Ter illustratie. Bij de ontsporing was gelukkig alleen sprake van materiële schade, inzittenden konden de trein veilig verlaten. Wel ondervonden veel reizigers geruime tijd hinder door de noodzakelijke herstelwerkzaamheden. (Foto Spoorjan / Wikimedia Commons)

‘Spoor gederailleerde trein Groningen sinds 2008 niet gemeten’

Ter illustratie. Bij de ontsporing was gelukkig alleen sprake van materiële schade, inzittenden konden de trein veilig verlaten. Wel ondervonden veel reizigers geruime tijd hinder door de noodzakelijke herstelwerkzaamheden. (Foto Spoorjan / Wikimedia Commons)

De sporen waarop een trein derailleerde in Groningen op 27 juni 2021, waren sinds 2008 niet meer door een meettrein bezocht. Dat laat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat weten in beantwoording op Kamervragen. Ook beaamt Heijnen dat gebrekkig onderhoud vanuit ProRail de oorzaak was achter de ontsporing.

Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) stelde op 24 juni Kamervragen aan het ministerie, naar aanleiding van een onderzoeksrapport. Daarin concludeerde ProRail dat een combinatie van gebrekkig onderhoud en onvoldoende toezicht op de staat van het spoor zorgde voor de ontsporing vorig jaar. Heijnen gaat mee in die conclusie: ‘Het inspectieregime van de aannemer en het toetsingsregime van ProRail zijn ontoereikend geweest. Voor de instandhouding van het spoor tot de uitgestelde vervanging heeft ProRail te veel vertrouwd op het proces van de aannemer voor onderhoud en inspecties.’

Dat er al sinds 2008 geen meettreinen hebben gereden op de benoemde sporen, werd veroorzaakt door een permanente opstelling van treinen op dit traject. Normaliter wordt de inspectiefrequentie van de meettrein afgestemd op de snelheid waarmee op het traject wordt gereden en de belasting van de sporen en wissels. Maar door de opstelling op dit gedeelte van het spoor was meting met een meettrein niet mogelijk. “In dat geval had een fysieke inspectie plaats moeten vinden, om de risico’s in te kunnen schutten en maatregelen te nemen”, wijst Heijnen. Maar op dat punt is door ProRail te laat actie ondernomen, waardoor de ontsporing heeft kunnen plaatsvinden.

Aannemers en inspecties

ProRail heeft laten weten dat er geen andere gebieden bekend zijn waar al meer dan tien jaar geen beoordeling van het spoor is gedaan. Wel bestaan er meer trajecten waarop geen meettrein rijdt, omdat er met lage snelheid wordt gereden of er weinig gebruik wordt gemaakt van het spoor. Of zoals in Groningen, omdat er permanent opgestelde treinen staan. Hier moeten fysieke inspecties plaatsvinden door ProRail.

Maar omdat er door ProRail zo’n 7000 kilometer aan spoor moet worden beheerd, maakt het bedrijf hiervoor ook gebruik van onderhoudsaannemers, die bepaalde gebieden onderhouden op basis van prestatieafspraken met ProRail. De staatssecretaris berispt de spoorbeheerder om het hebben van te veel vertrouwen in het proces van de aannemers, iets wat ProRail ook onderstreept in het onderzoeksrapport. “Het is nu aan ProRail om haar processen tegen het licht te houden en waar nodig en mogelijk procesverbeteringen door te voeren”, schrijft Heijnen. “Het is van groot belang dat ProRail hier zorgvuldig opvolging aan geeft, omdat het gaat om de veiligheid van de spoorgebruikers.”

Toezicht ILT

De staatssecretaris verwacht van ProRail dat zij goed zicht heeft op de staat van het spoor. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat daarom toezicht houden op de voortgang van de uitvoering van het programmaplan door ProRail. “Ook is met ProRail afgesproken dat zij mij, als verlener van de beheerconcessie aan ProRail, over de uitvoering van het programma informeert via de jaarverantwoording.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Robin van den Bovenkamp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.