Meteren Markkade

ProRail zoekt uitweg voor stikstofproblematiek

Bron: ProRail

Om problemen bij toekomstige bouwprojecten te voorkomen, onderzoekt ProRail of aannemers stikstof-arme of elektrische machines kunnen inzetten bij de aanleg van nieuwe spoorinfrastructuur. PHS-project Meteren-Boxtel is tot nu toe het enige spoorproject dat vertraging oploopt door de stikstof-crisis, maar zonder maatregelen volgen er meer, vreest de spoorbeheerder.

Van de halverwege december aangenomen spoedwet stikstof is volgens ProRail nog niet bekend of deze ook meer ruimte biedt aan bouwprojecten in het spoor. “De Noodwet ziet vooralsnog toe op projecten in het kader van de (vaar)wegen en de waterveiligheid, maar of hij ook gaat gelden voor spoorse projecten is nog niet bekend”, aldus woordvoerder Andy Wiemer.

Vertrouwen

Zoals eerder gemeld zijn er nog geen projecten van ProRail stil komen liggen sinds de raad van state korte metten maakte met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Lopende projecten waar al een vergunning voor was afgegeven en onderhoudswerkzaamheden aan het spoor mogen doorgaan. “We hebben er op dit moment ook vertrouwen in dat we er samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor zorgen dat dit niet gaat gebeuren.”

Een van de eerste projecten waar een oplossing voor gevonden moet worden, zijn de aanpassingen aan het traject tussen Meteren Boxtel voor het PHS (Programma Hoogfrequent Spoor). Bij Meteren moet onder meer een nieuw viaduct komen (Zuidwestboog) die de Betuweroute verbindt met de spoorlijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch. Verder staat er een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught op het programma en een vrije kruising bij Vught. In dezelfde plaats moet een deel van het spoor ook worden verdiept en een overweg worden vervangen door een onderdoorgang. Tenslotte werkt ProRail er aan maatregelen om geluid- en trillingshinder te beperken.

Tracébesluit

Het Tracébesluit voor PHS Meteren-Boxtel zou voor het einde van het jaar ter inzage liggen. Maar hier gooide de stikstofcrisis wel roet in het eten. Eind november werd bekend dat ProRail het besluit dit jaar niet meer kan afronden. “Voor Meteren – Boxtel wordt op dit moment gewerkt aan oplossingen voor het stikstofprobleem”, zegt Wiemer. “Dit doen wij in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Stikstof blijkt een lastig dossier, waar geen kant-en-klare oplossingen voor zijn. Het proces om oplossingen te onderzoeken, uit te werken en af te stemmen kost tijd. Dit zorgt ervoor dat wij het Tracébesluit dit jaar niet meer kunnen afronden. Dat zorgt voor wat vertraging.”

Een van de richtingen waarin ProRail denkt bij het oplossen van het stikstofprobleem is de inzet van stikstof-arm of elektrisch bouwmaterieel bij de bouw van projecten. “Stikstof-arm of elektrisch bouwmaterieel zorgt voor een reductie van de stikstofemissie. Dit kan helpen om projecten ook in de toekomst gemakkelijker doorgang te laten vinden.” Uit een door Natuur & Milieu en BMWT (de branchevereniging voor leveranciers van bouwmachines) samengesteld overzicht, blijkt dat het aanbod aan elektrische- en hybride machines nog relatief beperkt is. Maar er is zeker emissie-arme of emissieloze appparatuur beschikbaar. Zo staan er in het overzicht enkele tientallen laadschoppen en graafmachines. Het gaat hierbij zowel om mini-varianten onder de acht ton, als machines die er boven zitten en werken op accu’s. Voor zware bouwmachines boven de 10 ton zijn er beduidend minder elektrische alternatieven.

Moties

Los van het beperken van uitstoot tijdens de bouw, helpt in het geval van spoorprojecten mee dat spoorvervoer per saldo weinig tot geen structurele stikstofuitstoot tot gevolg heeft. Dit zorgt er onder meer voor dat vanuit de Tweede Kamer de druk wordt opgevoerd om ruimte te geven aan spoorprojecten. Met een tweetal moties dringen in ieder geval drie Kamerleden aan op een snelle oplossing.

Zo willen Suzanne Kröger van Groen Links en Cem Laçin van SP dat de regering inzichtelijk maakt welke stappen zij zet om zowel de benodigde stikstofruimte als de benodigde ruimte op gronddepots te creëren om alle geplande werkzaamheden uit te kunnen voeren voor vervanging, onderhoud en uitbreiding van het spoor, en de Kamer op de hoogte te stellen als er vertragingen optreden. PVV-er Roy van Aalst wil dat de regering in overleg gaat met ProRail over de opslag van grond met met dan 0,8 microgram pfas. Dit omdat de nieuwe pfas-norm volgens hem nog steeds zorgt voor onnodig oponthoud. “Hier moet hier zo snel mogelijk een oplossing voor komen.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.