Theo Benjert, geluidsadviseur gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam en ProRail combineren studies naar minischermen spoor

De gemeente Rotterdam en ProRail trekken samen op om met studies aan te tonen dat lage geluidsschermen op bepaalde spoortrajecten wenselijk zijn. Bestaande wetgeving staat dit nog niet altijd toe. De gemeente Rotterdam voert metingen uit bij de nieuwe metroverbinding Hoekse Lijn en ProRail doet dit langs het spoor in Hilversum. Geluidsadviseur Theo Benjert van de gemeente Rotterdam gaf hier vorige week donderdag een presentatie over in Railcenter Amersfoort. Hij deed dat tijdens een themabijeenkomst over trillingen en geluid dat was georganiseerd door spoorleverancier ETS Spoor.

Voordelen van lage geluidsschermen zijn dat de kosten lager zijn, ze het zicht voor omwonenden en reizigers niet belemmeren en er minder ruimte voor nodig is. Op dit moment staat regelgeving het gebruik van lage geluidsschermen echter nog in de weg.

Regelgeving aanpassen

De gemeente Rotterdam en ProRail hopen met de onderzoeksresultaten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te overtuigen om bestaande regelgeving over het rekenmodel aan te passen. Het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ schrijft nu nog voor dat de geluidsschermen in het rekenmodel op minstens 2,5 meter afstand van het spoor moet worden geplaatst.

“Daardoor mag je het geluidsreducerende effect van het dichterbij plaatsen van het scherm niet meenemen in de berekeningen. Daardoor krijg je een overschrijding op bepaalde punten en voldoe je niet aan de regelgeving. Dit heeft als gevolg dat je de schermen moet ophogen.” Volgens Benjert kan met een afstand van 1,7 meter al een reductie van drie tot vijf decibel worden behaald.

De geluidsaviseur voerde akoestisch onderzoek uit naar de gewenste maatregelen bij de ombouw van de Hoekse Lijn. De Hoekse Lijn wordt op dit moment omgebouwd om het geschikt te maken voor metrovervoer. Daarbij wordt onder meer de omgeving van de Stationsweg in Hoek van Holland aangepakt. Aan de Stationsweg wonen omwonenden dicht langs het spoor. Vandaar dat het belangrijk is dat van tevoren wordt nagedacht over het beperken van geluids- en trillingoverlast.

(Tekst loopt door onder foto)
Omgeving Stationsweg Hoek van Holland, Hoekse Lijn
De omgeving van de Stationsweg in Hoek van Holland. Foto: gemeente Rotterdam

Geluidsreducerende maatregelen

Benjert wees er tijdens zijn presentatie op dat er verschillende maatregelen kunnen worden genomen om geluidsoverlast te beperken. “Maatregelen die effect kunnen hebben zijn het omlaag brengen van de ritfrequentie en de snelheid, maar deze zijn niet wenselijk vanwege het reizigersaanbod en de gewenste exploitatie.” Andere maatregelen zijn het aanpassen van de metrovoertuigen, raildemping en slijpwerkzaamheden. Deze maatregelen geven geen zekerheid over het behalen van de gewenste geluidsreductie.

Dit leidde ertoe dat de gemeente Rotterdam als gewenste oplossing uitkwam bij het plaatsen van geluidsschermen. “Aan de Stationsweg in Hoek van Holland hebben we onderzoek uitgevoerd naar het effect van twee meter hoge schermen bij woningen dichtbij het spoor en lage minischermen.” Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de geluidsreductie toeneemt op het moment dat een geluidsscherm dichter op het spoor wordt geplaatst.

Meetposities geluidsschermen Hoekse Lijn
De gemeente Rotterdam voerde diverse metingen uit aan de Stationsweg in Hoek van Holland. Bron: gemeente Rotterdam. 

Metingen

“Het ministerie gaf echter aan dat we verplicht waren om het geluidsscherm in het rekenmodel op een minimale afstand van 2,5 meter van het spoor af te plaatsen. Om de gewenste geluidsreductie te behalen zou dat betekenen dat we op sommige plekken ook hoge schermen nodig hadden. Dit was niet gewenst en wil je ook niet voor de omgeving.”

“We proberen toch een lager geluidsscherm te realiseren, want de kosten zijn lager en het is beter voor de omgeving”, vertelt de geluidsadviseur. “In Maassluis staan deze schermen al en daar gaan we metingen uitvoeren om aan te tonen dat deze schermen geschikt zijn.” Het lage minischerm in Maassluis is een geluidsscherm van 1.10 meter hoog die door spoorleverancier ETS Spoor aan het project Hoekse Lijn is geleverd. “In het onderzoek kijken we onder meer naar de railruwheid. We voeren de geluidsmetingen op twee afstanden en drie hoogtes uit. Daarbij rijden we met spoormaterieel over meerdere sporen.”

Onderzoek ProRail

ProRail is in september een soortgelijk onderzoek gestart in Hilversum. Daar heeft de spoorbeheerder minischermen van 75 centimeter dicht naast het spoor geplaatst om zo het geluid dicht bij de bron op te vangen. De minischermen worden geplaatst in opdracht van de gemeente Hilversum. “We willen samen optrekken in deze twee onderzoeken, zodat we de resultaten gezamenlijk aan IenW kunnen voorleggen. Dit moet als resultaat hebben dat we in het vervolg met minischermen dichter bij het spoor gaan werken. Hoe dichter bij de bron, hoe minder geluidsoverlast.”

