ERTMS Atlas Level 2 op het Zwitserse spoor, foto: Alstom Transport / E. Lamperti

‘Budgetoverschrijding ERTMS dreigt door trage besluitvorming’

De besluitvorming rondom de uitrol van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS is traag, weifelend en vaag en daardoor dreigen er budgetoverschrijdingen. Het aanpassen en schuiven met budgetten, zoals eerder al gebeurde, leidt tot onrust bij marktpartijen en ondermijnt het vertrouwen in het grote spoorproject. Het bestuur van Holland Rail Industry (HRI) heeft haar zorgen hierover geuit in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Volgens de organisatie moeten de investeringsbudgetten voor dit grote spoorproject zo snel mogelijk voor de complete looptijd worden vastgelegd.

HRI is de branchevereniging van producenten, engineers en consultants in de railsector. Zij behartigt de economische en technische belangen van de sector.

Het uitwerkingsplan en de implementatie van ERTMS zijn al vier tot zes maanden vertraagd. Volgens de belangenvereniging volgen er steeds nieuwe onderzoeken en marktconsultaties. Deze vergen aanzienlijke investeringen van spoorbedrijven, zonder dat hier een direct economisch belang tegenover staat. Directeur Gerrit van der Linden van HRI: “Onze leden blijven niet reageren op marktconsultaties.”

Budgetoverschrijdingen

HRI vreest dat 2028 als invoeringsjaar voor het ERTMS-systeem in gevaar is. “Nog meer vertraging zal leiden tot budgetoverschrijdingen, omdat de voor het project gereserveerde gelden dan voor andere projecten worden ingezet”, aldus Van der Linden. Hij wijst op het besluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vorig jaar om 250 miljoen euro uit het ERTMS-budget te halen voor de uitbreiding van station Schiphol. In totaal was er tot 2030 2,6 miljard beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Europese systeem.

Volgens HRI is het zaak om de budgetten zo snel mogelijk vast te leggen om de spoorsector zekerheid te bieden. Van der Linden: “De formatiebesprekingen komen eraan. Wij vrezen dat het ERTMS-budget verder onder druk komt te staan. Wij horen heel weinig over borging van investeringen in dit spoorproject. Het is onduidelijk waar we staan en waar we naar toe gaan.”

Buitenlandse markten

Als er geen besluiten worden genomen dan verwacht HRI dat Nederlandse spoorbedrijven zich op buitenlandse markten gaan richten die wel in ontwikkeling zijn. Daarmee zou de uitrol van ERTMS in Nederland in gevaar kunnen komen. “Als er in het buitenland concretere plannen zijn voor vergelijkbare projecten, dan kunnen partijen besluiten af te zien van verdere  deelname aan marktconsultaties en aanbestedingen in Nederland.”

“Het gaat ons niet om de keuze voor ERTMS Level 1, 2 of 3. Spoorbedrijven en systeemleveranciers moeten rekening houden met hun planning. Het is nog te vaag. Op het budget van het Programma Hoogfrequent Spoor is ook al gekort. Wij als industrie maken ons zorgen en begrijpen niet dat we door het programmabureau maar magertjes betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen. Het gaat om een van de grootste infrastructuurprojecten van Nederland en we willen onze kennis en kunde delen om van dit project een succes te maken.”

Bijstelling ERTMS-programma

ERTMS-rapporteur Remco Dijkstra waarschuwde op 10 november 2016 in de Tweede Kamer al voor een voor een omvangrijke bijstelling van het ERTMS-programma, waardoor de Europese 2020-verplichtingen niet zouden worden gehaald. Ook de 2030-verplichtingen zullen niet binnen het beschikbare budget worden gerealiseerd, stelde hij. “De staatssecretaris gaf toen aan dat het wel goed zou komen, maar onze zorgen zijn niet weggenomen”, aldus HRI.

