‘Veel misverstanden over conditiegestuurd spooronderhoud’

Over Condition Based Maintenance (CBM) bestaan volgens Maarten de Vries en Edward de Jong van Ricardo Rail veel misverstanden. Dat het alle bestaande vormen van onderhoudsinspecties kan vervangen bijvoorbeeld. In een druk bezochte workshop op RailTech Europe werden een aantal van deze legendes ontkracht. Maar wat is CBM nu wel?

Uit recent onderzoek in verschillende takken van de industrie blijkt dat 60 procent van de bedrijven nog visuele inspecties uitvoert op assets. 62 procent doet nog handmatige trillingsanalyses en 48 procent doet aan enige vorm van conditie monitoring. Er is volgens Ricardo dus nog veel onbenut potentieel in de branche.

“Desondanks neemt de toepassing van CBM de laatste jaren flink toe. Bedrijven merken dat de prestaties verbeteren”, zegt Edward de Jong, senior consultant bij Ricardo Rail. “De levensduur van componenten kan er mee geoptimaliseerd worden, je kunt er het aantal visuele inspecties mee terugbrengen. En de onderhoudskosten kunnen tot 15 procent gereduceerd worden. Dat is onder meer te danken aan de grotere keuze aan betrouwbare sensoren, het betaalbaarder worden van de technologie, de rekenkracht van de moderne hardware die toeneemt. Maar ook de ontwikkelingen in netwerktechniek zoals 3G, 4G, 5G, IoT/Lora en Bluetooth 5.0.”

CBM is volgens Ricardo Rail onder meer toe te passen bij het monitoren van infrastructuur, WILD-systemen, meettreinen, treinconditiemonitoring en lager-draaistelmonitoring. Zelf ontwikkelde het ingenieursadviesbureau het systeem InfraMon waarmee de toestand van het spoor gemonitord kan worden. “Zit tussen condition based en preventief onderhoud in”, aldus De Jong. Lees hier meer over infraMon.

Enorme bak data

Maar met de verbreding van het monitoren op afstand groeit ook het aantal misverstanden, merken De Vries en De Jong. Door assets uit te rusten met sensoren komt er een enorme hoeveelheid aan data beschikbaar waarmee de conditie kan worden gemonitord. Selecteren welke data echt van belang is voor welke partijen en hoe deze bewerkt moet worden tot bruikbare informatie is ontzettend belangrijk, waarschuwt De Vries. “Geef mij alle data maar”, wordt volgens hen vaak geroepen door partijen die CBM willen gaan inzetten. Maar dat is het laatste dat je zou willen, weet Ricardo Rail uit ervaring. “Je ziet door de bomen het bos niet meer. Voor de succesvolle implementatie van CBM is de datahandeling van groot belang. Hoe ga je deze analyseren en interpreteren. Hoe presenteer je ze en hoe integreer je deze data in een ERP-systeem?”

“De trein vertelt zelf wanneer die onderhoud nodig heeft” en “Condition Based Maintenance bespaart mij geld”, “Inspecties zijn niet meer nodig” en “Condition Based Maintenance kan het onderhoudsboekje vervangen”, zijn veelgehoorde uitspraken. CBM is volgens De Vries weliswaar een onderhoudspolitiek, maar geen methode om het gehele onderhoudsplan te vervangen. Ook is het geen vervanger voor preventief onderhoud. “Wel voor visuele inspecties, maar je moet per onderdeel en storingsvorm overwegen of een vorm van CBM nuttig is. Bij een eenvoudig filter wegen de kosten niet open tegen de baten. Of je geld bespaart hangt af van inregeling en toepassing.”

Mensenwerk

De grootste uitdagingen voor de toepassing van CBM is een zorgvuldige introductie waarbij vertrouwen wordt opgebouwd in het gebruik van data. Er moet een businessplan komen waarin de doelstellingen, kosten en verwachte baten vooraf per geval worden vastgelegd. Valse alarmen en niet herkende storingen zijn grote risicofactoren voor acceptatie. “Je moet ook rekening houden met de menselijke factor die in dit geval meestal bestaat uit terughoudendheid voor veranderingen en het vasthouden aan traditionele gedachten en patronen. Organisatorisch betekent het dat er opleidingen en trainingen moeten komen, maar ook dat er aanpassingen gedaan moeten worden aan werkpakketten. De logistiek moet worden omgebouwd van een statische naar een dynamische planning, en dat vraagt om ingrijpende logistieke wijzigingen.

De Vries noemt het onderhoud van wielloopvlakken als voorbeeld van een manier waarop CBM kan worden ingezet. Bij reactive maintenance zoals tot nu toe gebruikelijk is, worden de wielen pas afgedraaid bij een geconstateerd defect. Bij preventive maintenance worden de wielen in een vroeg stadium afgedraaid om het aantal defecten te verminderen. Maar bij condition based maintenance gebeurt dit nadat er trillingen zijn gedetecteerd. In de toekomst zal worden gekeken naar predictive maintenance waarbij wordt afgedraaid na detectie van een afwijkend trillingsniveau ten opzichte van de voorspelde degradatie. “Dit kan verder worden ontwikkeld naar prescriptive maintenance waarbij onderhoud daadwerkelijk wordt gedefinieerd op basis van de ontwikkeling van het trillingsniveau samen met andere indicatoren.”

Lees ook:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.