Spoorwegovervang aan de Hessenweg in Zwolle, bron: Google Streetview

Start aanbesteding spoorviaduct tussen Zwolle en Emmen

ProRail is een aanbesteding gestart voor de aanleg van een spoorviaduct over de N340 tussen Zwolle en Emmen. Met de aanleg van het viaduct, en later ook een fietstunnel in de Hessenweg, wordt een belangrijk spoorknelpunt opgeheven. Daardoor hoeft het verkeer niet meer meer in de rij te staan voor de slagbomen en kan het spoor van Zwolle naar Meppel veilig en zonder oponthoud passeren.

De provincie Overijssel heeft een pakket aan maatregelen ontwikkeld om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de N340, N48 en N377 te verbeteren. Eén van de onderdelen daarin is de aanleg van het viaduct in het nieuwe tracé van de N340. ProRail is op verzoek van de provincie gestart met de aanbesteding van de werkzaamheden voor het spoorviaduct. Naar verwachting kan het werk uiterlijk in november 2016 definitief worden gegund.

Beoordeling offertes

Gegadigden, die voldoen aan de selectiecriteria, worden vervolgens uitgenodigd om voor medio augustus dit jaar een aanbod te doen. Daarna vindt de beoordeling van de offertes plaats en wordt in september 2016 het voornemen tot gunnen bekendgemaakt.

De aannemer die het werk gaat uitvoeren, start met het ontwerpen van het viaduct. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden begint naar verwachting medio 2017 en is eind 2018 afgerond. Op het moment dat het viaduct klaar is, gaat de provincie Overijssel aan de slag met de aanleg van het nieuwe tracé van de N340.

Fietstunnel

Naast het spoorviaduct komt er ook een fietstunnel. Daardoor kan de huidige overweg worden weggehaald, waarmee de veiligheid voor fietsers en het treinverkeer wordt verhoogd. De fietstunnel wordt aangelegd nadat de nieuwe verbinding is opengesteld voor autoverkeer, omdat dan de Hessenweg wordt heringericht voor lokaal verkeer.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “Start aanbesteding spoorviaduct tussen Zwolle en Emmen”

Arco Sierts|06.06.16|16:42

[noot voor de redactie: de N340 loopt tussen Zwolle en Ommen, en niet tussen Zwolle en Emmen !]

Arco Sierts|06.06.16|16:51

De stelling dat de overweg Hessenweg een spoorknelpunt zou zijn, is expliciet onjuist. Het betreft hier een ‘marginaal hinderpuntje’ in de doorstroming van het wegverkeer op de N340, alhoewel zelfs ook dat nog wel meevalt. Voor het spoor is er geen sprake van een concreet probleem.

De werkelijke reden dat hier een ongelijkvloerse kruising gaat komen, is de verdubbeling van de N340 naar 2×2 rijstroken. De wegbeheerder is dan zo goed als verplicht om de kruising ongelijkvloers te maken.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.