HRI wijst op het grote belang van het slagen van het ERTMS-project, omdat het arbeidsplaatsen oplevert en waardevolle kennis voor Nederlandse bedrijven die weer ingezet kan worden bij internationale projecten. “Dit kan alleen als Nederland bij de voorhoede hoort in de implementatie van ERTMS en het systeem wordt ingevoerd tegen een voor de Nederlandse belastingbetaler realistisch bedrag’, benadrukt de branchevereniging.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Budgetoverschrijding ERTMS dreigt door trage besluitvorming’ | SpoorPro.nl
ERTMS Atlas Level 2 op het Zwitserse spoor, foto: Alstom Transport / E. Lamperti

‘Budgetoverschrijding ERTMS dreigt door trage besluitvorming’

De besluitvorming rondom de uitrol van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS is traag, weifelend en vaag en daardoor dreigen er budgetoverschrijdingen. Het aanpassen en schuiven met budgetten, zoals eerder al gebeurde, leidt tot onrust bij marktpartijen en ondermijnt het vertrouwen in het grote spoorproject. Het bestuur van Holland Rail Industry (HRI) heeft haar zorgen hierover geuit in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Volgens de organisatie moeten de investeringsbudgetten voor dit grote spoorproject zo snel mogelijk voor de complete looptijd worden vastgelegd.

HRI is de branchevereniging van producenten, engineers en consultants in de railsector. Zij behartigt de economische en technische belangen van de sector.

Het uitwerkingsplan en de implementatie van ERTMS zijn al vier tot zes maanden vertraagd. Volgens de belangenvereniging volgen er steeds nieuwe onderzoeken en marktconsultaties. Deze vergen aanzienlijke investeringen van spoorbedrijven, zonder dat hier een direct economisch belang tegenover staat. Directeur Gerrit van der Linden van HRI: “Onze leden blijven niet reageren op marktconsultaties.”

Budgetoverschrijdingen

HRI vreest dat 2028 als invoeringsjaar voor het ERTMS-systeem in gevaar is. “Nog meer vertraging zal leiden tot budgetoverschrijdingen, omdat de voor het project gereserveerde gelden dan voor andere projecten worden ingezet”, aldus Van der Linden. Hij wijst op het besluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vorig jaar om 250 miljoen euro uit het ERTMS-budget te halen voor de uitbreiding van station Schiphol. In totaal was er tot 2030 2,6 miljard beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Europese systeem.

Volgens HRI is het zaak om de budgetten zo snel mogelijk vast te leggen om de spoorsector zekerheid te bieden. Van der Linden: “De formatiebesprekingen komen eraan. Wij vrezen dat het ERTMS-budget verder onder druk komt te staan. Wij horen heel weinig over borging van investeringen in dit spoorproject. Het is onduidelijk waar we staan en waar we naar toe gaan.”

Buitenlandse markten

Als er geen besluiten worden genomen dan verwacht HRI dat Nederlandse spoorbedrijven zich op buitenlandse markten gaan richten die wel in ontwikkeling zijn. Daarmee zou de uitrol van ERTMS in Nederland in gevaar kunnen komen. “Als er in het buitenland concretere plannen zijn voor vergelijkbare projecten, dan kunnen partijen besluiten af te zien van verdere  deelname aan marktconsultaties en aanbestedingen in Nederland.”

“Het gaat ons niet om de keuze voor ERTMS Level 1, 2 of 3. Spoorbedrijven en systeemleveranciers moeten rekening houden met hun planning. Het is nog te vaag. Op het budget van het Programma Hoogfrequent Spoor is ook al gekort. Wij als industrie maken ons zorgen en begrijpen niet dat we door het programmabureau maar magertjes betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen. Het gaat om een van de grootste infrastructuurprojecten van Nederland en we willen onze kennis en kunde delen om van dit project een succes te maken.”

Bijstelling ERTMS-programma

ERTMS-rapporteur Remco Dijkstra waarschuwde op 10 november 2016 in de Tweede Kamer al voor een voor een omvangrijke bijstelling van het ERTMS-programma, waardoor de Europese 2020-verplichtingen niet zouden worden gehaald. Ook de 2030-verplichtingen zullen niet binnen het beschikbare budget worden gerealiseerd, stelde hij. “De staatssecretaris gaf toen aan dat het wel goed zou komen, maar onze zorgen zijn niet weggenomen”, aldus HRI.

HRI wijst op het grote belang van het slagen van het ERTMS-project, omdat het arbeidsplaatsen oplevert en waardevolle kennis voor Nederlandse bedrijven die weer ingezet kan worden bij internationale projecten. “Dit kan alleen als Nederland bij de voorhoede hoort in de implementatie van ERTMS en het systeem wordt ingevoerd tegen een voor de Nederlandse belastingbetaler realistisch bedrag’, benadrukt de branchevereniging.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.