Een tram van het netwerk Tramlink in Londen, foto: Transport for London

‘Lightrail-systeem oplossing voor bereikbaarheid Eindhoven’

Foto: Transport for London

Een lightrail-systeem of een innovatieve smart rapid bus is een mogelijke oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem in de regio Eindhoven. Barth Donners, adviseur duurzame mobiliteit bij Royal HaskoningDHV, en Anja Hannema van de gemeente Eindhoven presenteerden vorige week een ‘Blue Sky-concept’ tijdens de Dag van de Rail, waarover zij met diverse railprofessionals in discussie gingen.

Vervoersprognoses laten zien dat tussen 2030 en 2040 zowel de weginfrastructuur als het openbaar vervoer niet meer toereikend zullen zijn om het groeiend aantal reizigers op te vangen. “Daarnaast zijn er veel spoorse ambities in Eindhoven met mogelijke snelle internationale verbindingen naar Düsseldorf, Aken, Antwerpen en Brussel die vermoedelijk hoge kosten in aanpassingen van de infrastructuur met zich meebrengen. In het concept hebben wij gekeken naar hoe we deze verbindingen meer lucht kunnen geven”, legt Hannema uit.

Introductie nieuw systeem

“Door de sprinters van de huidige spoorinfrastructuur te halen, lijken deze kostbare aanpassingen aan de infrastructuur niet meer nodig. Uiteraard kost de introductie van een nieuw systeem ook geld, maar de baten lijken hoger, doordat het vervoer dichter bij de bestemming van de reiziger kan worden gebracht,” vult Donners haar aan. “Het nieuwe systeem kan zonder overstap de economische kerngebieden in de agglomeratie bedienen.”

Royal HaskoningDHV en de gemeente Eindhoven proberen met het Blue Sky-concept de discussie op gang te brengen over de vraag in hoeverre een regionale schaalsprong, ingevuld door een metropolitaan OV-systeem ter vervanging van het huidige HOV- en sprintersysteem soelaas zou kunnen bieden. “Dit zou bijvoorbeeld lightrail kunnen zijn, maar er valt ook te denken aan een innovatieve autonome smart rapid bus zoals die op dit moment al in China rijdt.”

Hotspots

“De huidige sprinters en HOV-busverbindingen brengen de reizigers op dit moment niet waar ze willen zijn. Zij willen naar de Technische Universiteit, ASML en het centrum. Investeren in het huidige spoornetwerk levert weinig op voor de bereikbaarheid in de regio”, aldus Donners.

Eindhoven wordt gezien als de tweede economische motor van Nederland. Onderdeel van Brainport Eindhoven zijn bijvoorbeeld de Technische Universiteit Eindhoven, de Automotive Campus in Helmond en vestigingen van grote multinationals zoals ASML, Philips en DAF. Daarnaast heeft Eindhoven de tweede nationale luchthaven van Nederland. “Er is dus grote behoefte aan mobiliteit, zeker gezien de toekomstige ontwikkelingen in de stad en de Brainport regio”, aldus Hannema.

Capaciteitsvraagstukken regio

Tot dusver is het bereikbaarheidsprobleem van Eindhoven met name op stedelijk niveau bekeken. “De metropolitane allure van de stedelijke agglomeratie Eindhoven lijkt nog onvoldoende onderkend te zijn”, vindt Hannema. “Tot dusver is gekozen voor een regionale ontsluiting door HOV-lijnen en sprinters. Ook voor toekomstige ontwikkelingen is samen met de provincie deze aanpak gekozen. Onderzoeken naar Multimodaal Transferpunt Acht en het nieuwe station Eindhoven Airport lieten zien dat een stedelijke schaalsprong voorlopig niet aan de orde is.”

Als er ook naar capaciteitsvraagstukken in de regio en omringende steden wordt gekeken, dan is deze noodzaak echter een stuk duidelijker, vult Donners aan. “De komende jaren staat Brainport Eindhoven voor een brede bereikbaarheidsopgave. Er zijn verschillende uitdagingen in de bereikbaarheid van de A2, A50 en de A67. Naar verwachting zal het wegennet binnen tien jaar overbelast worden. Daarnaast is er veel bovenregionaal verkeer op de N2.” Vanuit de regio gaat er veel verkeer naar de diverse ‘hotspots’ in de regio Eindhoven.

De presentatie werd door Donners en Hannema tijdens de Dag van de Rail vooral ingestoken om nieuwe inzichten van de aanwezigen professionals te krijgen. De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd, gaven zinvolle suggesties en waren ook bereid mee te denken in een vervolg.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

12 reacties op “‘Lightrail-systeem oplossing voor bereikbaarheid Eindhoven’”

Pat Rick|05.07.19|11:22

De wegen rond Brainport zijn NU al niet toereikend. Door een combinatie van doorgaand vrachtverkeer en forensenverkeer staan de A2-zuid en A67 dagelijks vast. Hier zijn accuut spitsstroken nodig, waarbij de monitoring van de Randweg moet worden uitgebreid tot Someren (A67) en Weert-Noord (A2). A58 staat al in de planning om verbreed te worden, maar dat betekent dat de Randweg naar minimaal 3+3+3+3 rijstroken moet (zeker tussen De Hogt en Batadorp). Het beste is om dit via een Spoedwet te doen

Pat Rick|05.07.19|11:36

Het zou goed zijn om snel Station Acht/Airport te realiseren om de luchthaven een snelle spoorontsluiting te geven. Nu gaat dit niet voor 2028 gebeuren (terwijl dit vooral het aanleggen van perrons is)

In het verleden was er het Bels lijntje dat eerst liep via Eindhoven-Zuid (nu High Tech Campus) naar Valkenswaard en dan naar Winterslag (Hasselt). Dit is opgedoekt en later is er voor veel geld een busbaan gekomen. Had men de lijn niet opgebroken, dan had men hier light rail of HOV kunnen maken

Pat Rick|05.07.19|11:44

Valkenswaard had dus een station aan deze lijn en nu wordt de N69 veelvuldig gebruikt en de Westparallel laat jaren op zich wachten.

