Spoorwerkzaamheden Utrecht Centraal, bron: ProRail

‘Stikstofuitspraak vertraagt toekomstige spoorprojecten’

Het dagelijks onderhoud van het spoor en de lopende projecten van ProRail ondervinden vrijwel geen hinder van de stikstofuitspraak en het woensdag gepresenteerde advies van de Commissie Remkes. Voor toekomstige projecten houdt de spoorbeheerder wel rekening met ernstige vertraging. “Er heerst hier een gezonde spanning.”

Volgens de brancheorganisaties voor ondernemers en de bouw liggen op dit moment zo’n 18.000 bouwprojecten stil vanwege de stikstofuitspraak van de Hoge Raad. Meer dan de helft van die projecten kan binnen een paar weken weer worden hervat, stelt NVB-directeur Coen van Rooyen op BNR in reactie op het stikstofadvies van de commissie-Remkes. Om dat voor elkaar te krijgen, pleit de branchevereniging voor een snelle toetsing door ecologen. Die zouden moeten beoordelen of een bouwproject schadelijk is voor nabijgelegen natuurgebieden.

“Provincies zijn doodsbang dat ze een vergunning afgeven voor een project waarbij achteraf blijkt dat er fouten zijn gemaakt”, zegt Van Rooyen. Hij vindt dat provincies ten onrechte ‘verkrampt’ vasthouden aan de rekenmodellen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook VNO-NCW en MKB Nederland pleiten voor de inzet van extra mankracht en middelen om gemeenten en provincies zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen met de vergunningverlening.

Faillissementen

De ondernemersorganisaties laten weten “zeer teleurgesteld” te zijn dat de commissie er niet in is geslaagd om op dit punt met oplossingen voor de korte termijn te komen. Ze wijzen er op dat dit wel de opdracht was. Volgens de organisaties dreigen er faillissementen van vele ondernemingen als duizenden “onnodig gestopte projecten” niet snel weer op gang komen.

Voor de projecten van ProRail geldt dat er tot nu toe een project is komen stil te liggen. Voor de overige projecten in uitvoering geldt volgens ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom dat alles doorloopt. “We hebben als spoorsector het voordeel dat vrijwel alle bouwprojecten bijdragen aan duurzame mobiliteit. Vooral met de stikstofuitstoot tijdens de bouw moeten we voor komende projecten zoeken naar oplossingen. We zijn hiervoor vooral afhankelijk van de overheid en de aannemers die voor ons werken. Zij moeten op zoek naar oplossingen om de stikstofuitstoot tijdens de bouw zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische bouwmachines.”

Gezonde spanning

Ook bij het dagelijks onderhoud en beheer ondervindt de spoorbeheerder volgens Eikelboom nu nog geen problemen. “We hebben hierover met het ministerie goede afspraken gemaakt. Het kan bij een storing niet zo zijn dat het treinverkeer stil komt te liggen omdat we bij de reparatie te veel stikstof zouden kunnen uitstoten. Wij moeten er voor zorgen dat de treinen blijven rijden.”

Bij nieuwe projecten verwacht ProRail dat de oplossing vooral ligt in maatregelen om de uitstoot te compenseren. De gevolgen van de stikstofuitspraak zullen vooral zijn dat komende projecten meer voorbereidingstijd gaan kosten. “En dat is voor ons wel echt een probleem omdat we aan enorm strakke planningen gebonden zijn. De vraag naar spoorcapaciteit is groot en er zijn dan ook veel projecten in voorbereiding om die gevraagde capaciteit te realiseren. We zijn niet in paniek, maar er heerst hier wel een gezonde spanning over het verloop van de stikstofdiscussie”, aldus Eikelboom.

De adviezen van de Commissie Remkes over de aanpak van de stikstofproblematiek blijven tot nu toe beperkt tot het ingrijpen in de landbouwsector en het wegverkeer. In de tweede fase van de opdracht die uiterlijk in mei 2020 gepresenteerd wordt, komen andere vormen van mobiliteit aan de orde zoals het openbaar vervoer, de luchtvaart en de scheepvaart.

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.