Havenspoorlijn Rotterdam

Rapport Staat van de Infra 2020: Havenspoorlijn blijft aandachtspunt

De staat van de Nederlandse spoorinfrastructuur was in 2020 gemiddeld gezien goed, het aantal storingen bleef gelijk aan 2019 en de hoeveelheid veiligheidsincidenten daalde, maar de Havenspoorlijn blijft een belangrijk aandachtspunt. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op basis van het rapport Staat van de Infra 2020 van ProRail.

ProRail is op de Havenspoorlijn weliswaar begonnen met het wegwerken van achterstallig onderhoud, maar dit neemt nog enkele jaren in beslag. Dat schrijven de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Zij doen daarin ook de toezegging dat de Kamer nog voor het Kerstreces wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken met het verbeterprogramma voor de Havenspoorlijn.

Praktijk versus theorie

Het achterstallige onderhoud op de Havenspoorlijn was in 2020 aanleiding voor een onderzoek door Crisislab. Een van de aanbevelingen in het eindrapport was een betere koppeling tussen de situatie in de praktijk en de theoretische levensduur van de infra. ProRail integreert sindsdien de informatie uit metingen en inspecties met de theoretische levensduur, zoals deze wordt bepaald op basis van levensduurtabellen en beleid. Hiermee kan de resterende levensduur nauwkeuriger bepaald worden en tijdig vervanging ingepland worden. Volgens ProRail is deze aanpak inmiddels ingezet voor de systemen ‘Spoor’ en ‘Bruggen & Tunnels’, en zal de aankomende jaren uitgebreid worden naar de andere systemen.

Verder is een aantal systemen in de spoorinfra volgens ProRail niet berekend op extra vervoersvragen en andere materieelinzet. Om verdere groei mogelijk te maken, is het volgens de spoorbeheerder daarom nodig om extra te investeren in het onderhoud van de spoorinfrastructuur. ProRail rekent op een productiegroei van 35 procent in de aankomende drie jaar. “De infrastructuur loopt voor een aantal systemen nu al tegen zijn grenzen aan”, valt in het rapport te lezen.

Groei

Om de groei te faciliteren en inzicht te krijgen in de gevolgen voor het spoorinfrasysteem en de middelen die daarvoor nodig zijn, is ProRail meerdere programma’s gestart waaronder Programma Tractie Energie Voorziening (TEV), programma Baanlichaam en de reeds lopende overgang naar ERTMS. Verder werkt ProRail aan thema’s als klimaatadaptatie en overwegen. Deze technische uitdagingen en financiering hiervan zijn onderwerp van vervolggesprekken tussen het ministerie en ProRail.

Verder voerde ProRail het programma TWAS – Toekomstbestendig werken aan het spoor – het Masterplanproces in. Daarin worden alle werkzaamheden aan het spoor meerjarig, integraal en in samenhang gepland. Binnen TWAS wordt gewerkt aan een met alle partijen in de sector afgestemde, nieuwe manier van werken met zo min mogelijk hinder. Om te zorgen dat de hoeveelheid hinder niet evenredig toeneemt met de hoeveelheid werkzaamheden, en de kosten voor onderhoud en aanleg verminderen, worden werkzaamheden bijvoorbeeld gecombineerd.

Derde spoor

Ook wordt er eerder en beter over gecommuniceerd en afgestemd met de sectorpartijen. Voor de hoofdspoorweginfrastructuur wordt vanaf november 2024 – mei 2026 hinder verwacht als gevolg van bouwwerkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de Kamerbrief Voortgang spoorgoederenvervoer van 14 december 2021. Naar verwachting kan het ‘minder hinder’-plan komend voorjaar besproken worden in de Stuurgroep Derde spoor Duitsland.

Uit de rapportage blijkt ook dat er in 2020 een drietal langdurige TSB’s (Tijdelijke Snelheids Beperkingen) waren: op traject Den Bosch-Utrecht bij Culemborg, op traject Alphen-Leiden bij het viaduct dat met de A4 kruist en traject Waddinxveen-Boskoop bij een overgang van brug naar overweg. Met de ingestelde TSB’s kunnen treinen met een aangepaste snelheid veilig blijven rijden over deze stukken spoor. Acties tot herstel zijn uitgevoerd of ingepland.