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Gemeente Rotterdam en ProRail combineren studies naar minischermen spoor | SpoorPro.nl
Theo Benjert, geluidsadviseur gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam en ProRail combineren studies naar minischermen spoor

De gemeente Rotterdam en ProRail trekken samen op om met studies aan te tonen dat lage geluidsschermen op bepaalde spoortrajecten wenselijk zijn. Bestaande wetgeving staat dit nog niet altijd toe. De gemeente Rotterdam voert metingen uit bij de nieuwe metroverbinding Hoekse Lijn en ProRail doet dit langs het spoor in Hilversum. Geluidsadviseur Theo Benjert van de gemeente Rotterdam gaf hier vorige week donderdag een presentatie over in Railcenter Amersfoort. Hij deed dat tijdens een themabijeenkomst over trillingen en geluid dat was georganiseerd door spoorleverancier ETS Spoor.

Voordelen van lage geluidsschermen zijn dat de kosten lager zijn, ze het zicht voor omwonenden en reizigers niet belemmeren en er minder ruimte voor nodig is. Op dit moment staat regelgeving het gebruik van lage geluidsschermen echter nog in de weg.

Regelgeving aanpassen

De gemeente Rotterdam en ProRail hopen met de onderzoeksresultaten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te overtuigen om bestaande regelgeving over het rekenmodel aan te passen. Het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’ schrijft nu nog voor dat de geluidsschermen in het rekenmodel op minstens 2,5 meter afstand van het spoor moet worden geplaatst.

“Daardoor mag je het geluidsreducerende effect van het dichterbij plaatsen van het scherm niet meenemen in de berekeningen. Daardoor krijg je een overschrijding op bepaalde punten en voldoe je niet aan de regelgeving. Dit heeft als gevolg dat je de schermen moet ophogen.” Volgens Benjert kan met een afstand van 1,7 meter al een reductie van drie tot vijf decibel worden behaald.

De geluidsaviseur voerde akoestisch onderzoek uit naar de gewenste maatregelen bij de ombouw van de Hoekse Lijn. De Hoekse Lijn wordt op dit moment omgebouwd om het geschikt te maken voor metrovervoer. Daarbij wordt onder meer de omgeving van de Stationsweg in Hoek van Holland aangepakt. Aan de Stationsweg wonen omwonenden dicht langs het spoor. Vandaar dat het belangrijk is dat van tevoren wordt nagedacht over het beperken van geluids- en trillingoverlast.

(Tekst loopt door onder foto)
Omgeving Stationsweg Hoek van Holland, Hoekse Lijn
De omgeving van de Stationsweg in Hoek van Holland. Foto: gemeente Rotterdam

Geluidsreducerende maatregelen

Benjert wees er tijdens zijn presentatie op dat er verschillende maatregelen kunnen worden genomen om geluidsoverlast te beperken. “Maatregelen die effect kunnen hebben zijn het omlaag brengen van de ritfrequentie en de snelheid, maar deze zijn niet wenselijk vanwege het reizigersaanbod en de gewenste exploitatie.” Andere maatregelen zijn het aanpassen van de metrovoertuigen, raildemping en slijpwerkzaamheden. Deze maatregelen geven geen zekerheid over het behalen van de gewenste geluidsreductie.

Dit leidde ertoe dat de gemeente Rotterdam als gewenste oplossing uitkwam bij het plaatsen van geluidsschermen. “Aan de Stationsweg in Hoek van Holland hebben we onderzoek uitgevoerd naar het effect van twee meter hoge schermen bij woningen dichtbij het spoor en lage minischermen.” Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de geluidsreductie toeneemt op het moment dat een geluidsscherm dichter op het spoor wordt geplaatst.

Meetposities geluidsschermen Hoekse Lijn
De gemeente Rotterdam voerde diverse metingen uit aan de Stationsweg in Hoek van Holland. Bron: gemeente Rotterdam. 

Metingen

“Het ministerie gaf echter aan dat we verplicht waren om het geluidsscherm in het rekenmodel op een minimale afstand van 2,5 meter van het spoor af te plaatsen. Om de gewenste geluidsreductie te behalen zou dat betekenen dat we op sommige plekken ook hoge schermen nodig hadden. Dit was niet gewenst en wil je ook niet voor de omgeving.”

“We proberen toch een lager geluidsscherm te realiseren, want de kosten zijn lager en het is beter voor de omgeving”, vertelt de geluidsadviseur. “In Maassluis staan deze schermen al en daar gaan we metingen uitvoeren om aan te tonen dat deze schermen geschikt zijn.” Het lage minischerm in Maassluis is een geluidsscherm van 1.10 meter hoog die door spoorleverancier ETS Spoor aan het project Hoekse Lijn is geleverd. “In het onderzoek kijken we onder meer naar de railruwheid. We voeren de geluidsmetingen op twee afstanden en drie hoogtes uit. Daarbij rijden we met spoormaterieel over meerdere sporen.”

Onderzoek ProRail

ProRail is in september een soortgelijk onderzoek gestart in Hilversum. Daar heeft de spoorbeheerder minischermen van 75 centimeter dicht naast het spoor geplaatst om zo het geluid dicht bij de bron op te vangen. De minischermen worden geplaatst in opdracht van de gemeente Hilversum. “We willen samen optrekken in deze twee onderzoeken, zodat we de resultaten gezamenlijk aan IenW kunnen voorleggen. Dit moet als resultaat hebben dat we in het vervolg met minischermen dichter bij het spoor gaan werken. Hoe dichter bij de bron, hoe minder geluidsoverlast.”

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.