Kunststof remblok

Geluidsproductie langs spoor licht gestegen in 2018

Meer en luidruchtigere treinen zorgden er in 2018 voor dat de maximaal toegelaten geluidsproductie langs het spoor vaker werd overschreden dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarlijkse nalevingsverslag geluidsplafonds van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In 2018 werd er bij 1,2 procent van de in totaal 57.095 meetpunten langs de hoofdspoorwegen een overschrijding van het geluidsplafond (gpp) gemeten. Het gaat hierbij om overschrijdingen als gevolg van meer treinverkeer of een ander type treinen – met meer geluid tot gevolg. In 2017 was dit 0,8 procent.

Stille remblokken

Bij de geluidsoverschrijdingen gaat het in de meeste gevallen om goederentreinen. Volgens IenW bestaan op dit moment bijna 100 procent van de personentreinen in Nederland uit stil materieel. De bronaanpak van het ministerie en ProRail concentreert zich daarom vooral op goederentreinen. Het vervangen van ijzeren door kunststof remblokken zorgt bij goederenwagons voor ca 5 dB minder geluidsproductie op alle sporen waar deze treinen rijden. De treinen krijgen na ombouw naar kunststof remblokken het predicaat ‘stil materieel’.

IenW en ProRail stimuleren ombouw van goederentreinen met twee regelingen, namelijk de ‘Prestatieregeling stille treinkilometers’ en de ‘Prestatieregeling toename stille goederentreinen’. Beide regelingen geven aan vervoerders die rijden met stille goederenwagons een korting op de gebruiksvergoeding. Vervoerders maken volgens het verslag veel gebruik van beide regelingen. Had in 2015 nog 45 procent van de in Nederland rijdende goederenwagons het predicaat ‘stille wagon‘, eind 2018 was dit gegroeid naar 56 procent. Dit percentage zal naar verwachting stijgen naar 94 procent in 2025 en naar 96 procent in 2040.

Europese aanpak

Om er voor te zorgen dat internationale goederentreinen ook met kunststof remblokken worden uitgerust is er een Europese aanpak in de maak. Hierbij worden er een aantal stillere spoorgoederenroutes aangewezen naar advies van het Europees spoorwegagentschap (ERA). Op deze routes mogen geen lawaaiige wagons meer rijden vanaf 8 december 2024. Een stillere spoorgoederenroute is een (deel van de) spoorweginfrastructuur waarover per etmaal gemiddeld meer dan twaalf goederentreinen in de nacht rijden. Nederland meldde in november vorig jaar de Betuweroute en de Brabantroute aan bij de ERA als stillere route.

Naast het instellen van de stillere routes is het volgens het verslag mogelijk dat er vanuit de EU middelen beschikbaar komen uit Connecting Europe Facility (CEF fonds) voor de ombouw van de wagons. Verder wordt er gekeken of de differentiatieregeling van de gebruiksvergoeding voor geluid kan worden verlengd. Deze loopt nu tot 31 december 2021.

ProRail

Als spoorbeheerder is ProRail verantwoordelijk voor de naleving van de plafonds. Zo worden er geen treinen toegelaten tot het spoor die ervoor zorgen dat de plafonds worden overschreden. Verder heeft ProRail de mogelijkheid om geluidbeperkende maatregelen te treffen aan of bij het spoor. Denk hierbij aan de aanleg van raildempers, het plaatsen van geluidschermen, het akoestisch slijpen van de spoorstaaf en aan gevelisolatie. Er wordt tevens gekeken naar de inzet van het materieeltype.

Zo is geconstateerd dat enkele treintypen aanmerkelijk stiller zijn dan de categorie uit het Reken- en meetvoorschrift waarin ze zijn ingedeeld. Het gaat om de typen SLT IV, SLT VI en GTW. ProRail onderzoekt of zij deze treintypen in een stillere categorie kan indelen. Het RIVM beoordeelt dit onderzoek en brengt een advies uit over aanpassing van het Reken- en meetvoorschrift. Het streven is om dit onderzoek begin 2020 af te ronden en de nieuwe categorie vervolgens in de Rekenvoorschriften op te nemen.

Booggeluid

Daarnaast loopt er een onderzoek om het fenomeen booggeluid apart op te nemen in het Reken- en meetvoorschrift. Het hoge, piepende dan wel snerpende geluid dat kan klinken als een trein een bocht neemt wordt nu niet meegeteld bij het berekenen van de geluidproductie van doorgaand treinverkeer.

Lees ook:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

1 reactie op “Geluidsproductie langs spoor licht gestegen in 2018”

Henk Angenent|23.01.20|11:30

Ik word een beetje ziek van dat gezeur over treinlawaai. Een trein rijdt voorbij en vervolgens is het weer een kwartier doodstil. Kan er niet eens iets worden gedaan aan het lawaai van autowegen, dat als een constante achtergrondruis aanwezig is. Dat is pas echt irritant.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.