Bekijk hier het volledige rapport.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Rapport Staat van de Infra 2020: Havenspoorlijn blijft aandachtspunt | SpoorPro.nl
Havenspoorlijn Rotterdam

Rapport Staat van de Infra 2020: Havenspoorlijn blijft aandachtspunt

De staat van de Nederlandse spoorinfrastructuur was in 2020 gemiddeld gezien goed, het aantal storingen bleef gelijk aan 2019 en de hoeveelheid veiligheidsincidenten daalde, maar de Havenspoorlijn blijft een belangrijk aandachtspunt. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op basis van het rapport Staat van de Infra 2020 van ProRail.

ProRail is op de Havenspoorlijn weliswaar begonnen met het wegwerken van achterstallig onderhoud, maar dit neemt nog enkele jaren in beslag. Dat schrijven de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Zij doen daarin ook de toezegging dat de Kamer nog voor het Kerstreces wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken met het verbeterprogramma voor de Havenspoorlijn.

Praktijk versus theorie

Het achterstallige onderhoud op de Havenspoorlijn was in 2020 aanleiding voor een onderzoek door Crisislab. Een van de aanbevelingen in het eindrapport was een betere koppeling tussen de situatie in de praktijk en de theoretische levensduur van de infra. ProRail integreert sindsdien de informatie uit metingen en inspecties met de theoretische levensduur, zoals deze wordt bepaald op basis van levensduurtabellen en beleid. Hiermee kan de resterende levensduur nauwkeuriger bepaald worden en tijdig vervanging ingepland worden. Volgens ProRail is deze aanpak inmiddels ingezet voor de systemen ‘Spoor’ en ‘Bruggen & Tunnels’, en zal de aankomende jaren uitgebreid worden naar de andere systemen.

Verder is een aantal systemen in de spoorinfra volgens ProRail niet berekend op extra vervoersvragen en andere materieelinzet. Om verdere groei mogelijk te maken, is het volgens de spoorbeheerder daarom nodig om extra te investeren in het onderhoud van de spoorinfrastructuur. ProRail rekent op een productiegroei van 35 procent in de aankomende drie jaar. “De infrastructuur loopt voor een aantal systemen nu al tegen zijn grenzen aan”, valt in het rapport te lezen.

Groei

Om de groei te faciliteren en inzicht te krijgen in de gevolgen voor het spoorinfrasysteem en de middelen die daarvoor nodig zijn, is ProRail meerdere programma’s gestart waaronder Programma Tractie Energie Voorziening (TEV), programma Baanlichaam en de reeds lopende overgang naar ERTMS. Verder werkt ProRail aan thema’s als klimaatadaptatie en overwegen. Deze technische uitdagingen en financiering hiervan zijn onderwerp van vervolggesprekken tussen het ministerie en ProRail.

Verder voerde ProRail het programma TWAS – Toekomstbestendig werken aan het spoor – het Masterplanproces in. Daarin worden alle werkzaamheden aan het spoor meerjarig, integraal en in samenhang gepland. Binnen TWAS wordt gewerkt aan een met alle partijen in de sector afgestemde, nieuwe manier van werken met zo min mogelijk hinder. Om te zorgen dat de hoeveelheid hinder niet evenredig toeneemt met de hoeveelheid werkzaamheden, en de kosten voor onderhoud en aanleg verminderen, worden werkzaamheden bijvoorbeeld gecombineerd.

Derde spoor

Ook wordt er eerder en beter over gecommuniceerd en afgestemd met de sectorpartijen. Voor de hoofdspoorweginfrastructuur wordt vanaf november 2024 – mei 2026 hinder verwacht als gevolg van bouwwerkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de Kamerbrief Voortgang spoorgoederenvervoer van 14 december 2021. Naar verwachting kan het ‘minder hinder’-plan komend voorjaar besproken worden in de Stuurgroep Derde spoor Duitsland.

Uit de rapportage blijkt ook dat er in 2020 een drietal langdurige TSB’s (Tijdelijke Snelheids Beperkingen) waren: op traject Den Bosch-Utrecht bij Culemborg, op traject Alphen-Leiden bij het viaduct dat met de A4 kruist en traject Waddinxveen-Boskoop bij een overgang van brug naar overweg. Met de ingestelde TSB’s kunnen treinen met een aangepaste snelheid veilig blijven rijden over deze stukken spoor. Acties tot herstel zijn uitgevoerd of ingepland.

Bekijk hier het volledige rapport.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.