Eurailscout_videoschouwtrein

ProRail wil videoschouwbeelden beter benutten

Om videoschouw effectiever in te zetten is ProRail op zoek naar marktpartijen die het materiaal kunnen analyseren en rapporteren op een voor ProRail en aannemers bruikbare manier. De spoorbeheerder verzamelt al tien jaar videobeelden van zijn infrastructuur, maar doet tot nu toe zelf relatief weinig met deze beelden. De video’s worden voornamelijk gebruikt door onderhoudsaannemers. 

Met een marktconsultatie wil ProRail een kwalitatief hoogwaardig aanbestedingsdossier publiceren en goed beeld krijgen van de mogelijke marktpartijen. Videoschouwen is binnen ProRail één van de manieren om de conditie van sporen en wissels vast te stellen. Het beeldmaterieel wordt twee keer per jaar gemaakt met videoschouwtreinen. Het beeldmateriaal wordt vervolgens aan de onderhoudsaannemer, het ProRail hoofdkantoor en het ProRail regiokantoor ter beschikking gesteld.

Meer aandacht

In de praktijk is het nu vooral de onderhoudsaannemer die de beelden analyseert om onderhoudsmanagement-processen soepel te laten verlopen. Daarnaast kan met de analyse van de beelden veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid van de railinfra geborgd worden. Tot 2018 gebruikte ProRail de beelden van de schouwtrein zelf slechts af en toe voor toetsing of onderzoeksdoeleinden. Daarna begon de spoorbeheerder meer aandacht te besteden aan het analyseren van de beelden. Enerzijds om de conditie van het spoor nauwkeuriger te kunnen vaststellen en anderzijds om de monitoring van de onderhoudsprocessen te vergroten.

ProRail wil nu een overeenkomst op de markt zetten voor het analyseren van beeldmateriaal met behulp van viewers en bijbehorende viewersoftware. Er zijn twee verschillende types viewers met elk eigen software die specifiek ontwikkeld is voor de betreffende trein. Onder meer het beeldmateriaal van sporen en wissels in heel Nederland moet worden geanalyseerd. De bevindingen worden vervolgens gerubriceerd vastgelegd in een nog in te richten database.

Algoritmes

Het analyseren van het beeldmateriaal moet gebeuren door video-inspecteurs. Daarbij is het streven is om het proces met menselijke video-inspecteurs geleidelijk over te laten gaan naar beeldherkenning door algoritme gestuurde analyses. Verder moet het beeldmateriaal binnen tien dagen na het beschikbaar stellen zijn geanalyseerd. De rapportages van het geanalyseerde beeldmateriaal moeten worden voorzien van deskundig commentaar en per contractgebied van ProRail worden opgesteld.

Wanneer inspecteurs tijdens de analyse ernstige gebreken constateren waarop meteen actie moet worden ondernomen, moeten zij dit melden aan ProRail. Verder verwacht de spoorbeheerder van de toekomstige opdrachtnemer dat hij een database inricht en onderhoudt voor het gestructureerd verwerken van het
gerubriceerde beeldmateriaal, dat er permanent minimaal 2 FTE beschikbaar zijn en dat zij mede vormgeven aan beeldherkenning door te assisteren in het uitbouwen van de defecten database en te participeren in het ontwikkelen van algoritmes.

Aanbesteden

Uiteindelijk wil ProRail voor het Analyseren en Rapporteren van de videoschouwbeelden één landelijk contract afsluiten voor twee jaar, met een verlengingsoptie van telkens 1 jaar. Maar zegt open te staan voor andere looptijden wanneer dit de marktwerking stimuleert. Geïnteresseerde partijen kunnen tot en met 6 januari reageren op de door ProRail gestelde vragen. Bekijk hier het volledige marktconsultatiedocument. Op basis van de reacties volgt er een aanbestedingsprocedure.

Lees ook:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.