station, Amsterdam centraal, perron

Brandbrief aan premier Rutte over mobiliteitsbudget

Een coalitie van 23 mobiliteitsorganisaties vraagt premier Rutte in een brandbrief meer geld vrij te maken voor betere verbindingen op de weg, het spoor, het water en in de lucht. In de brief van onder meer ProRail, NS, KNV, FMN, Rover en Evo staat dat de tien miljard euro die de regering voor de komende twee jaar beschikbaar stelt, ontoereikend is om de mobiliteit in ons land te garanderen.

De mobiliteit in Nederland is volgens de organisaties ‘exponentieel toegenomen’, waardoor extra investeringen ‘noodzakelijk en rendabel’ zijn. Na het uitbreken van de financiële crisis hebben opeenvolgende kabinetten fors bezuinigd op het Infrastructuurfonds. Tot en met 2028 is in totaal zo’n 26 miljard euro op de begroting bezuinigd, waarvan 12 miljard uit het Infrastructuurfonds. Projecten zijn vertraagd geschrapt en onderhoud is versoberd.

Mobiliteitsgroei

Directeur Ad Toet van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV): “Het knelt en piept aan alle kanten. We worden uitgeperst, maar tegelijkertijd wordt er wel een mobiliteitsgroei van 40 procent verwacht.” Er dient volgens de partijen meer aandacht te komen voor noodzakelijke investeringen. Vooral ook omdat prognoses laten zien dat zelfs bij relatief lage economische groei, de bereikbaarheid de komende jaren steeds verder onder druk komt te staan.

“We hebben een duurzaamheidsdoelstelling, dus er is een randvoorwaarde. Maar hoe gaan we ermee om? Meerdere partijen hebben vastgesteld dat mobiliteit blijft groeien. Met die groei moet je wat. We hebben een mass transit-systeem nodig in de Randstad om de steden bereikbaar te houden. Light rail zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen. In de dunbevolkte regio’s zal het OV gaan krimpen en daar moeten we met een systeem gaan werken dat meer vraaggestuurd is.”

Lange Termijn Spoor Agenda

Het steekt de partijen dat er nog steeds geen budget is vrijgemaakt voor de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA). “Een paar jaar geleden heeft het parlement zich geschaard achter de LTSA, maar er is nog geen budget vrijgemaakt. Als je het met elkaar eens bent over de ambities, dan moet je het ook eens worden over de financiering.”

Verder benoemen de partijen een aantal ‘ontbrekende schakels’ in belangrijke spoorcorridors. Voorbeelden zijn vertragingen die ontstaan door de ontbrekende boog op de MerwedeLingelijn, de gebrekkige kwaliteit en capaciteit van de lijnen Arnhem-Utrecht en Utrecht-Leiden en het ontbrekende inhaalspoor bij Wormerveer. Met name laatstgenoemde knelpunt kan volgens de mobiliteitsorganisaties ‘de spoorbereikbaarheid van Noord-Holland aanzienlijk verbeteren’.

Verhoging voltage bovenleiding

Verder wordt er in de brief gepleit tot een verdere elektrificatie van het Nederlandse spoornet en de verhoging van het voltage op de bovenleidingen naar 3KV, zoals ook in de LTSA is genoemd. Ook investeringen in spoorveiligheid zoals ERTMS, kunnen een groter rendement opleveren als spoor een grotere rol krijgt in een duurzaam mobiliteitssysteem.

Marieke van Gompel

Lees ook:

CPB: beter benutten spoor goede investeringsstrategie

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.