NS-trein op station Gilze-Rijen

29 miljoen euro voor spoortunnels Rijen, extra geld voor spooronderhoud

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) investeert 29 miljoen euro in de aanpassing van het stationsgebied in Rijen, waarbij twee spoortunnels worden aangelegd. Ook wordt er de komende twee jaar 151 miljoen extra uitgetrokken voor onderhoud aan het spoor.

Het ministerie van IenW investeert samen met de gemeente Gilze en Rijen en de provincie Noord-Brabant in de twee spoortunnels bij Rijen op het traject tussen Breda en Tilburg. De bijdrage vanuit het Rijk bedraagt 29 miljoen euro. De tunnels vervangen twee spoorwegovergangen. Door ondertunneling wordt de situatie veiliger en kunnen er meer treinen rijden. Bewoners kunnen via de tunnels ongehinderd doorfietsen op de nieuwe snelfietsroute tussen Tilburg en Breda. Ook komen er in Rijen nieuwe perrons en nieuwe fietsenstallingen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Mooi om hier samen met de regio twee vliegen in één klap te slaan. Meer treinen voor reizigers tussen Breda en Tilburg, terwijl bewoners lekker door kunnen fietsen zonder voor dichte spoorbomen te staan.”

Meer budget

Extern onderzoek bevestigt volgens het ministerie dat ProRail en Rijkswaterstaat ook na 2021 fors meer budget nodig hebben voor beheer en onderhoud en vervanging en renovatie. Op Prinsjesdag kondigden minister van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven al aan extra geld uit te trekken voor onderhoud en renovatie. ProRail heeft de komende twee jaar 151 miljoen euro extra budget voor onderhoud en Rijkswaterstaat 265 miljoen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ProRail voor de periode 2022-2025 ongeveer drie miljard euro nodig heeft en voor de periode 2026-2034 zo’n 14 miljard euro. Voor Rijkswaterstaat gaat het in de periode 2022-2025 om een bedrag tussen de 1 en 1,4 miljard euro per jaar. Dit betekent dat er drie miljard euro extra nodig is bovenop de beschikbare budgetten van ProRail en Rijkswaterstaat voor de periode 2022-2034.

Mobiliteit

Volgens het ministerie heeft de coronacrisis een grote invloed om de mobiliteit van mensen. “Mensen reizen nu minder maar aangezien de bevolking in omvang toeneemt en er veel woningen bij moeten komen zal de druk op de wegen, het spoor en het openbaar vervoer toenemen. Investeringen blijven noodzakelijk om de infrastructuur, die wereldwijd tot de beste behoort, voor nu en in de toekomst op orde te houden.”

Om de bouwers in de grond- weg- en waterbouw te ondersteunen hebben minister Van Nieuwenhuizen en de sector eerder afgesproken dat er waar mogelijk werk naar voren wordt gehaald. Dit heeft nu een eerste pakket aan werk opgeleverd waarmee in totaal ruim 44 miljoen euro is gemoeid.

Projecten naar voren halen

Het gaat dan met name om onderhoudswerkzaamheden aan de Nederlandse infrastructuur, zoals het versneld uitvoeren van asfaltwerkzaamheden, onderhoud en renovatie aan sluizen, tunnels of bruggen of werk voor de kustlijnzorg. De aanleg van een innovatieve rijstrook en verzorgingsplaats op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven wordt sneller op de markt gezet en ook het grote project voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo wordt dit jaar nog aanbesteed in plaats van in de loop van volgend jaar.

Ook op het spoor zijn de laatste weken werkzaamheden eerder afgerond, zoals bij de Schipholtunnel en de Willemsspoortunnel. En is afgesproken dat ProRail blijft kijken waar werk naar voren kan worden gehaald.

Fiets

Het kabinet zet samen provincies en gemeenten verder in op de fiets, een vervoersmiddel dat goed past binnen de 1,5 meter samenleving. Op veel plekken gaat de komende periode de schop in de grond voor de aanleg van snelfietsroutes en nieuwe fietsenstallingen. Dit najaar maakt Van Veldhoven bekend op welke plaatsen de eerder aangekondigde 75 miljoen euro voor extra fietsenstallingen wordt geïnvesteerd.

Aan het eind van deze kabinetsperiode verwacht Van Veldhoven samen met andere overheden een impuls voor fietsinfrastructuur van ruim een half miljard euro te hebben gegeven. Daarnaast kijkt het kabinet, mede in het kader van economische stimuleringsmaatregelen, of het de inzet van de fiets van de zaak verder kan stimuleren.

Lees meer in ons Dossier over het coronavirus.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.