerde gewicht en het aantal gereden kilometers.

Dekra Rail is ingeschakeld om als onafhankelijke partij te controleren of het rekenmodel juist is. “Wij hebben een rapport uitgebracht, waarin stapsgewijs beschreven is hoe het rekenmodel verbeterd kan worden en hoe op een eerlijke manier het energieverbruik wordt toegekend aan elke verbruiker.”

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.