Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden nabij de Schipholtunnel, foto: ProRail

ILT: veiligheid bij werk aan spoor verbetert nauwelijks

De veiligheid voor mensen die aan het spoor werken is de afgelopen vier jaar nauwelijks verbeterd. Dat concluderen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) op basis van controles die zij in 2016 hebben uitgevoerd. Eén baanwerker verongelukte dodelijk. Ook het treinverkeer liep gevaar.

Afgelopen jaar vonden vijf ernstige aanrijdingen plaats. Tweemaal tussen een trein en een baanwerker. In oktober verongelukte een baanwerker in Meteren na een aanrijding door een intercitytrein. Voor het omrijden van een werktrein was een korte buitendienststelling gepland waarbinnen twee wissels handmatig moesten worden gekrukt. De baanwerker die naar het wissel was gelopen om deze te krukken, werd door de voorbijrijdende intercity aangereden.

Tweemaal was er een aanrijding met een graafmachine en eenmaal met een hoogwerker. De inspecties dringen er bij de railinfrabranche op aan om met maatregelen te komen, valt in de Factsheet Inspectie Baanwerken 2016 te lezen.

Elektrocutie

De Inspectie SZW ontving in 2016 drie meldingen van ongevallen waarbij een werknemer een zware elektrische schok kreeg (elektrocutie). Tweemaal gebeurde dat door werk aan de bovenleiding, eenmaal door werk aan een grondkabel. De Inspectie SZW is in gesprek met de railinfrabranche om deze ongevallen terug te brengen.

De ILT voerde afgelopen jaar 91 risicogerichte inspecties uit op werkzaamheden aan het spoor. Van deze inspecties was 70 procent in orde. In 2015 was dat 68 procent, in 2014 73 procent en in 2013 67 procent. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het aantal inspecties zeer gering is, afgezet tegen het totaal aantal uitgevoerde werkzaamheden. De resultaten zijn indicatief. Toch concluderen ILT en SZW op basis van deze cijfers dat de situatie de afgelopen jaren nauwelijks is verbeterd.

Factsheet inspectie baanwerken 2016
Bron: ILT en Inspectie SZW

De ILT inspecteerde ook 30 verschillende bedrijven die aan het spoor werken. Bij de bedrijven die door ProRail erkend zijn was 74 procent van de inspecties in orde; bij de niet erkende bedrijven slechts 33 procent. Hierin is de afgelopen jaren geen verbetering zichtbaar. De ILT spoort ProRail aan om beter toezicht te houden op de werkzaamheden langs de rails, vooral op bedrijven die in onderaanneming werken, niet aan spoor gelieerd zijn en weinig kennis van zaken hebben.

Spoorwerkzaamheden

Werkzaamheden aan de spoorinfrastructuur gebeuren in opdracht van spoorbeheerder ProRail. Procescontract -en projectaannemers en door hen ingehuurde onderaannemers voeren de baanwerkzaamheden uit. De Spoorwegwet en de Arbowet zijn vertaald naar brancheregels waaraan al deze bedrijven moeten voldoen.

Aannemers die rechtstreeks in opdracht van ProRail werken, mogen alleen werkzaamheden verrichten als ze door ProRail zijn erkend of werken onder verantwoordelijkheid van een erkende (hoofd)aannemer. Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers moeten gecertificeerd zijn door de brancheorganisatie Stichting railAlert.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “ILT: veiligheid bij werk aan spoor verbetert nauwelijks”

general mobil|07.09.17|14:43

Mijn reactie is dat dit is te verwachten.
Alles is zo dicht getimmerd dat na denken en op letten niet meer van deze tijd is zegt de nieuwe spoor veiligheid wet.
Er is op dit moment een hele grote schijn veiligheid aan het spoor.
Alles staat haaks op elkaar kwa veiligheid.
En niet meer uit te leggen.
En men ziet dat vooral als je buiten dienst stellingen hebt.
Dan is alles los.
En zo kan ik wel even door gaan.
Regels is logisch.
En die mis ik aan alle kanten

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.