Staatssecretaris Sharon Dijksma tijdens een debat in de Tweede Kamer

Omvorming ProRail kan miljoenen gaan kosten

Het besluit om van ProRail een zbo te maken, heeft grote negatieve gevolgen. De gebruiksvergoeding voor vervoerders zal stijgen, reizigers zullen worden geconfronteerd met duurdere treinkaartjes en de fiscale nadelen voor ProRail zijn ook aanzienlijk. Experts schatten de effecten voor vervoerders op enkele miljoenen. Dit laat de Ondernemingsraad van ProRail weten, voorafgaand aan het debat over het spoor in de Tweede Kamer op dinsdag.

Volgens de OR voorspelt vrijwel de hele spoorsector dat het besluit van staatssecretaris Dijksma nadelig zal uitpakken. “Het streven naar betere prestaties op het spoor wordt erdoor gedwarsboomd en de treinkaartjes worden duurder”, aldus de OR. “Het kabinet wenst die negatieve effecten niet te zien, maar laat wel de reizigers en verladers de rekening betalen.”

Waarschuwing

Al enkele maanden waarschuwen ProRail en verschillende andere partijen uit de spoorsector de staatssecretaris om geen publieke organisatie te maken van ProRail, vanwege de kosten en risico’s die hieraan verbonden zijn. Ook Tweede Kamerleden twijfelden en stelden veel vragen. Toch lijkt Dijksma al sinds het voorjaar niet af te brengen van het voornemen om van ProRail een zbo te maken.

Vanwege het debat benadrukt de OR van ProRail  opnieuw de risico’s die zijn verbonden aan dit besluit. “Deze operatie levert in het beste geval overzienbare nadelen op. In het slechtste geval grote nadelen. En in elk geval géén voordelen.” Onderzoek van onderzoeksbureau McKinsey naar de impact van dit besluit, dat is uitgevoerd in opdracht van ProRail, heeft bovendien uitgewezen dat dit besluit impact kan hebben op de ‘taakuitvoering, gebruiksvergoeding, medewerkers, operationele kosten, fiscale druk en veranderopgave van ProRail’.

Verder stelt het rapport dat veel afhangt van de uitwerking van dit kabinetsbesluit. Wanneer er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan blijven de negatieve gevolgen voor ProRail beperkt, al staan hier geen voordelen tegenover. Daarentegen heeft het niet kunnen voldoen aan enkele voorwaarden meteen ‘significante negatieve gevolgen’. En er is bij drie randvoorwaarden een reëel risico dat hier niet aan kan worden voldaan, volgens de onderzoekers.

Noodzaak omvorming

De OR begrijpt niet waarom staatssecretaris Dijksma het zo noodzakelijk lijkt te vinden om in te grijpen bij ProRail, aangezien ze tevreden is over de nieuwe Raad van Bestuur van ProRail en omdat de infrabeheerder ook de prestaties heeft verbeterd in vergelijking met een jaar eerder. Bovendien zet ProRail vraagtekens bij het besluit van Dijksma omdat het kabinet geen onderzoek doet naar de kosten van dit besluit.

“Pas eind 2017 wordt er misschien iets duidelijk”, aldus de OR. De raad voorspelt in ieder geval een groot risico op nadelige btw-effecten voor reizigers en gemeenten en nadelige fiscale effecten voor ProRail zelf. De OR benadrukt dat Dijksma de gewenste sturing van de organisatie ook kan realiseren in de bestaande situatie.

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

1 reactie op “Omvorming ProRail kan miljoenen gaan kosten”

Mirjam Visscher|22.12.16|12:49

Voor wie het rapport wil lezen, het is publiek: https://www.prorail.nl/sites/default/files/mckinsey_rapport.pdf

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.