Libor Lochman CER

Libor Lochman (CER): blijf werken aan Green Deal ondanks coronacrisis

Het eind vorig jaar gepresenteerde Europese klimaatplan Green Deal dreigt ondergesneeuwd te raken in de pogingen van Europese overheden om de economische effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden, vreest CER-directeur Libor Lochman. “Gaan we onze groene ambities opzij zetten om economisch herstel mogelijk te maken? De CER is van mening dat dit geen afweging zou moeten zijn.”

De Europese brancheverenging van spoor- en infrastructuurondernemingen CER ziet de European Green Deal al vanaf het begin als een enorme kans voor de spoorsector. “Deze plannen kunnen de Europese spoorsector een flinke duw in de rug geven. Andersom zal de sector ook een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de in het plan gestelde ambitie om het continent volledig emissie-neutraal te krijgen tegen 2050”, zegt Lochman. De CER-directeur is een van sprekers op de digitale conferentie RailTech Infra Forum die plaatsvindt op 17 en 18 juni. In zijn presentatie gaat Lochman dieper in op de betekenis van de Green Deal voor de Europese spoorsector en de rol die zijn organisatie hierin wil spelen.

Dramatisch gewijzigd

Lochman realiseert zich dat situatie sinds de presentatie van de plannen in 2019 dramatisch gewijzigd is. “De vraag is hoe we de COVID-19 maatregelen kunnen combineren met de plannen die er al liggen? Het aantal reizigers op de lange afstandstrajecten is in heel Europa met 85 procent gedaald, op regionale lijnen 80 procent. Het spoorgoederenvervoer komt er met een daling 25 procent iets beter vanaf, maar dit betekent wel een omzetdaling van 3 miljard euro.”

De crisis helpt de spoorsector niet in zijn bedrijfsvoering, maar geeft volgens Lochman wel de mogelijkheid om te herstellen en zijn performance te verbeteren voor de toekomst. De CER verwacht dat de Green Deal daar nog steeds een belangrijke rol in gaat spelen. Op dit moment biedt dit plan weliswaar alleen op hoofdlijnen aanknopingspunten voor het spoor. “Het spoor is immers de enige modaliteit die er jaar op jaar in slaagt zijn uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen.”

Strategisch plan

In het strategisch plan mobiliteit van de Europese Commissie dat later aan de Green Deal wordt toegevoegd zal de rol van het spoor nadrukkelijker naar voren komen, weet Lochman. “Op het vlak van mobiliteit gaat het spoor de oplossing zijn. De Green Deal gaat verder dan vervoer alleen, maar de combinatie van de verschillende initiatieven die er onder vallen gaat het spoor helpen om zijn technologie te verzilveren. Het spoor wordt erkend als de meest duurzame van alle modaliteiten over land.”

CER wil zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van de Green Deal. Onder meer door een actieplan in te dienen voor het spoorgoederenvervoer, het verbeteren van grensoverschrijdende interoperabiliteit door snel de TEN-T regelgeving te implementeren, de CG loading gauge toe te passen en door 740 meter treinen en 22,5 ton aslast mogelijk te maken. Verder ziet de CER vooral mogelijkheden in het toepassen van het principe: de gebruiker betaalt en de vervuiler betaalt.

Gelijk speelveld

“Dit schept een gelijk speelveld voor het spoor ten opzichte van andere modaliteiten. Daarnaast zouden de lidstaten de digitalisering van de spoorsector moeten ondersteunen. Net als gecombineerd transport, last-mile infrastructuur en het ontwikkelen van grensoverschrijdende verbindingen.”

Volgens Lochman heeft de CER een duidelijke agenda voor de Green Deal en hoopt hij dat deze wordt opgenomen in de duurzame mobiliteitsagenda van de Europese Commissie. “Wat blijft is dat wij een relatief goede uitgangspositie hebben. Met de laagste externe kosten in vergelijking met andere vervoersvormen zoals de auto.

Libor Lochman is op 17 en 18 juni een van de sprekers tijdens de digitale conferentie RailTech Infra Forum. kijk voor het volledige programma en inschrijving op de website van het evenement.

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

1 reactie op “Libor Lochman (CER): blijf werken aan Green Deal ondanks coronacrisis”

Theo Van Riet|28.05.20|14:02

Wanneer het gebruik meer dan 50% daalt en dan nog een plan niet willen heroverwegen, zoiets kun je je alleen permitteren met gemeenschapsgeld.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.