Spooraansluiting, chemiebedrijf

GroenLinks: bedrijfsspooraansluitingen naar ProRail onderzoeken

GroenLinks wil dat staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu onderzoekt of het eigendom en beheer van bedrijfsspooraansluitingen van de NS overgedragen kan worden aan ProRail. De NS wil het spooreigendom en het beheer aan bedrijven zelf overdragen, maar de bedrijven willen dat niet. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur hierover Kamervragen gesteld.

Verladersorganisatie EVO wijst erop dat het spoorgoederenvervoer minder CO2, fijn- en stikstof uitstoot en dat het kabinet dit wil stimuleren. Maar volgens de belangenorganisatie wordt het spoorvervoer “juist onaantrekkelijker als bedrijven gedwongen worden om het eigendom en beheer, soms over meer dan honderden meters spoor in de openbare ruimte, over te nemen”.

NS Spooraansluitingen

NS Spooraansluitingen, dochterbedrijf van NS, verhuurt en beheert ongeveer 300 kilometer spoor en 1200 wissels bij ongeveer 250 bedrijven in Nederland. Klanten zijn ondernemingen die een economisch of strategisch belang hebben bij het vervoer van goederen per spoor. 

Omdat spooraansluitingen niet meer de core business is van NS, wil het spoorbedrijf deze aansluitingen afstoten.

“Maar voor de door de NS beoogde nieuwe eigenaren, de bedrijven met een spooraansluiting, geldt hetzelfde. Deze bedrijven zijn namelijk geen specialisten in spoorbeheer en ProRail is dat wel”, weet EVO. De organisatie stelt daarom dat de spoorbeheerder de meest logische partij is om het eigendom en beheer van bedrijfsspoortaansluitingen over te nemen.

Onrust

SpoorPro was in mei bij een bijeenkomst over de bedrijfsspooraansluitingen bij verladersorganisatie EVO in Zoetermeer. Daar werd gepleit om de bedrijfsspooraansluitingen bij ProRail onder te brengen. Beleidsadviseur Laurie d’Hont van EVO stelde toen voor om dit in de nieuwe beheersconcessie 2015 – 2025 op te nemen.

Staatssecretaris Mansveld heeft nu drie weken de tijd om een antwoord te formuleren op de vragen die zijn ingediend door GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren. EVO wil dat de staatssecretaris het verzoek om onderzoek oppakt en op korte termijn met de betrokken partijen om de tafel gaat om tot een acceptabele oplossing te komen.

Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht  ‘Bedrijven staan niet te trappelen om hun stukje spoor over te nemen’ (ingezonden 11 augustus 2014)
 
Vraag 1


Bent u bekend met het bericht  ‘Bedrijven staan niet te trappelen om hun stukje spoor over te nemen’? 

Vraag 2


Bent u van mening dat het van belang is om bedrijven – ook vanuit het oogpunt van de milieudoelstellingen van het kabinet en de positieve milieuprestaties van het spoorgoederenvervoer – op een goede wijze aangesloten te houden op het spoornet?

Vraag 
3


Welke maatregelen neemt u om meer bedrijven hun goederen over het spoor te laten vervoeren en kunt u aangeven hoeveel bedrijven er meer of minder van het spoor gebruik zijn gaan maken de afgelopen vijf jaar?


Vraag 4


Deelt u de mening dat overheidsbijdragen voor het faciliteren van spoorvervoer in het algemeen ook zouden moeten gelden voor het spoorgoederenvervoer?

Vraag 5


Bent u bereid om te onderzoeken of de taken van NS voor wat betreft de bedrijfsspooraansluitingen kunnen worden ondergebracht bij ProRail?  


Lees ook:

Onrust onder verladers over afstoten spooraansluitingen NS

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.