NedTrain, onderhoud, werkplaats, Leidschendam, treinen, NS

Advies: smartengeld voor potentiële slachtoffers chroom-6

Alle deelnemers aan het werklozenproject tROM die in aanraking zijn gekomen met de kankerverwekkende stof chroom-6 in oude NS-treinen dienen smartengeld te krijgen. Dit advies heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie vorige week gegeven aan het college van B en W van Tilburg. Enkele jaren terug bleek dat er chroom-6 te vinden was in de verf van oude NS-treinen.

Verschillende mensen uit de regio Tilburg hebben tijdens een re-integratietraject tussen 2004 en 2012 bij NedTrain aan treinen gewerkt die bestemd waren voor het Spoorwegmuseum. Voor de onderzoekscommissie is het niet belangrijk of de betrokkenen ook echt gezondheidsschade hebben opgelopen. “We zien het als een vergoeding wegens ondervonden angst en vrees over hun gezondheidssituatie”, vertelt voorzitter Peter van der Velden in het Brabants Dagblad. “Je kunt het ook smartengeld noemen.”

Vergoeding

Deze vergoeding geldt voor de uitkeringsgerechtigden die kunnen aantonen dat ze werkzaam waren bij het werklozenproject tROM tussen 2004 en 2012. Het gaat hierbij om bijna 800 mensen die zich bezighielden met het schuren en schilderen van de chroomhoudende treinen en hun leidinggevenden. Hoe hoog de vergoeding zou moeten zijn, heeft de commissie niet gespecificeerd. Dat is aan het college zelf om te bepalen.

Omdat de vergoeding losstaat van werkelijke schade aan de gezondheid, erkent de gemeente hiermee dus ook geen aansprakelijkheid. “Omgekeerd zien betrokkenen hiermee niet af van een eventuele schadeclaim”, licht Van der Velden deze schadevergoeding toe. “De vergoeding kan daarop wat ons betreft later ook niet in mindering worden gebracht.”

385 euro

Het smartengeld dat hier wordt voorgesteld komt bovenop de 385 euro die Tilburgse betrokken al enkele jaren kunnen aanvragen en waar ze in 2018 opnieuw voor in aanmerking kunnen komen. Er is gekozen om betrokken op die manier tegemoet te komen, omdat 385 euro precies overeen komt met het eigen risico voor de zorgverzekering. Daarmee hopen de burgemeester en wethouders van Tilburg de drempel weg te nemen voor medisch onderzoek.

Overigens heeft het college van B en W in Tilburg zelf gevraagd om een advies van de onafhankelijke onderzoekscommissie. Dit deden zij nadat eerder dit jaar bleek dat het wetenschappelijk onderzoek door het RIVM naar de Chroom-6 affaire vertraging opliep. Dit zorgt ervoor dat de betrokken nog langer in onzekerheid zitten, zo meent Van der Velden. Van der Velden was eerder oud-burgemeester van Breda. Naar verwachting volgt het eindrapport in september 2018.

NedTrain

Naast de werklozen die deelnamen aan dit project, bestaat er ook onder medewerkers van NedTrain onrust. Zij moesten onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan deze treinen. Ongeveer duizend medewerkers van NedTrain bleken jarenlang te zijn blootgesteld aan verf met de kankerverwekkende stof chroom-6. NS heeft een extern onafhankelijk onderzoek aangekondigd door het RIVM en de gemeente Tilburg laat dus een eigen extern onderzoek door RIVM verrichten naar de situatie bij tROM.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.