Utrecht Centraal, station

Utrecht Centraal meest gevoelig voor storingen

Station Utrecht Centraal is het knooppunt in Nederland dat het meest gevoelig is voor verstoringen. Tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal vonden in het afgelopen jaar de meeste verstoringen plaats. Dat waren er 108, 17 minder dan het jaar ervoor. Ook andere verbindingen met Utrecht Centraal scoren hoog als het gaat om verstoringen. Het totale aantal verstoringen op het spoor bleef vrijwel gelijk: 2.216 in 2014 tegenover 2.198 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Rijdendetreinen.nl.

Staatsscretaris Mansveld schrijft in beantwoording van Kamervragen van het CDA dat het aantal infrastoringen dat impact heeft op de treindienst de afgelopen vijf jaar niet gestegen, maar ook niet gedaald. Wel veranderden de oorzaken. “Het aantal storingen veroorzaakt door techniek, zoals sein- en wisselstoringen, is fors gedaald. Daar staat tegenover dat het aantal verstoringen veroorzaakt door derden is toegenomen”, aldus de bewindsvrouw. Onder derden vallen onder andere spoorlopers en aanrijdingen met een persoon.

Aanrijdingen

De website Rijdendetreinen.nl houdt per spoortraject cijfers bij van storingen. Daaruit blijkt dus dat de verbinding tussen Rotterdam en Utrecht koploper is op dit gebied. Op de tweede plek staat het traject Schiphol – Utrecht Centraal met 96 verstoringen in het afgelopen jaar, net zoveel als het jaar ervoor. De makers van de website maken uitsluitend gebruik van reisinformatie-gegevens van NS over storingen die impact hebben op de treindienst.

Oponthoud

Bij de zes trajecten met de meeste oponthoud zit viermaal een traject met station Schiphol. In de tunnel bij de luchthaven vindt relatief vaak een verstoring plaats. Reizigers kunnen voor vijf euro extra een garantie kopen dat ze op tijd op Schiphol zijn (bekijk de grafiek onderaan dit artikel voor de tien trajecten met de meeste storingen in 2014).

Het hoogste aantal incidenten gebeurde in december vorig jaar, met ruim tien procent van de storingen. In februari was dat percentage het laagst: 6,5 procent. Op maandag en dinsdag is de kans op een storing het grootst, terwijl in de weekenden het minste oponthoud plaatsvindt. Ook is gekeken naar de duur van een storing. Daaruit blijkt dat een kwart van de incidenten tussen de één en twee uur duurt. Sommige duren echter een stuk langer. In de afgelopen twee jaar waren er 21 storingen die langer duurden dan een dag.

Punctueel

Eerder meldde ProRail dat het aantal treinen dat op tijd rijdt, vorig jaar verbeterde. De punctualiteit kwam uit op 90,2 procent, het hoogste niveau van de afgelopen vier jaar. Echter, treinen die uitvallen of stations die worden overgeslagen, vallen echter buiten de berekening. Een trein die veel te laat is, wordt wel eens opgeheven.

Lees ook:

Hoge punctualiteit reizigerstreinen vanwege zachte weer

Bron: Rijdendetreinen.nl

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van SpoorPro en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.