Randstadrail, tramviaduct de Netkous Den Haag, foto: ANP

Metropoolregio’s: Brede Doel Uitkering moet hoger

De metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag willen dat de overheid de Brede Doel Uitkering (BDU) jaarlijks met drie procent verhoogd. De BDU is volgens de vervoersautoriteiten niet langer toereikend om de groei van het regionale OV op te vangen. Er wordt gevreesd dat vanwege het tekort in  de toekomst tram- en buslijnen worden geschrapt. Daarnaast hebben de metropoolregio’s meer geld nodig voor beheer en onderhoud van metro en tram dan destijds verwacht bij de invoering van de BDU.

De rijksbijdrage via de BDU is sinds 2010 steeds lager geworden en is in 2018 zelfs 35 procent lager dan in 2005 met het Rijk is afgesproken (zie tabel onderaan). De stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid komt hierdoor onder druk te staan, stellen de vervoersautoriteiten.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tot 2040 stijgt met tussen de tien en achttien procent. Om die bevolkingsgroei op te vangen, komen er 500.000 woningen bij. Ook het regionaal OV zal hiervoor moeten worden ingericht.

OV-netwerk

Volgens de metropoolregio’s is het OV-netwerk enorm uitgebreid dankzij de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Alleen al voor de grote onderhoudswerkzaamheden aan de OV-lijnen die in de jaren vijftig en zestig zijn gebouwd is al 250 miljoen euro extra nodig in het BDU.

Uit een onderzoek uitgevoerd door de vervoersautoriteiten, het ministerie van IenM en de vervoersbedrijven blijkt dat de uitbreiding van RandstadRail goed is voor de economie. De metropoolregio’s pleiten ervoor om de Sprinters op het spoor te vervangen door lightrail, zodat het OV veel frequenter kan rijden en meer stations kan bedienen. De kosten voor deze nieuwe investeringen zijn geraamd op vierhonderd miljoen per jaar, vanaf 2020.

Brede Doel Uitkeringen, bron: Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Bron: Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.