Reizigers op het centraal station in Groningen, foto: ANP

Initiatiefgroep Lelylijn is teleurgesteld, maar rekent op regeerakkoord

Reizigers op het centraal station in Groningen, foto: ANP

Teleurgesteld maar strijdbaar. Zo reageert Wim van Wegen, fractievoorzitter van D66 Noordoostpolder en bestuurslid van de initiatiefgroep Lelylijn op de eerste selectie van projecten voor het Nationaal Groeifonds. De Lelylijn viel buiten de selectie van de onafhankelijke adviescommissie, omdat de plannen niet voldeden aan alle criteria. Van Wegen vertelde woensdag in de uitzending van SpoorProTV dat betrokken partijen de plannen gaan aanpassen en opnieuw indienen, maar meer rekenen op het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken maakt de Lelylijn in een volgende ronde opnieuw kans om te worden gekozen. Partijen die zich hard maken voor de spoorlijn zijn onder meer de provincie Groningen, de provincie Friesland en VNO-NCW.

“Het is een tegenvaller, want je hoopt altijd dat je project door de eerste selectie komt. Ik denk dat een aantal andere projecten wat verder in de planvorming zijn en wat meer op detailniveau. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het doortrekken van de Noord/Zuidlijn”, aldus Van Wegen. “Het valt me op dat het vooral een Randstadfeestje is. Als het om infrastructuur gaat, dan moeten we naar heel Nederland kijken en ook de internationale component meenemen. De Lelylijn is een schakel naar Duitsland en Scandinavië.”

Buiten de Randstad kijken

“De helft van de Nederlanders woont buiten de Randstad en dat wordt bij infrastructuur nog wel eens vergeten. Nederland is te klein om een periferie te hebben. Maar eigenlijk wordt er wel een periferie gecreëerd doordat de rest van Nederland niet goed ontsloten is. Daarmee doe je een deel van Nederland tekort. Het ministerie moet de blik verruimen naar heel Nederland en ook buiten de Randstad kijken.

De komst van de Lelylijn is volgens Van Wegen een ‘no brainer’. “Er zijn al decennia lang plannen voor een spoorverbinding tussen de Randstad en het het noorden. Tot nu toe is het er nooit van gekomen, maar wij vinden dat de tijd er nu rijp voor is.” Hij wijst erop dat het merendeel van de politieke partijen de Lelylijn al hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Dit zijn CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SGP, SP en VVD. Ook NS-directeur Marjan Rintel pleitte er eind vorig jaar voor om de Lelylijn op te nemen in het Nationaal Groeifonds. “Het moment is daar en we willen nu doorpakken”, zegt de fractievoorzitter.

Bekijk hier het video-interview met Wim van Wegen:

Beter vestigingsklimaat

Voor het noorden van Nederland is de Lelylijn van grote betekenis, vindt Van Wegen. “Je moet de Lelylijn niet zien als een doel op zich, maar een middel om sociaal-economische ontwikkelingen teweeg te brengen. Het zorgt voor economische groei en een beter vestigingsklimaat. Het noorden komt veel dichterbij de Randstad te liggen, waardoor je aan grootschalige woningbouw kunt denken. Er moeten de komende jaren honderdduizenden woningen bijgebouwd worden in Nederland. In het noorden is daar alle ruimte voor, maar dan moet de verbinding wel op orde zijn.”

Ook vindt Van Wegen het van belang om het Jaar van het Spoor naar de internationale componenten te kijken. “Je kunt de Lelylijn zien als een internationale schakel binnen het Europese spoornetwerk. Dan heb je het over de verbinding van de Randstad met het achterland in Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. Vanuit Europees oogpunt is de Lelylijn een hele interessante ontwikkeling.”

Beter vestigingsklimaat

Directeur Freek Bos van Rover vindt het positief dat er vier OV-projecten in de eerste selectie zitten van het Nationaal Groeifonds. “Het is mooi dat veel mensen zich actief hard maken voor meer openbaar vervoer”, zegt hij. Bos vindt het een razend knappe en mooie prestatie dat de Lelylijn nét niet door de selectie is gekomen, omdat de lobby volgens hem nog niet zo lang loopt.

Hij wijste erop dat er in de Kamerbrief van oud-minister Wiebes en demissionair minister Hoekstra staat dat het niet om een inhoudelijke afwijzing gaat, maar dat het meer een procesafweging is. “Dat geeft aan dat openbaar vervoer steeds meer op de agenda komt te staan. Het is een aanmoediging naar iedereen in het noorden maar ook elders in het land om goede projecten in te dienen. Deze OV-projecten kunnen zorgen voor verduurzaming van het land om zo de maatschappelijke doelen die we hebben makkelijker te realiseren.”

