Doordeweekse buitendienstellingen gaan spooraannemers ‘absoluut helpen’

Afbeelding: publicdomainpictures

ProRail onderzoekt de mogelijkheden om werkzaamheden vaker op doordeweekse dagen te plannen, om zo spoorbouwers meer ruimte te geven om werk aan het spoor in te plannen en uit te voeren. De grote aannemers juichen die ontwikkeling toe, blijkt uit een rondgang van SpoorPro.

“De aannemers in de spoorsector bepleiten al geruime tijd het verschuiven van de werkzaamheden van nacht- en weekendwerk naar dagwerk. Dit doen we niet alleen als aannemers, maar samen met de spoorvakbonden”, zegt een woordvoerder van VolkerRail.

Wat Strukton betreft zal deze stap de sector “absoluut” helpen. “Ook zou het verlengen van nachtelijke buitendienststellingen naar eerder in de avond gaan helpen om meer werk te kunnen verzetten in minder buitendienststellingen”, laat een woordvoerder weten.

Michel van den Munckhof, managing director Rail bij BAM Infra Nederland, benadrukte in gesprek met SpoorPro eerder dit jaar dat de sector lef moet tonen op dit vlak.

“We moeten er met z’n allen voor durven kiezen om bepaalde trajecten gewoon eens voor langere tijd buiten dienst te stellen zodat de collega’s ook overdag kunnen werken aan het spoor. Op de rijkswegen is dat nu een aantal keren gedaan; volledig afsluiten. Met het positieve gevolg dat de werkzaamheden sneller afgerond zijn. Als dat op de rijkswegen kan, dan moet dat op het spoor ook kunnen.”

Bij VolkerRail onderschrijven ze die lezing: “veel werk moet in relatief korte treinvrije periodes (TVPs) gebeuren, waarbij relatief veel tijd verloren gaat in de opbouw en afbouw van de werkzaamheden. Het uitvoeren van werkzaamheden tijdens de dag en meer aaneengesloten zal de planbaarheid en uitvoering vereenvoudigen.”

‘Spooraannemers trekken nu aan dezelfde mensen’

Het terugdringen van werk in de nacht, weekenden en vakantieperiodes kan er bovendien voor zorgen dat de bedrijven makkelijker aan mensen kunnen komen. “Als we kunnen regelen dat er overdag en veilig gewerkt kan worden, dan worden we als spoorsector een stuk aantrekkelijker om in te werken”, aldus de woordvoeder van Strukton. De reactie van VolkerRail is dezelfde: Het verplaatsen van werkzaamheden naar normale werktijden overdag kan nieuwe medewerkers naar de sector trekken”.

Dat is in tijden van krapte op arbeidsmarkt des te belangrijker, omdat spooraannemers nu vaak met personeelsgebrek te maken hebben óf dat iedereen op hetzelfde moment aan dezelfde mensen trekt.

“We zien dat regelmatig werknemers afhaken of niet naar de spoorsector komen vanwege de werktijden die veelal in weekenden en nachten liggen. In de huidige krappe arbeidsmarkt leidt dit ertoe dat we ondanks de goede beloning niet interessant genoeg zijn voor grote groepen werknemers en met de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de spoorwerkers en de daaruit voortkomende pensioneringsgolf, gaat dit de komende jaren tot flinke personeelstekorten leiden”, zeggen ze bij VolkerRail.

Van den Munckhof liet zich eerder in vergelijkbare bewoordingen uit. “Als je de kalender van 2023 bekijkt en je ziet hoeveel overlappende treinvrije periodes er op verschillende plekken in Nederland zijn, waar met veel mensen en materieel gewerkt moet worden, dan zie je het probleem als het ware op je af komen. We moeten dat werk slimmer verdelen, zodat het niet op de schouders van een of twee bedrijven komen, die vervolgens met tekorten aan mensen komen te zitten. Er ligt een grote opgave klaar en er is dus veel werk en werkgelegenheid. Maar als je dat werk als sector niet kunt uitvoeren, dan staan we met elkaar voor een groot dilemma”.

Veel mogelijk, maar wel onder strikte voorwaarden

Die situatie probeert ProRail dus nu te verlichten. De ambitie van de spoorbeheerder is om uiteindelijk 53 procent doordeweekse treinvrije periodes (TVP’s) tegenover 47 procent in het weekend. “Maar dat is in het meest gunstige uitgangspunt, je hebt toch rekening te houden met verschillende baanvakken”, zei Frank Knottnerus tijdens RailTech Europe in een toelichting op de plannen.

“Door werkzaamheden overdag uit te voeren, kunnen volledige diensten gedraaid worden. Dus echt 8 uur werken tijdens een dienst. Zo verliezen we niet veel inzetbare capaciteit doordat tijdens nachtelijke TVP’s vaak slechts maar 4 à 5 uur effectief tijdens een dienst gewerkt kan worden”, zeggen ze bij VolkerRail.

Strukton ziet in ieder geval voldoende aanknopingspunten, zeker met de geavanceerder wordende technologie, automatisering en mechanisering. “Momenteel gaan sporen dubbelsporig buiten dienst als er werk is gepland. Dankzij technologie en automatisering zou werk ook bij een enkelsporige buitendienststelling mogelijk moeten zijn, mits dat onder strikte voorwaarden gebeurt”, zegt de woordvoerder.

Zo geeft de geeft de zegspersoon aan dat machinisten het vaak niet meer gewend zijn om naast een buiten dienst genomen spoor te rijden. Dus mocht er met enkelsporige buitendienststellingen gewerkt gaan worden, zullen ook daarvoor maatregelen moeten worden getroffen, zoals een tijdelijke snelheidsverlaging en afstemming vooraf met vervoerders/reizigers.

Lees verder: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Nick Augusteijn

5 reacties op “Doordeweekse buitendienstellingen gaan spooraannemers ‘absoluut helpen’”

Henk Derksen|07.07.22|10:31

wat een ongelofelijk zwets verhaal, toen het onderhoud door NS werd uitgevoerd dus voor de privatisering was onderhoud op doordeweekse dagen/nachten normaal!!!

Richard Raadt, van den|07.07.22|11:33

@Henk Derksen,

Voor de privatisering van de NS was het treinverkeer ook heel anders dan tegenwoordig. Daarnaast zijn de veiligheidseisen stukken strenger geworden als 30 jaar geleden. Die Veiligheidseisen komen niet vanwege de privatisering. De vergelijking die u geeft gaat mijns inziens niet helemaal op.

Rolf Fabrie|09.07.22|12:08

De reizigers zijn uiteraard bijzaak.

Eric Struch|22.07.22|15:56

500 tekens is lang niet voldoende om op dit verhaal een goede reactie te geven. Laat ik het als volgt samenvatten: ProRail en de spooraannemers lijken steeds minder te snappen voor wie ze op aarde zijn, namelijk de reiziger (en de verlader). Wil de trein een goed alternatief voor auto of vliegtuig kunnen zijn, dan moet de regel zijn dat ze daadwerkelijk rijden.

Eric Struch|22.07.22|16:05

vervolg:

Toen de spoorsector nog één integraal bedrijf was, namelijk de NS, lag ook de afweging van de verschillende vaak strijdige belangen in één hand. Deze viel in het algemeen uit in het voordeel van de exploitatie: de treinen moeten rijden. Onderhoud (en nieuw/ombouw) is daaraan dienend en niet omgekeerd. Zelfs voor de bouw van de Willemspoortunnel is het treinverkeer nauwelijks stilgelegd, op enkele dagen na toen het hele bestaande viaduct met spoor en al een paar meter werd opgeschoven.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.