Een tram van de Uithoflijn wordt getest, Twitter @pvermeu2

‘Geen belangenverstrengeling bij project Uithoflijn’

Er is geen sprake geweest van belangenverstrengeling bij het project Uithoflijn. De toenmalige interim-directeur bleek connecties te hebben met aannemer BAM en werd ervan beschuldigd deze aannemer onterecht bevoordeeld te hebben. Forensisch onderzoeksbureau Integis heeft daar echter geen bewijs van gevonden.

Het college van Gedeputeerde Staten in Utrecht heeft het rapport ook gelezen en is verheugd met de conclusie van het rapport dat er geen aantoonbare misstanden zijn aangetroffen. Maar de provincie komt er in het rapport niet gemakkelijk vanaf. De interne werkprocessen rond inhuur, vast personeel en administratie waren namelijk onvoldoende en het verbeteringsproces moet dus worden doorgezet.

Belangenverstrengeling

Het onderzoek van Integis richtte zich op mogelijke onregelmatigheden bij het project Uithoflijn en meer specifiek op het ontslag van de voormalig projectdirecteur en een mogelijke belangenverstrengeling van zijn leidinggevende, de provinciaal directeur. De projectdirecteur kreeg ruzie met BAM omdat hij erg strak vasthield aan de deadline en het budget. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de aannemer dreigde om het hele project stil te leggen.

Als reactie stelde de provinciaal-directeur, die op dat moment interim-directeur was, zijn ondergeschikte op non-actief. Voor BAM leverde dit besluit echter meer geld en meer tijd op en vanwege de banden en een aandelenbelang van de interim-directeur in BAM, werd hierdoor de suggestie van belangenverstrengeling gewekt.

Die suggestie wordt nu ontkracht door het rapport van Integis. Maar de provincie heeft wel een steek laten vallen, door de connecties van de provinciedirecteur en de nieuwe projectdirecteur niet goed te checken. Bovendien stelt de Utrechtse gedeputeerde Dennis Straat dat het gepast zou zijn geweest als de directeur zelf melding had gemaakt van zijn belangen en aandelen in BAM.

Vertrouwen

Gedeputeerde Staten zegt de conclusie van het rapport te zien als bevestiging voor het vertrouwen dat zij in die directeur hebben gesteld. Later trad deze topman vast in dienst bij de provincie, maar de beide feiten waren op dat moment niet meer aan de orde. “Het onderzoek laat volgens het bestuur bovendien zien dat de verhoudingen tussen betrokken projectorganisaties zijn verbeterd en dat het project in rustiger vaarwater is gekomen, wat de voortgang van het project ten goede is gekomen”, schrijft de provincie. “Gedeputeerde Staten zien dat mede als een verdienste van de provinciedirecteur.”

Tekortkomingen werkprocessen

Het rapport is met name kritisch op de werkprocessen binnen de provincie Utrecht. Dit wordt door het provinciebestuur erkend. In een brief aan Provinciale Staten schrijft het college dat het gebrek aan niet of onvoldoende schriftelijk vastleggen van relevante informatie voor het provinciaal handelen een rode draad is in de bevindingen. “Deze tekortkomingen in de werkprocessen van de provincie zijn niet uniek voor het project Uithoflijn”, aldus Gedeputeerde Staten.

“Verslaglegging en het naleven van afspraken behoren tot de basis van het werk binnen de provincie en dienen op orde te zijn,” zegt gedeputeerde Straat. “Het is één van de maatregelen tot verbetering die we dit jaar in gang hebben gezet. Dit onderzoek maakt de noodzaak daarvan weer duidelijk.” In december wordt de uitkomst van een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer verwacht over de Uithoflijn.

Vertraging

Begin 2018 werd duidelijk dat de tramlijn naar de Uithof 1,5 jaar later zal worden opgeleverd dan verwacht en tientallen miljoenen extra gaat kosten. Dit zou komen door hindernissen in het tracé door het stationsgebied, een onderheide spoorplaat die gelegd moet worden en vertraging van de levering en certificering van veiligheidssystemen en de overweginstallatie bij de Koningsweg. Onderzoek wees al uit dat de schuld voor de vertraging voor een groot deel bij de provincie zelf ligt.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

1 reactie op “‘Geen belangenverstrengeling bij project Uithoflijn’”

Autismewat|20.11.18|02:56

Het is vooral tijdrovend en een enorme blunder van de provincie Utrecht. De kosten lopen dus hoog op. Lijkt mij verder een mislukking. Dan vraag ik me af of die extra tramlijnen wel zin heeft? Misschien dat de buslijnen daar beter zijn? Het zou een optie kunnen zijn om voor alternatieven te komen zoals het moderniseren van de buslijnen zoals bijvoorbeeld tussen Amsterdam Bijlmer Arena – Schiphol – Haarlem of Huizen – Hilversum.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.