Goederentrein Breda

ProRail gaat ook als zbo zelf schadeclaims voor trillingsoverlast afhandelen

Spoorbeheerder ProRail gaat ook in de rol van zelfstandig bestuursorgaan (zbo) schadeclaims voor overlast van spoortrillingen afhandelen. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een Kamerbrief waarin zij vertelt over de stand van zaken met betrekking tot beleidsintensivering van spoortrillingen. 

De Tweede Kamer heeft het afhandelen van schadeclaims door ProRail ter discussie gesteld en aan de bewindsvrouw gevraagd of dit gaat veranderen op het moment dat de spoorbeheerder een zbo wordt. Volgens Van Veldhoven is het gebruikelijk dat ProRail in eerste instantie, net als elke partij die een schadeclaim krijgt, zelf een verzoek tot schadevergoeding behandelt. “ProRail is als exploitant de primair verantwoordelijke partij voor de afhandeling van schade die zij (mogelijk) heeft veroorzaakt. Ook Rijkswaterstaat behandelt zelf de bij haar ingediende schadeclaims.”

Protocol

Ze legt uit dat ProRail bij de behandeling een door TNO ontwikkeld protocol toepast op grond waarvan de aannemelijkheid van een oorzakelijk verband tussen spoortrillingen en schade wordt beoordeeld. De bewijslast bij een verzoek tot schadevergoeding ligt in het Nederlands recht normaal gesproken bij de aanvrager.

Om de omwonenden te ontlasten komt ProRail verzoekers volgens de staatssecretaris tegemoet “door in gevallen die in het protocol beschreven zijn, zelf het meettechnisch onderzoek en de bouwtechnische inspectie uit te laten voeren en te bekostigen”. “Natuurlijk staat het verzoekers vrij om zelf een eigen expert in te schakelen”, schrijft ze in de brief.

Gang naar de rechter

Als ProRail het verzoek tot schadevergoeding afwijst, kan indiener van de schadeclaim zelf naar de rechter stappen. Daar vindt dan een toetsing van het handelen van ProRail plaats. “Deze wijze van afhandelen zal niet veranderen als ProRail een zbo wordt. Ik acht de werkwijze die ProRail volgt bij de afhandeling zorgvuldig en zie daarom geen noodzaak tot aanpassingen. ProRail zal het gehanteerde protocol en de onderliggende onderzoeken publiceren op zijn website zodat omwonenden deze kunnen raadplegen.”

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.