Arriva, spoorlijn, Winterswijk

Onderzoek: terugverdientijd LNG korter dan elektrificatie spoor

De terugverdientijd van een investering in de brandstof LNG is over het algemeen korter dan die van een investering in elektrificatie van het spoor. De terugverdientijd van investeringen in LNG wordt berekend op circa 5 tot 18 jaar, voor elektrificatie is dit ongeveer 20 tot 44 jaar. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Vergroening regionale spoorlijnen’ dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd.

Onderzoeksbureau First Dutch Capital voerde een verkennend onderzoek naar de financiële consequenties van elektrificatie dan wel het inzetten van (bio-)LNG treinen op regionale diesellijnen in Nederland. Het rapport is gebaseerd op schriftelijke en mondelinge informatie die door het ministerie, decentrale overheden, regionale vervoerders en andere partijen aan First Dutch is verstrekt.

Regionale spoorlijnen

Het onderzoek richt zich op dertien regionale spoorlijnen in Nederland, waarop dit moment met diesel-elektrische treinen wordt gereden. “Elektrificatie lijkt minder gunstig dan het gebruik van LNG. Dit wordt met name wordt veroorzaakt door de hoge investeringen in infrastructuur”, stellen de onderzoekers. “Dit effect is met name terug te zien in de langere terugverdientijd van elektrificatie.”

Voordat (bio)LNG als brandstof bij treinen kan worden gebruikt, dienen er volgens het onderzoeksbureau nog een zaken verder worden uitgezocht. Bij LNG spelen er nog een aantal onzekere factoren zoals technologie, homologatie, de prijs van het materieel en LNG en de infrastructuur voor LNG. Deze onzekerheden zijn niet meegenomen in de uitkomsten van de LNG-optie.

LNG

Om die reden zouden er nog extra stappen moeten worden gezet om LNG in de juiste treinen toe te passen. De onderzoekers adviseren daarom ook om een proefproject met LNG te staren om de technische haalbaarheid van de toepassing op het spoor te bewijzen en een business case te kunnen maken.

Een aantal energiebedrijven, een vervoerder en een onderwijsinstelling onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor de transitie van diesel- naar LNG-aandrijving bij personentreinen en het gebruik en opslaan van remenergie (hybride technologie). Zij doen dat in het kader van het TKI-project (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) ‘De Groene Trein’.

Vergroening spoor

Als onderdeel van het SER-Energieakkoord is in de Actieagenda Duurzame Brandstoffenmix ook de vergroening van het regionaal spoor opgenomen. In dit akkoord is afgesproken dat het Nederlandse bedrijfsleven, belangenorganisaties en de overheid gezamenlijk werken aan een actieplan rondom de verdere introductie van duurzame brandstoffen in Nederland.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.