Spoorwerkzaamheden Utrecht Centraal, bron: ProRail

Nieuw masterplan moet zorgen voor betere spreiding spoorwerk

Uitsluitend ’s nachts, in de weekenden en in vakantietijd aan het spoor werken is volgens ProRail op termijn onbetaalbaar en leidt tot leegloop van de sector. Het is daarom onvermijdelijk dat er af en toe ook overdag en doordeweeks gewerkt gaat worden. Het creëren van meer begrip hiervoor bij vervoerders was voor ProRail een van de redenen om partijen bij elkaar te brengen in ‘TWAS Incubators’. 

TWAS staat voor Toekomstbestendig Werken aan het Spoor en is het masterplan van ProRail voor werkzaamheden aan de spoorinfrastructuur in opdracht van het ministerie van IenW voor de komende jaren. “TWAS realiseert de optimale balans door werk te bundelen, spreiden en te plannen in beter samenspel met vervoerders, aannemers, overheid en belangenorganisaties”, legt Eric Thieme, programmamanager TWAS bij ProRail uit.

“Zelf lossen we dit op door de planning van onze infrawerkzaamheden te verbeteren en daarmee aantoonbaar de grootste pijnpunten bij de aannemers en vervoerders weg te nemen. Deze planning moet goed aansluiten bij de mogelijkheden van alle partijen.  Nu wordt er bijvoorbeeld massief in de nacht, het weekend en vakantieperiodes gewerkt, waardoor aannemers moeite hebben om hun personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief op peil te houden. Dat brengt de continuïteit van het spoorsysteem in gevaar.”

Sinds het opknippen van de NS in aparte private ondernemingen zijn deze steeds meer los van elkaar hun eigen processen gaan optimaliseren, zonder daarbij te kijken wat het betekent voor de totale keten, merkt ProRail. “Het spoor maken we samen. We zijn daarom gaan kijken wat wij als ProRail kunnen doen om alle betrokken partijen beter met elkaar te laten samenwerken. We nodigen ze daarom uit om aan met elkaar aan tafel te gaan zitten voor structureel en constructief overleg. Dat scheelt tijd en zorgt voor meer onderling begrip voor elkaars standpunten en mogelijkheden. Nu komt het nog te vaak voor dat wij een plan uitwerken op basis van bilaterale gesprekken met alle partijen, maar dat vervolgens een vervoerder of een aannemer tenslotte zegt: ‘dat kan helemaal niet’ en we weer opnieuw moeten beginnen.”

Sectorbrede snelkookpan

Een van de dingen die ProRail daarvoor inzet is de TWAS Incubator. “De Incubator is een ‘snelkookpan-sessie’ met een groot aantal stakeholders uit de spoorsector. Het doel is om vraagstukken vast te pakken, de gezamenlijke opgave concreet te maken en daarop te versnellen. Op deze manier bouwen we samen aan een nieuwe sector- brede best-practice van samenwerken en optimaliseren. In het kader van ‘ think big, start small, scale fast’ hebben we deze manier van werken voor het eerst gebruikt in de BBV Wadden. Nu schakelen we op en pakken we Kennemerland aan en kijken al vooruit naar volgende gebieden”, zegt Thieme.

Op termijn moet er op deze manier een systeem van landelijk portfoliobeheer ontstaan waardoor er meer samenhang ontstaat tussen de verschillende projecten en indirecte kosten zoveel mogelijk worden beperkt. Een van de belangrijkste doelstellingen van het masterplan is om te komen tot lange termijnplanningen waarbij werkzaamheden beter worden gespreid zowel over de jaren als binnen het jaar. “Wat we veel horen van aannemers is dat er een enorme dip in de werkzaamheden zit in het eerste kwartaal. Die moet in de rest van het jaar worden goedgemaakt en dat kost geld. Alleen al omdat mensen die je begin van het jaar bent kwijtgeraakt weer moet zien aan te trekken.”

Leegloop

Het vinden en binden van goed personeel is sowieso een belangrijke drijfveer achter het masterplan. Uit het Rail Carrière Onderzoek 2019 van SpoorPro begin dit jaar kwam opnieuw naar voren dat aannemers moeite hebben om op tijd goede mensen te vinden. Ook ProRail erkent dat de spoorbranche vakmanschap dreigt te verliezen. “Voor jonge mensen kan het nog aantrekkelijk zijn om veel ’s nachts, in de weekenden en in vakantieperiodes te werken en meer te verdien. Maar eenmaal in de volgende fase van hun leven worden andere sectoren, waar normale werktijden gebruikelijker zijn, aantrekkelijker. Die mensen komen niet meer terug en de kennis die ze hebben opgebouwd zijn we kwijt.”

Eric Thieme komt het TWAS masterplan en de obstakels binnen ProRail die hiervoor overwonnen moesten worden, toelichten tijdens een bijeenkomst van Railforum. Deze wordt op woensdag 19 juni gehouden in Utrecht.

Lees ook:

Onderwerpen: , ,

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

4 reacties op “Nieuw masterplan moet zorgen voor betere spreiding spoorwerk”

Pat Rick|17.06.19|14:04

Kernprobleem is dat het spoor is gefragmenteerd en dat dit probleem eigenlijk is gecreeerd door de politiek, en een walhalla is voor managers en consultants, terwijl het vroeger werd opgelost door spoorbeambten tegen lagere kosten

Nu zou je het probleem kunnen zien als supply chain probleem, waarin verschillende schakels gezamelijk moeten beslissen over de optimale oplossing en partijen die hierdoor moeten inleveren extra vergoed worden uit overall benefits. Supply chain collaboration planning

John rdam|18.06.19|00:32

De spoorsector is weer lekker met zichzelf bezig en de reizigers hebben het nakijken. Laat ProRail eens beginnen met het ontwerpen van spoorinfra die onderhouden kan worden terwijl het treinverkeer door kan gaan. Dus: meer overloopwissels, meersporige baanvakken die voor 50% buiten bedrijf kunnen worden gesteld, etc. Maar nee, ze beginnen omgekeerd: eerst de bijsturingswissels weghalen en dan ‘noodgedwongen’ de treinen vervangen door bussen. Naar de echte vakmensen werd niet geluisterd.

henk derksen|19.06.19|09:02

De spooraannemers hebben op grote schaal personeel geloosd direct na de privatisering.
Toen het onderhoud aan de baan werd uitgevoerd door NS zelf konden die spoorwerkers na verloop van tijd een “”dagbaan”” vinden binnen het grote NS, bij een spooraannemer is er voor de mannen in de baan geen toekomstperspectief.
De politiek die de privatisering heeft doorgevoerd zijn de schuldige aan dit debacle VVD, PvdA, en CDA

Derk Van Dorth|20.06.19|15:06

John heeft gelijk: alle overloopwissels, kruiswissels en spoorfases zijn weggesaneerd. Wissels kunnen maar gestoord raken en kosten geld. Gevolg: bij wkz, maar ook bij een gestrande trein kun je geen kant op.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.