V250, Fyra, AnsaldoBreda

Verlies NS op Fyra-debacle terug gebracht tot 88 miljoen

De NS heeft een deal gesloten met AnsaldoBreda, waardoor het totale verlies als gevolg van het V250-project met 37 miljoen euro wordt teruggebracht tot 88 miljoen. De bedrijven hebben een overeenkomst gesloten die inhoudt dat alle V250-treinen terug gaan naar de Italiaanse treinenbouwer en dat 125 miljoen euro wordt terugbetaald aan NS. Toekomstig te ontvangen betalingen als een gevolg van de verkoop van treinen door AnsaldoBreda zullen het waardeverlies met maximaal 21 miljoen euro verder verminderen.

AnsaldoBreda en haar moedermaatschappij Finmeccanica hebben dat met NS afgesproken inzake het Fyre-debacle. “De afronding is bereikt vanwege de voordelen die beide partijen zien in het voorkomen van lange juridische procedures, die anders de komende jaren veel energie en geld zouden vergen”, meldt NS.

V250-treinen

Onderdeel van de nieuw gevonden oplossing is dat alle V250-treinen terug gaan naar AB. Een praktische procedure voor de terugkeer wordt opgesteld, inclusief toestemming van de betrokken autoriteiten (voor zover nodig) voor het transport van de treinen.

Het akkoord geeft AnsaldoBreda de gelegenheid om treinen te verkopen aan andere klanten en deze aan te passen aan andere eisen en behoeften van dergelijke klanten. In geval van een succesvolle herverkoop, is er in de overeenkomst bepaald dat NS een extra betaling per verkochte trein ontvangt van de Italiaanse treinenbouwer, met een maximum van 21 miljoen euro.

Robuustheid

Beide partijen zijn van mening dat de treinen op termijn te herstellen zijn voor terugkeer naar commerciële inzet. Het verschil van mening tussen de partijen betrof een verschillende inschatting over de voorwaarden waaronder dit herstel mogelijk zou zijn.

NS:: “Fundamenteel ging het niet over de robuustheid van het ontwerp van de trein, maar vooral over aanvaardbare deadlines voor reparatie en inzetbaarheid die niet voldeden aan de NS-behoeften en over de financiële consequenties. Onderdeel van de overeenstemming is dat beide partijen afzien van financiële claims, inclusief die voor mogelijk geleden schade van beide zijden.”

Auteur: Bart Pals

Bart Pals is hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport, een zusteruitgave van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Verlies NS op Fyra-debacle terug gebracht tot 88 miljoen | SpoorPro.nl
V250, Fyra, AnsaldoBreda

Verlies NS op Fyra-debacle terug gebracht tot 88 miljoen

De NS heeft een deal gesloten met AnsaldoBreda, waardoor het totale verlies als gevolg van het V250-project met 37 miljoen euro wordt teruggebracht tot 88 miljoen. De bedrijven hebben een overeenkomst gesloten die inhoudt dat alle V250-treinen terug gaan naar de Italiaanse treinenbouwer en dat 125 miljoen euro wordt terugbetaald aan NS. Toekomstig te ontvangen betalingen als een gevolg van de verkoop van treinen door AnsaldoBreda zullen het waardeverlies met maximaal 21 miljoen euro verder verminderen.

AnsaldoBreda en haar moedermaatschappij Finmeccanica hebben dat met NS afgesproken inzake het Fyre-debacle. “De afronding is bereikt vanwege de voordelen die beide partijen zien in het voorkomen van lange juridische procedures, die anders de komende jaren veel energie en geld zouden vergen”, meldt NS.

V250-treinen

Onderdeel van de nieuw gevonden oplossing is dat alle V250-treinen terug gaan naar AB. Een praktische procedure voor de terugkeer wordt opgesteld, inclusief toestemming van de betrokken autoriteiten (voor zover nodig) voor het transport van de treinen.

Het akkoord geeft AnsaldoBreda de gelegenheid om treinen te verkopen aan andere klanten en deze aan te passen aan andere eisen en behoeften van dergelijke klanten. In geval van een succesvolle herverkoop, is er in de overeenkomst bepaald dat NS een extra betaling per verkochte trein ontvangt van de Italiaanse treinenbouwer, met een maximum van 21 miljoen euro.

Robuustheid

Beide partijen zijn van mening dat de treinen op termijn te herstellen zijn voor terugkeer naar commerciële inzet. Het verschil van mening tussen de partijen betrof een verschillende inschatting over de voorwaarden waaronder dit herstel mogelijk zou zijn.

NS:: “Fundamenteel ging het niet over de robuustheid van het ontwerp van de trein, maar vooral over aanvaardbare deadlines voor reparatie en inzetbaarheid die niet voldeden aan de NS-behoeften en over de financiële consequenties. Onderdeel van de overeenstemming is dat beide partijen afzien van financiële claims, inclusief die voor mogelijk geleden schade van beide zijden.”

Auteur: Bart Pals

Bart Pals is hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport, een zusteruitgave van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.