Spoorlijn Hanzelijn, foto: Hollandse Hoogte

Ministerie IenW wil programma ERTMS bij ProRail onderbrengen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is van plan om in 2018 ProRail verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het programma ERTMS. Dat zou betekenen dat de programmadirectie van ERTMS in 2018 overgaat van IenW naar ProRail, met IenW als opdrachtgever. In het beheerplan van ProRail staat dat de spoorbeheerder en het ministerie gaan onderzoeken hoe de overgang begin 2018 kan worden geformaliseerd.

Voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma meldde in oktober 2017 in een Kamerbrief van plan te zijn om de uitvoering van het ERTMS-programma bij ProRail neer te leggen. “Bij de daadwerkelijke aanbesteding en aanleg van ERTMS in de realisatiefase past een andere aansturing dan het huidige samenwerkingsverband. Het zwaartepunt van het ERTMS-programma is in beginsel een vervangingsopgave van het huidige ATB waarbij in de uitvoering het waarborgen van systeemintegratie noodzakelijk is voor een goed werkend spoorsysteem.”

Programmabeslissing ERTMS

2018 wordt een spannend jaar voor ERTMS. Het kabinet zal in dit jaar de programmabeslissing ERTMS nemen, wat meer duidelijkheid zal geven over hoe de ingebruikname van het beveiligingssysteem op het Nederlandse spoor eruit zal zien. Het is de bedoeling dat ProRail als opdrachtnemer dit kabinetsbesluit gaat uitvoeren.

ProRail meldt in het beheerplan in 2018 verder te gaan met de verbetering van de prestaties op een aantal bestaande ERTMS-baanvakken. Dat doet de spoorbeheerder meer door een helpdesk ter ondersteuning van gestrande treinen in te richten. Een taskforce zal zich enerzijds op het snel oplossen van acute concrete problemen richten. Anderzijds houdt zij zich bezig met de implementatie van nieuwe operationele- en beheerprocessen. Daarmee wordt kennis en ervaring opgedaan voor de landelijke uitrol van ERTMS. De verwachting is dat met name de verladers hiervan profiteren, omdat de taskforce zich onder andere op de goederenspoorlijn Betuweroute richt.

Proeven in Engeland

ProRail werkt verder samen met de Britse spoorbeheerder Network Rail en vijf ERTMS-leveranciers aan de ontwikkeling van de ‘hybride ERTMS level 3’-variant. Bij hybride Level 3 kunnen bestaande fysieke blokken in de baan, virtueel worden opgedeeld in kleinere blokken. Hierdoor kan er meer capaciteit uit een baanvak worden gehaald. Omdat er minder fysieke baangebonden detectie in de baan nodig is, zijn er ook voordelen voor de betrouwbaarheid en het onderhoud van het spoorsysteem. Als er minder componenten in de baan zitten, dan gaat er ook minder kapot. Op dit moment vinden er verschillende proeven plaats met de hybride ERTMS level 3-variant op een testbaanvak in Engeland.

Meer over het beheerplan 2017 van ProRail:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.