spoorwerkers

ERA: geen vooruitgang bij terugdringen slachtoffers onder spoorwerkers sinds 2014

Met 1.552 ernstige ongevallen en 824 dodelijke slachtoffers (exclusief zelfdodingen) was 2019 volgens het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) het veiligste jaar tot nu toe in het Europese spoorwegsysteem. Maar ondanks een algemene afname van ongevallen, stagneert de afname van ‘interne’ ongevallen. Er is bijvoorbeeld geen vooruitgang te zien bij het verminderen van het aantal slachtoffers onder spoorwerkers. Elk jaar vallen in Europa bijna 30 dodelijke slachtoffers onder spoorwegpersoneel.

De onlangs gepubliceerde gegevens van 2019 bevestigen een algemene afnemende trend op EU-niveau. In het bijzonder namen zowel ernstige ongevallen als de daaruit voortvloeiende dodelijke slachtoffers in de jaren 2010 met gemiddeld 4 procent per jaar af. Met 1.552 ernstige ongevallen en 824 dodelijke slachtoffers (exclusief zelfdodingen) was 2019 het veiligste jaar ooit. Deze reductie op jaarbasis werd echter grotendeels veroorzaakt door de daling van het aantal ongevallen met personen en de daaruit voortvloeiende dodelijke slachtoffers met 16 procent. Bovendien blijft de totale tol van spoorwegongevallen hoog: alleen al de ernstige ongevallen vertegenwoordigen een economische schade van ongeveer 3,5 miljoen euro per jaar.

Interne ongevallen

Achter de algemene positieve trends gaan ontwikkelingen schuil die aandacht vragen van zowel de spoorwegsector als beleidsmakers, zegt ERA. Ondanks een algemene afname van het aantal significante ongevallen sinds 2010, stagneren de ‘interne’ ongevallen zoals aanrijdingen, ontsporingen en branden in rollend materieel. De vooruitgang is ook zeer ongelijk verdeeld over de EU-lidstaten, waarbij de verschillen in veiligheidsniveaus hoog blijven. Het is opmerkelijk dat de snelheid waarmee de veiligheidsniveaus samenkomen, afneemt en dat de veiligheidsprestaties van de lidstaten sinds 2016 niet langer convergeren.

Goede resultaten bij het terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers bij derden (indringers en zelfmoorden) gingen gepaard met een vergelijkbare daling van de sterftecijfers door zelfdoding en kunnen daarom niet volledig worden toegeschreven aan het werk van de beheerders van de spoorweginfrastructuur.

Als we naar absolute cijfers kijken, is er sinds 2014 geen vooruitgang geboekt bij het terugdringen van het aantal slachtoffers van spoorwegarbeiders. Elk jaar vallen bijna 30 dodelijke slachtoffers onder spoorwegpersoneel. Bovendien raken jaarlijks ongeveer 60 werknemers ernstig gewond. Het sterftecijfer (slachtoffers per verkeersvolume) vertoont echter een dalende trend sinds 2014, die echter minder uitgesproken is voor werknemers dan voor reizigers.

Spoorwegovergangen

De veiligheid op overwegen is het afgelopen decennium verbeterd: de gemiddelde daling over de periode 2010-2018 bedraagt ​​3 procent voor ongevallen en 4 procent voor dodelijke slachtoffers. In dezelfde periode was de afname hoger bij andere soorten spoorwegongevallen en de daaruit voortvloeiende dodelijke slachtoffers en lager bij andere soorten verkeersongevallen en de daaruit voortvloeiende dodelijke slachtoffers. Met name lijkt het erop dat een langzamer tempo van verbeteringen in de verkeersveiligheid (vergeleken met de spoorwegveiligheid) van invloed is op de vooruitgang bij het verbeteren van de veiligheid van overwegen.

Een van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheden in veiligheidsniveaus lijkt het veiligheidsniveau van de spoorweginfrastructuur te zijn: het aandeel van de uitrol van geavanceerde treinbeveiligingssystemen en spoorwegovergangen loopt sterk uiteen in Europa. Dit laatste komt bovenop de verschillen in termen van dichtheid van overwegen in het algemeen en andere structurele factoren die inherent de kans op een ongeval vergroten, zoals het aandeel enkelsporige lijnen en de dichtheid van wissels bijvoorbeeld.

Onderzoek veiligheidscultuur

Volgens het bureau benadrukt het rapport van het ongevallenonderzoek het potentieel voor verdere veiligheidsverbeteringen. Om meer kennis op te doen over de veiligheidsperceptie van railprofessionals zal ERA in juni volgend jaar een grootschalig onderzoek starten naar de veiligheidsperceptie van alle railprofessionals in Europa: de European Rail Safety Climate Survey (ERSCS). De enquête is gericht op elke spoorwegmedewerker in de Europese sector, inclusief spoorwegmaatschappijen, fabrikanten en spoorweggerelateerde organisaties. De wereldwijde resultaten van de ERSCS zullen worden gebruikt om de veiligheid in de interne Europese spoorwegruimte te verbeteren en als referentie dienen voor toekomstig beleid.

Lees ook:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.