Waarschuwingsbord zelfdoding, foto: ProRail

‘Suïcidepreventie helpt jaarlijks 85 zelfdodingen op het spoor voorkomen’

De maatregelen ter preventie van zelfdoding op het spoor van ProRail, NS en andere vervoerders zorgen ervoor dat er op jaarbasis 85 zelfdodingen worden voorkomen, dat stelt GGZ-psychiater Cornelis van Houwelingen.

Van Houwelingen deed samen met collega’s onderzoek naar de maatregelen om suïcide op het spoor tegen te gaan. Tevens vergelijken ze het beeld in de spoorsector met de landelijke ontwikkeling. Voor het onderzoek is de periode tussen 1970 en 2007 bestudeerd en die van 2008 tot 2018. Daarbij is niet alleen rekening gehouden met het aantal maatregelen, maar ook met de hoeveelheid treinen op het spoor. Het aantal zelfdodingen in Nederland nam tot 2017 elk jaar toe, terwijl deze op het spoor na 2015 juist omlaag gingen.

Maatregelen

Vanaf 2010 zijn door ProRail, NS en andere vervoerders maatregelen getroffen om suïcides te voorkomen, wat volgens het onderzoek van invloed lijkt geweest. De onderzoekers stellen dat het waarschijnlijk is dat er met deze stappen op jaarbasis 85 zelfdodingen voorkomen worden.

De genomen maatregelen behelzen de afscherming van het spoor met hekken en het sluiten van de perroneinden. Daarnaast worden medewerkers van ProRail, NS en andere vervoerders getraind in het herkennen van afwijkend gedrag, dat kan duiden op suïcidale gedachten. Tevens hebben ze geleerd hoe deze mensen op de juiste manier aan te spreken en te helpen.

Tenslotte wijst ProRail op de samenwerking die er is tussen de spoorsector en de hulpdiensten. Daarbij kan gedacht worden aan de politie en hulpverleners, maar ook aan zorginstellingen en gemeenten. Tenslotte werkt de spoorbeheerder samen met 113 Zelfmoordpreventie.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of de website 113.nl.

Lees meer:

Auteur: Nick Augusteijn

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.