Holland Rail Industry gaat op in Railforum

Holland Rail Industry (HRI) is per 1 januari 2020 als zelfstandige vereniging opgeheven en opgegaan in Railforum. Hiertoe heeft de Algemene Ledenvergadering van HRI besloten in december vorig jaar. Railforum is een onafhankelijk kennisnetwerk van tweehonderd bedrijven en organisaties in de brede railsector.

HRI was vanaf haar oprichting in 1992 onderdeel van ondernemersorganisatie FME. In juli 2016 maakte HRI zich los van FME om zelfstandig verder te gaan. Het doel was volgens de organisatie “om als toeleverende bedrijven in de railindustrie samen sterk te staan en om een duurzaam, veilig, betrouwbaar en efficiënt spoorsysteem te ontwikkelen en bevorderen”. HRI zette zich in om partijen in de railsector te verbinden en hun economische belangen te behartigen en vergroten. Daarbij stonden innovatiebevordering en duurzaamheid centraal.

Belangenbehartiger

Volgens HRI is in de ruim 27 jaar van haar bestaan als belangenbehartiger voor railinfrabedrijven veel bereikt. Er werden bijvoorbeeld onderwerpen als productaansprakelijkheid van bedrijven (corporate liability) op de agenda gezet van opdrachtgevers in de railsector. Een ander onderwerp waar met succes aandacht voor werd gevraagd was het ontwikkelen en introduceren van product- en systeeminnovaties. Ook pleitte HRI voor het maken van goede afspraken over planningen met opdrachtgevers.

De verandering in de markt en wet- en regelgeving plus de voortschrijdende internationalisering van bedrijven, hebben er volgens HRI toe geleid dat een aparte brancheorganisatie voor de Nederlandse toeleveranciers in de spoorwegindustrie overbodig is. Onder meer door de overname van veel Nederlandse maakbedrijven in de railinfrasector door buitenlandse multinationals. Ook veranderende aanbestedingsregels en wetten spelen daarin mee. In 2002 werd daarnaast in de nieuwe Spoorwegwet het beheer en de exploitatie van het spoor gescheiden en werd drie jaar later ProRail opgericht.

Onderdak bij Railforum

Voor de toeleverende railinfrabedrijven betekende dit volgens HRI dat zij zich zowel moesten richten op beheerder ProRail, maar nog meer op de spoorbouwaannemers als gespreks- en overlegpartner. Het bleek lastig om een duurzame en constructieve relatie met deze stakeholders aan te gaan. Door het relatief geringe aantal leden van HRI plus het feit dat de bedrijven zelf veelal separaat contacten onderhielden met hun opdrachtgevers bleek een gezamenlijk behartigen van belangen niet langer nodig.

HRI krijgt nu bij Railforum onderdak. Bij dit kennisnetwerk staan uitwisseling van kennis en ervaring plus het versnellen van (proces)innovatie centraal. Railforum organiseert informatiebijeenkomsten waar mensen uit de railsector elkaar ontmoeten en discussies kunnen voeren.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Holland Rail Industry gaat op in Railforum | SpoorPro.nl

Holland Rail Industry gaat op in Railforum

Holland Rail Industry (HRI) is per 1 januari 2020 als zelfstandige vereniging opgeheven en opgegaan in Railforum. Hiertoe heeft de Algemene Ledenvergadering van HRI besloten in december vorig jaar. Railforum is een onafhankelijk kennisnetwerk van tweehonderd bedrijven en organisaties in de brede railsector.

HRI was vanaf haar oprichting in 1992 onderdeel van ondernemersorganisatie FME. In juli 2016 maakte HRI zich los van FME om zelfstandig verder te gaan. Het doel was volgens de organisatie “om als toeleverende bedrijven in de railindustrie samen sterk te staan en om een duurzaam, veilig, betrouwbaar en efficiënt spoorsysteem te ontwikkelen en bevorderen”. HRI zette zich in om partijen in de railsector te verbinden en hun economische belangen te behartigen en vergroten. Daarbij stonden innovatiebevordering en duurzaamheid centraal.

Belangenbehartiger

Volgens HRI is in de ruim 27 jaar van haar bestaan als belangenbehartiger voor railinfrabedrijven veel bereikt. Er werden bijvoorbeeld onderwerpen als productaansprakelijkheid van bedrijven (corporate liability) op de agenda gezet van opdrachtgevers in de railsector. Een ander onderwerp waar met succes aandacht voor werd gevraagd was het ontwikkelen en introduceren van product- en systeeminnovaties. Ook pleitte HRI voor het maken van goede afspraken over planningen met opdrachtgevers.

De verandering in de markt en wet- en regelgeving plus de voortschrijdende internationalisering van bedrijven, hebben er volgens HRI toe geleid dat een aparte brancheorganisatie voor de Nederlandse toeleveranciers in de spoorwegindustrie overbodig is. Onder meer door de overname van veel Nederlandse maakbedrijven in de railinfrasector door buitenlandse multinationals. Ook veranderende aanbestedingsregels en wetten spelen daarin mee. In 2002 werd daarnaast in de nieuwe Spoorwegwet het beheer en de exploitatie van het spoor gescheiden en werd drie jaar later ProRail opgericht.

Onderdak bij Railforum

Voor de toeleverende railinfrabedrijven betekende dit volgens HRI dat zij zich zowel moesten richten op beheerder ProRail, maar nog meer op de spoorbouwaannemers als gespreks- en overlegpartner. Het bleek lastig om een duurzame en constructieve relatie met deze stakeholders aan te gaan. Door het relatief geringe aantal leden van HRI plus het feit dat de bedrijven zelf veelal separaat contacten onderhielden met hun opdrachtgevers bleek een gezamenlijk behartigen van belangen niet langer nodig.

HRI krijgt nu bij Railforum onderdak. Bij dit kennisnetwerk staan uitwisseling van kennis en ervaring plus het versnellen van (proces)innovatie centraal. Railforum organiseert informatiebijeenkomsten waar mensen uit de railsector elkaar ontmoeten en discussies kunnen voeren.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.