Overheid wil statushouders opleiden tot spoorwerker

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekenden maandag een intentieverklaring met ProRail en aannemers BAM Infra Rail en Strukton Rail voor het opleiden en aannemen van minimaal 30 statushouders. De opleidingen worden verzorgd door Railcenter.

Volgens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is de intentieverklaring en de bijbehorende pilot “een uitgelezen kans op een baan in een echte topsector. Bovendien is dit initiatief goed nieuws voor de reiziger. Het gebruik van het openbaar vervoer stijgt de komende jaren naar verwachting fors. En dat brengt veel werk met zich mee waarvoor goed personeel nodig is. Ik wil heel graag dat alle mensen die willen en kunnen ook de kans krijgen om aan de slag te gaan in de spoorsector. Deze intentieverklaring is een heel goed begin”.

Tien per jaar

Het streven is dat minimaal 30 migranten met een verblijfsvergunning in 2021 een vaste baan in de spoorsector krijgen. Na 2021 is de bedoeling dat er elk jaar minimaal 10 statushouders instromen. De intentieverklaring is onderdeel van de pilot ‘Leren en werken’ van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het idee om statushouders te interesseren voor een baan in het spoor maakte ook deel uit van het actieplan voor personeelstekort in de spoorsector dat D66 vorig jaar presenteerde.

Naast het klaarstomen van statushouders voor een baan in de spoorsector, werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook samen met onderwijsinstellingen om het beroepsonderwijs en een baan in de spoorsector beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor zowel scholieren als zij-instromers.

Aanjagen

Het idee achter de intentieverklaring is dat de betrokken werkgevers een kopgroep vormen en samenwerken met gemeenten en opleidings- en kennispartijen, waaronder RailConnect en Railcenter. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en realisatie ligt bij de afzonderlijke partijen. Het ministerie van IenW en SZW zijn betrokken als aanjagende partijen.

Lees ook:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.