Koffer-prinsjesdag-2021

Miljoenennota: anderhalf miljard euro voor ProRail

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) investeert volgend jaar 1,5 miljard euro in beheer, onderhoud en vervanging van het spoor. Dat staat in de Miljoenennota 2022 die dinsdag op Prinsjesdag is gepresenteerd.

In totaal investeert IenW komend jaar 3,6 miljard euro in onderhoud, vervanging en renovatie aan wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem. Daarvan gaat 2,1 miljard euro naar Rijkswaterstaat. ProRail zal tot en met 2025 jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in beheer, onderhoud en vervanging van het spoor. In de toekomst zijn de tekorten echter fors, realiseert het ministerie zich. Maar met deze investeringen zouden de organisaties in 2022 in elk geval de volgende stappen kunnen zetten.

Tienminutentrein

In Nederland moeten tot en met 2030 nog 900.000 woningen worden gebouwd, daarvoor zijn extra verbindingen en infrastructuur nodig. Zo gaan de tweede en derde tienminutentrein eind 2021 rijden tussen Arnhem-Utrecht-Schiphol en tussen Schiphol-Den Haag-Rotterdam. Het demissionaire kabinet wil onderhoud en aanleg van infrastructuur zo duurzaam mogelijk doen, ook met oog op de stikstofproblematiek. Zo krijgen ondernemers subsidie om bouwmachines zonder uitlaatgassen te kopen.

Door de corona-maatregelen is het aantal files en OV-gebruikers drastisch afgenomen. Nu de samenleving stap voor stap weer ‘open’ gaat, wil IenW de drukte in het weg- en OV-verkeer zoveel mogelijk mijden en spreiden. Daarvoor worden afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen gemaakt over hoe mensen een gedeelte van de week thuis kunnen werken.

Hoewel steeds meer reizigers het OV weer gaan gebruiken, zijn de inkomsten nog niet op het oude niveau van voor corona. Om een adequaat OV-voorzieningenniveau te kunnen blijven bieden, wordt voor de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding OV tot en met 31 augustus 2022 een bedrag van 140 miljoen euro geraamd.

Spoorgoederenvervoer

In 2022 werkt de overheid verder aan acties uit de Goederenvervoeragenda. Met de betrokken provincies, het Havenbedrijf Rotterdam en de logistieke sector voert IenW een gezamenlijk programma uit op de Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost. Onderdeel daarbij is het stimuleren van een modal shift van weg naar water en spoor dat het wegennetwerk ontlast en de beschikbare capaciteit op het water en spoor beter benut. Daarbij moet er tot 2025 dagelijks 200 TEU van de weg naar het spoor worden verplaatst. Om een groei van het spoorgoederenvervoer van 42 miljoen ton in 2016 naar 54-61 miljoen ton in 2030 te realiseren, gaat de overheid daarnaast verder met de acties uit het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer.

Om het internationaal spoorvervoer te verbeteren nam Nederland het initiatief voor de oprichting van een EU-platform waarin aandacht wordt gevraagd voor treinverbindingen tot 500-800 kilometer, met toegankelijke kaartverkoop en aantrekkelijk vervoer voor de reiziger. Samen met 27 landen, de Europese Commissie en sectorpartijen werkt het ministerie aan een actieplan om de aansluiting op het Europese spoornet te versterken en grensoverschrijdend vervoer te verbeteren, zoals een directe verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf en het versnellen van de verbinding naar Berlijn.

Concessie hoofdrailnet

Ook wordt er volgend jaar verder gewerkt aan een toekomstbestendige spoormarktordening. Daarbij is het voornemen van IenW om uiterlijk in 2023 de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet onderhands aan NS te gunnen. In 2022 volgt het programma van eisen en de (ontwerp-)concessie. Ook wordt in 2022 de Stationsagenda afgerond voor een meer integrale afweging op stations. Tevens worden de randvoorwaarden in kaart gebracht om voorbereid te zijn op verdergaande marktopening op het spoor, onder andere als gevolg van het Europese recht.

In de eerste helft van 2022 moet het wetsvoorstel voor de nieuwe Spoorwegwet aan het Parlement worden gepresenteerd. Deze moet medio 2023 in werking treden en heeft als doel de herimplementatie en herschikking van bestaande regels op het gebied van veiligheid, interoperabiliteit en de vorming van één Europese spoorwegruimte.

In de miljoenennota valt verder te lezen dat het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) klaar is voor plenaire behandeling door de Tweede Kamer.

Bekijk hier de volledige begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor 2022.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.