De samenwerking in SRE was niet altijd optimaal. De busbaan vanuit Eindhoven naar Veldhoven houdt op bij de gemeentegrens. En hetzelfde geldt voor de busbaan vanuit Veldhoven naar Eindhoven.
Eindhoven is bezig geweest om de toegangswegen af te sluiten, versmallen. Zo is de weg vanuit Oirschot dicht en hetzelfde dreigt voor Opwetten. Vanuit Nuenen is die versmald

Pat Rick|05.07.19|12:03

Eindhoven heeft zich dus niet als metropool opgesteld en heeft zich niet constructief opgesteld, maar is vooral bezig geweest om mobiliteitsproblemen af te wentelen op de buurgemeenten.

In eerste instantie is dus een andere opstelling van Eindhoven nodig. En dan leiderschap tonen om met Helmond mee werken aan betere mobiliteit in de regio die behoorlijk groot is. Tot in Belgie, Limburg (Weert, Venlo) en Nijmegen toe.

Pat Rick|05.07.19|12:38

Deze partijen achten vooral nodig: verbreding van A2,A67,A50, aanleg Westparallel.

OV punten voor de regio is dan vooral:
– lightrail parallel aan spoor naar Helmond, zeker nodig met komst 3RX, heropening station Nuenen
– naadloze HOV naar Veldhoven (ASML, MMC)
– opening station Acht/Airport en van daaruit HOV naar Airport
– HOV doortrekken naar High Tech Campus
– bij ondertunneling Tongelresestraat ook een station Eindhoven-Oost/Tongelre/DAF

Marc Busio|06.07.19|14:32

Bravo!!! In en rond Eindhoven kun je gerust investeren in meer OV, en dus ook spoor, want daar verplaatsen zich dagelijks veel mensen, die nu nog geconfronteerd worden met files en lange reistijden. Extra geld voor treinen en bussen is hier beter besteed dan aan het opwaarderen van oude spoorlijntjes in Limburg, of dat nu aan de Nederlandse of Belgische kant van de grens is.

Pat Rick|08.07.19|12:15

E’hvn heeft zich niet meewerkend opgesteld in de regio mbt OV. Daarom is het beter om eerst vanuit de Rijksoverheid snelwegen te verbreden (dus staat deze als eerste genoemd). XPO en UPS hebben honderden miljoenen geinvesteerd in DCs, dus nu moeten de wegen beter, en dus nog geen geld voor OV.

Als E’hvn beter samenwerkt met de omliggende gemeenten, kan men de busbanen naadloos aansluiten (bv vanuit ASML). Wel huizenhoge ambities qua OV, maar het lukt nu niet eens om HTC op HOV aan te sluiten

Theo Kuster|08.07.19|15:53

@Barth Donners:
ik zou ook graag een studievoorstel indienen met betrekking tot de verbetering van bereikbaarheid in en om Groningen.
Ook hier lijkt mij een light-rail de passende oplossing, temeer, daar er al een redelijke spoorse infrastructuur ligt waarop nu gereden wordt door Arriva.
De voordelen:
– Zerniketerrein (campus universiteit en Hanze hogeschool) ontsluiten
– Wijken Oostelijk van de ringweg ontsluiten, met tevens haltering bij stadion en UMCG
– Geen tramp meer dwars door de stad

Theo Kuster|08.07.19|15:54

Excuus, het woord tramp is al te freudiaans: tram

Marc Volgers|10.07.19|09:31

Het zou mooi zijn, maar dit kost flink wat geld. Met de ervaringen met de NZ lijn en Uithoflijn zie ik Den Haag de portemonnee niet trekken. Maar ik heb al wel een heel plan voor tramlijnen en extra stations bedacht ;-).

Evert Bouws|10.07.19|14:18

Deze discussie doet mij denken aan het zogenoemde Randstadspoor, een concept uit de jaren 80, dat Utrecht zou voorzien van een metro-achtig netwerk, gebruik makend van bestaand spoor. Afgezien van de aanleg van viersporige trajecten rond Utrecht is van enige ontwikkeling hiervan niets terechtgekomen. Wel beschikt Utrecht nu over een verre van optimaal net van tramverbindingen, rijden er dubbelgelede bussen en heeft Utrecht de “grootste fietsenstalling ter wereld”.

Pat Rick|11.07.19|13:57

@Evert: Utrecht heeft er verschillende stations bij gekregen, naast extra perronsporen en de enorme uitbreiding van CS. De stad is vragende partij om een extra IC station, maar men zou de bestaande infrastructuur beter moeten benutten. Met het geld voor de Uithoflijn had men diverse spoorlijnen in NL kunnen aanleggen/verbeteren.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.