Impactfonds

Volgens de reizigersvertegenwoordiger is er naast het Nationaal Groeifonds ook een Impactfonds nodig. “In dit fonds kunnen we kleinere maatregelen kunnen opnemen die een veel groter effect kunnen hebben. Bijvoorbeeld hogere bijdrages voor de exploitatie van het openbaar vervoer, zodat we een hogere frequentie kunnen rijden. Dit is een kleine maatregel, maar het maakt het product veel aantrekkelijker en verhoogt de kwaliteit van het openbaar vervoer. Daardoor kunnen we meer mensen op een duurzame manier en inclusief vervoeren.”

Het is volgens Bos zonde dat internationale spoorverbindingen nog niet gekozen zijn voor het Nationaal Groeifonds. Onder meer het voorstel voor een hogesnelheidslijn Utrecht – Arnhem – Duitsland viel buiten de selectie. “Hoe meer we substitutie kunnen verkrijgen vanuit de luchtvaart, hoe beter dat is voor onze maatschappelijke doelen. We hebben toch een klimaatakkoord te halen met zijn allen. Dit soort grote projecten om de verbindingen met het buitenland te verbeteren moeten we zeker uitvoeren.”

Bekijk hier het video-interview met Freek Bos:

Lees ook:

U las zojuist één van de premium artikelen gratis.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

5 reacties op “Initiatiefgroep Lelylijn is teleurgesteld, maar rekent op regeerakkoord”

Pat Rick|21.01.21|15:40

Dagblad van het Noorden zegt het al: de Randstad is weer favoriet bij het verdelen van geld. En dit terwijl het fonds zoiets moet doorbreken. Want de huidige mechanismes van Nationale Mobiliteit en Capaciteits Analyses sturen het geld nu al naar de Randstad, waardoor het daar nog drukker wordt en er nog meer geld naartoe moet (viscieuze cirkel). Eigenlijk heeft de Randstad de omliggende provincies nodig om ruimte betaalbaar te maken (en niet alleen vastgoedindustrie nog rijker te maken)

Pat Rick|21.01.21|15:41

Groeifonds moet inderdaad een doorbraak forceren, om te voorkomen dat NL evolutionair vastloopt. Dus ipv dure groei in bestaande centra te financieren, juist makkelijkere groei realiseren door andere centra te activeren en betrekken. Groningen wordt de waterstofhub van Europa met data centra, dus zeer logisch om deze met een snelle lijn met de Randstad te verbinden. De Randstad heeft Groningen meer nodig dan men nu daar denkt!)

Wilfried Jellema|23.01.21|22:25

Het initiatief tot de politieke discussie is niet door de initiatiefgroep gestart, maar door ondergetekende. De uitgangspunten staan een kostendekkende exploitatie in weg, doordat zij kiezen voor kortste route. Gevolg is het ontbreken van voldoende vervoerswaarde. Het exploitatiemodel dient leidend te zijn. Hoogfrequent via 6 IC’s p/u. Aanleg Flevolink met verbinding Utrecht. Vervlechting Lelylijn met spoorlijn Lw – Zwolle in Heerenveen. Op die wijze wordt de verbinding met Leeuwarden geborgd.

A C F Sierts|27.01.21|17:18

@Wilfried Jellema: voeg daar ATO/CTO dan ook maar aan toe. Zes treinen per uur is met een dure treinbestuurder voorin financieel-exploitatief niet snel haalbaar.
Met ATO/CTO kan je direct starten met 4 IC’s per uur in de brede spits, en bij succes stapsgewijs doorgroeien naar meer en/of sneller (bv 2x p/u nonstop-IC+ Gn/Lw-Hrv-Ut/Asdz-Shl-Gv/Rtd, oftewel zonder tussenstops in Flevoland resp. Leiden.

