ERTMS op de Betuweroute, foto: Stefan Verkerk/ProRail

Railterminal Gelderland gaat voor zeilend binnenrijden

De nog te bouwen Railterminal Gelderland (RTG) in Valburg moet de eerste in Nederland worden waar goederentreinen permanent zonder bovenleiding of dieseltractie binnenrijden. Patricia van Eijndthoven van de provincie Gelderland meldde afgelopen week in SpoorProTV te hopen op de Nederlandse primeur voor ‘zeilend’ binnenrijden op grote schaal. 

In het verleden werd in Nederland al eens geëxperimenteerd met ‘zeilend’ binnenkomen. Onder meer in Coevorden. Maar momenteel wordt er geen gebruik van gemaakt. De RTG moet eind 2024 klaar zijn en dan gaan dienen als aansluiting van de regio op de Betuweroute. Valburg biedt zowel voor vrachtvervoer over de weg (via de A15) als over het water (via de Waal) toegang tot het spoor. Bij Valburg ligt al een terrein voor het rangeren van containertreinen: het Container Uitwissel Punt (CUP). Omdat deze voorzieningen er al zijn, is dit volgens de provincie de beste plek in Gelderland om containers over te laden van weg naar spoor.

Stikstofcrisis

Eind vorig jaar waren de plannen voor de terminal al klaar, maar door het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), moesten deze terug naar de tekentafel. Inmiddels ligt er een aangepast inpassingsplan ter inzage voor alle belanghebbenden. Volgens projectmanager Patricia van Eijndthoven is niet zozeer het ontwerp van de terminal zelf aangepast, maar gaat het meer om de onderbouwing van de milieueffecten en de noodzaak van de komst van de terminal. Deze zijn volgens de provincie voldoende.

“We hebben wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om het ontwerp op een aantal punten aan te passen, maar dat heeft niet zozeer met het PAS te maken. Zo hebben we de mogelijkheid opgenomen om zonnepanelen te installeren en is de ontsluiting van de terminal iets veranderd. De rotonde die we oorspronkelijk in gedachten hadden is vervangen door een afslag. Op het terminalterrein zelf en qua randvoorwaarden is alles nog precies zoals het was.”

Zeilend binnenkomen

In samenwerking met ProRail is de provincie bezig om het concept zeilend binnenkomen goed in het ontwerp te krijgen. “Op die manier willen we de terminal aansluiten op de Betuweroute. En dat vraagt nog wel wat aandacht. Want dit is een concept dat we in Nederland nog niet zo goed kennen. Op andere plekken in Europa wordt het al wel toegepast. Wij zullen dan de eerste zijn, hoop ik die dat ook hier in Nederland gaan doen.”

Met ‘zeilend’ de terminal binnenrijden moet de milieubelasting worden beperkt en kosten bespaard omdat het rangeren met diesellocomotieven dan niet meer nodig zou zijn. Volgens de berekeningen in het plan van de provincie moet een trein met minimaal 24 kilometer per uur de terminal binnenrijden om aan de andere kant weer onder de bovenleiding uit te komen.

Tijdverlies

Zeilend binnenkomen is ook volgens de markt een must voor een snelle en efficiënte afhandeling aan de treinzijde. Bleek eerder uit de marktconsultatie van de RTG. “Het voorkomt tijdverlies door rangeren. Daarnaast is het een enorme kostenverlagende factor voor de exploitatie van de terminal”.
 De verschillende technieken moeten wel goed op elkaar afgestemd worden, vonden de deelnemers aan de consultatie en er moet een back-up systeem zijn voor het geval de techniek faalt. Zelf gaven de toekomstige exploitanten aan nog onvoldoende ervaring te hebben met het zeilend binnenkomen om concrete antwoorden te kunnen geven op bijvoorbeeld de benodigde snelheid van een binnenkomende trein.

Volgens Van Eijndthoven is de provincie nu vooral aan het kijken hoe om te gaan met de beveiliging en het overnemen van de trein als deze direct vanaf de Betuweroute binnen komt rijden. “Dat onderzoek loopt volgend jaar nog door.”

Aanbesteding

Vanaf eind 2021 verwacht Van Eijndthoven de eerste stappen te kunnen gaan zetten in de richting van aanbesteding. “Maar het valt of staat met het in bezit hebben van alle percelen, dus dat is wel de randvoorwaarde. Als dat gereed is kunnen we ook de aanbesteding starten. Dat gebeurt in twee stappen. “Onderdeel een is de infrastructuur en het bouwrijp maken van het terminal terrein. Daarna volgt de aanbesteding van de exploitatie en de aanleg van de terminal zelf.” Naar verwachting kan de RTG begin 2025 in gebruik worden genomen.

Bekijk hier het hele interview met Patricia van Eijndthoven, projectmanager RTG van de provincie Gelderland.

Lees ook:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.