Rangeerterrein Kijfhoek Zwijndrecht

ProRail en Strukton Rail in gesprek om veiligheid Kijfhoek te verbeteren

ProRail en Strukton Rail gaan maatregelen nemen om de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek te verbeteren. Dat laten de aannemer en spoorbeheerder weten in een reactie op een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport waarin staat dat de veiligheidscultuur op het rangeerterrein niet op peil is. “We onderschrijven de noodzaak van de verbetering van de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek,” zegt ProRail-woordvoerder Coen van Kranenburg.

De werkzaamheden op Kijfhoek zijn op 19 juli stilgelegd door ILT, naar aanleiding van een ongeluk op 15 juni. Toen ontspoorde de lorrie toen deze tegen een ketelwagon botste. Er zat een brandbare stof in de wagon, maar er was geen gevaar omdat deze niet was beschadigd. Het was het vierde incident in korte tijd.

Structurele problemen

ILT zegt in een onderzoek naar het ongeluk dat zowel ProRail als Strukton Rail zich niet hielden aan veiligheidsinstructies. Volgens de toezichthouder is het probleem structureel: afwijkingen van de veiligheidsprocedures zouden vaker zijn voorgekomen. De Inspectie stelde dat er onvoldoende garanties waren op het gebied van toezicht, sturing en evaluaties om ervoor te zorgen dat mensen veilig konden werken en het spoor veilig bleef.

Daarmee is de Spoorwegwet overtreden. ProRail en Strukton moeten van ILT daarom een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s maken en maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen, voordat de werkzaamheden weer mogen worden opgestart. De spoorbeheerder zegt in gesprek te zijn met aannemers zoals Strukton Rail en met ILT over de mogelijkheden om de veiligheidscultuur op Kijfhoek te verbeteren. Ook Gemeente Zwijndrecht speelt een belangrijke rol in dit proces, zet Van Kranenburg. “De gemeente is heel kritisch, en terecht. We houden de gemeente dan ook nauw betrokken bij dit proces.”

Veiligheidsinstructies

Ook Strukton Rail zegt de veiligheid op Kijfhoek te willen verbeteren. Een woordvoerder van het spoorbedrijf laat weten het onacceptabel te vinden dat medewerkers van Strukton zich niet aan veiligheidsinstructies op Kijfhoek hebben gehouden. “Afwijkend gedrag waarbij wij ons niet houden aan veiligheidsinstructies of afgesproken werkprocessen willen en kunnen wij niet accepteren,” zegt de woordvoerder. “Wij werken dan ook continu aan het verhogen van ons veiligheidsbewustzijn. Soms doen wij dat door te leren van een afwijking of incident.”

Het spoorbedrijf geeft aan gebruik te maken van de ingreep van de Inspectie om de veiligheidscultuur te verbeteren. “Onze medewerkers hebben wij geïnformeerd en we zijn de procedures aan het aanscherpen. Daarvoor is ook het overleg met ProRail en ILT opgestart.”

Wat ProRail concreet gaat doen om de situatie te verbeteren, kan de woordvoerder nog niet zeggen: “ILT heeft gezegd: het kan niet zo verder. Daar zijn we het op zich mee eens. Nu voeren we allerlei onderzoeken uit om te kijken welke stappen we kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren.”  Wat wel duidelijk is, is dat het heuvelsysteem is verouderd: “Dat moet inderdaad worden vervangen. Het staat in de planning, maar hier moet geld voor beschikbaar zijn. We gaan hierover in gesprek met ILT.”

Gevolgen

Volgens de ProRail-woordvoerder zijn de gevolgen voor goederenvervoerders van het stilleggen van de werkzaamheden te overzien: “We hebben daar woensdag overleg over gehad met de vervoerders. We hebben de gevolgen tot nu toe onder controle. De aannemer speelt hier ook een rol in en ook zij hebben laten weten dat dit goed lukt.”

ProRail weet nog niet wanneer de werkzaamheden weer kunnen worden opgestart. “We hebben hier geen termijn aan verbonden. We moeten er eerst vertrouwen in hebben dat alle medewerkers hun werk veilig kunnen verrichten en dat het ook veilig is voor de omgeving.” Dit beaamt de woordvoerder van Strukton Rail: “De reguliere werkzaamheden worden pas weer opgepakt als alle betrokken partijen ervan overtuigd zijn dat de werkplek veilig is voor alle medewerkers.”

Lees ook:

Auteur: Carlijn Kruidhof

Carlijn Kruidhof is redacteur bij SpoorPro, RailTech en RailFreight. Ze schrijft ook voor de andere vakbladen van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.