De Mcn wordt dan ‘machineur’: een HC-plus die bij evt. storing ook ‘handmatig’ kan rijden.

kees boer|20.02.21|01:17

Omtrent de Lelylijn – voorheen de Zuiderzeelijn – had ik meerdere toezeggingen dat omtrent de aanleg voor 2010 zou zijn begonnen ;ik zou daarom zeggen probeer eerst de reizigersaantallen per bus kenbaar te maken om de knip van de snelbus in Emmeloord te herstellen en inzet van dubbeldeksbussen met in Joure een aansluitende vleugelbus met Leeuwarden ;m mocht de Lelylijn alsnog komen dan moet zeer zeker Lemmer in moeten worden opgenomen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Initiatiefgroep Lelylijn is teleurgesteld, maar rekent op regeerakkoord | SpoorPro.nl
Reizigers op het centraal station in Groningen, foto: ANP

Initiatiefgroep Lelylijn is teleurgesteld, maar rekent op regeerakkoord

Reizigers op het centraal station in Groningen, foto: ANP

Teleurgesteld maar strijdbaar. Zo reageert Wim van Wegen, fractievoorzitter van D66 Noordoostpolder en bestuurslid van de initiatiefgroep Lelylijn op de eerste selectie van projecten voor het Nationaal Groeifonds. De Lelylijn viel buiten de selectie van de onafhankelijke adviescommissie, omdat de plannen niet voldeden aan alle criteria. Van Wegen vertelde woensdag in de uitzending van SpoorProTV dat betrokken partijen de plannen gaan aanpassen en opnieuw indienen, maar meer rekenen op het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Wilt u dit artikel lezen?

Word nu SpoorPro Premium Abonnee en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt. Ook krijgt u €100 korting op het SpoorPro Seminar ‘Elektrisch werken aan het spoor’.

start abonnement

Overzicht alle abonnementen

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

5 reacties op “Initiatiefgroep Lelylijn is teleurgesteld, maar rekent op regeerakkoord”

Pat Rick|21.01.21|15:40

Dagblad van het Noorden zegt het al: de Randstad is weer favoriet bij het verdelen van geld. En dit terwijl het fonds zoiets moet doorbreken. Want de huidige mechanismes van Nationale Mobiliteit en Capaciteits Analyses sturen het geld nu al naar de Randstad, waardoor het daar nog drukker wordt en er nog meer geld naartoe moet (viscieuze cirkel). Eigenlijk heeft de Randstad de omliggende provincies nodig om ruimte betaalbaar te maken (en niet alleen vastgoedindustrie nog rijker te maken)

Pat Rick|21.01.21|15:41

Groeifonds moet inderdaad een doorbraak forceren, om te voorkomen dat NL evolutionair vastloopt. Dus ipv dure groei in bestaande centra te financieren, juist makkelijkere groei realiseren door andere centra te activeren en betrekken. Groningen wordt de waterstofhub van Europa met data centra, dus zeer logisch om deze met een snelle lijn met de Randstad te verbinden. De Randstad heeft Groningen meer nodig dan men nu daar denkt!)

Wilfried Jellema|23.01.21|22:25

Het initiatief tot de politieke discussie is niet door de initiatiefgroep gestart, maar door ondergetekende. De uitgangspunten staan een kostendekkende exploitatie in weg, doordat zij kiezen voor kortste route. Gevolg is het ontbreken van voldoende vervoerswaarde. Het exploitatiemodel dient leidend te zijn. Hoogfrequent via 6 IC’s p/u. Aanleg Flevolink met verbinding Utrecht. Vervlechting Lelylijn met spoorlijn Lw – Zwolle in Heerenveen. Op die wijze wordt de verbinding met Leeuwarden geborgd.

A C F Sierts|27.01.21|17:18

@Wilfried Jellema: voeg daar ATO/CTO dan ook maar aan toe. Zes treinen per uur is met een dure treinbestuurder voorin financieel-exploitatief niet snel haalbaar.
Met ATO/CTO kan je direct starten met 4 IC’s per uur in de brede spits, en bij succes stapsgewijs doorgroeien naar meer en/of sneller (bv 2x p/u nonstop-IC+ Gn/Lw-Hrv-Ut/Asdz-Shl-Gv/Rtd, oftewel zonder tussenstops in Flevoland resp. Leiden.

De Mcn wordt dan ‘machineur’: een HC-plus die bij evt. storing ook ‘handmatig’ kan rijden.

kees boer|20.02.21|01:17

Omtrent de Lelylijn – voorheen de Zuiderzeelijn – had ik meerdere toezeggingen dat omtrent de aanleg voor 2010 zou zijn begonnen ;ik zou daarom zeggen probeer eerst de reizigersaantallen per bus kenbaar te maken om de knip van de snelbus in Emmeloord te herstellen en inzet van dubbeldeksbussen met in Joure een aansluitende vleugelbus met Leeuwarden ;m mocht de Lelylijn alsnog komen dan moet zeer zeker Lemmer in moeten worden opgenomen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.