Hans van Leeuwen, financieel directeur ProRail

Financieel directeur ProRail: financiën zijn op orde

Het beeld dat de financiën bij ProRail niet op orde zijn, klopt niet. Dat zei financieel directeur Hans van Leeuwen van ProRail dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers over 2015. “Ik las in grote krantenkoppen dat er een tekort van 475 miljoen euro is bij ProRail, maar hier is nog geen pepernoot van uitgegeven.”

“Dit bedrag moet je door twaalf delen. Dat komt uit op 40 miljoen euro per jaar. Dit is twee procent van het totale budget tot 2028.” De financieel directeur gaf aan dat ‘de rode vlaggen zijn gehesen’ bij een aantal projecten, maar dat er te weinig oog is voor de overschotten die er ook zijn bij sommige projecten. “Over het gehele portfolio van ProRail valt het best mee.” De jaarrekening van 2015 is na een toets door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd door de accountant.

“Ons voorspellend vermogen moet wel omhoog”, erkende Van Leeuwen. “Zodat er geen financiële verrassingen zijn bij bijvoorbeeld grote projecten. We werken nauw samen met IenM om de tekorten op de Rijksbegroting voor spooronderhoud op de lange termijn in te lopen.”

Jaarrekening

ProRail heeft in 2015 twee miljard euro uitgegeven. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat 650 miljoen euro  naar spoorvernieuwing is gegaan, 270 miljoen euro naar vervanging en 640 miljoen euro naar spooronderhoud. Het restbedrag bestaat uit de apparaatkosten. Verder is er 76 miljoen euro aan liquide middelen bijgeschreven, omdat er meer inkomsten waren dan uitgaven.

Directeur Pier Eringa vindt het onterecht dat er op dit moment een ordeningsdiscussie wordt gevoerd. “Het beeld van een financiële chaos bij ProRail en dat we strakker moeten worden aangestuurd vind ik niet zoals het op dit moment gaat bij ProRail”, aldus de topman. “Wij kijken met respect naar de politiek maar we kijken ook naar de inhoud.”

Structuurdiscussie

“Wij willen graag bezig zijn met de prestaties op het spoor. Wat schiet de reiziger ermee op als we dit gaan veranderen”, aldus Eringa. “Het gevolg van deze discussie is dat de ondernemingsraad en de vakbonden in de gordijnen zitten.” Het kabinet kwam met de plannen om van ProRail een publieke organisatie te maken naar aanleiding van de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra. “Maar in het Fyra-rapport komt niet terug dat de governance van ProRail moet worden veranderd.”

Het kabinet wil dat de spoorbeheerder in de nieuwe structuur onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur komt te staan in de vorm van een agentschap of een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Daardoor zou het ministerie beter toezicht kunnen houden op het spoorbedrijf en de aansturing daarvan.

Directeur Pier Eringa van ProRail bij de presentatie van de jaarcijfers“Wij willen graag bezig zijn met de prestaties op het spoor.”

Prestaties

Staatssecretaris Sharon Dijksma meldde eerder deze week dat de spoorbeheerder in 2015 heeft voldaan aan de prestatie-afspraken die in de beheersconcessie zijn gemaakt. ProRail scoorde in 2015 op de KPI punctualiteit reizigersvervoer 89,5 procent, met een bodemwaarde van 87 procent. De regionale treinen waren in 95 procent van de gevallen op tijd de goederenvervoerders in 80 procent van de gevallen.

Voor de prestatie-indicator geleverde treinpaden werd 97,9 procent gehaald, waar de bodemwaarde 97,5 procent is. Voor de punctualiteit van het goederenvervoer kwam de spoorbeheerder precies uit op de norm van 80 procent. Omdat ProRail voldoet aan alle afspraken, krijgt de spoorbeheerder geen boete opgelegd.
Prestaties ProRail, bron: ProRail

Technische storingen

Het aandeel technische storingen is in 2015 gedaald van 36 procent in 2014 naar 32 procent in 2015. Het aantal sein- en wisselstoringen daalde in 2015 ten opzichte van 2011 met ruim twintig. “We gaan ons de komende jaren veel meer richten op de storingen die de grootste klanthinder veroorzaken. Vandaar dat we de KPI Klanthinder hebben geïntroduceerd”, vertelde directeur Operatie John Voppen. “Want van storingen op drukke knooppunten hebben reizigers en verladers de meeste last.”

Trein Aantastende Onregelmatigheden, bron: ProRail

“Afgelopen jaar was het lastig om te vechten tegen de beelden van financiële tekorten en tegenvallers. We moeten de zaak operationeel op scherp zetten.” De topman wees erop dat werkzaamheden bij station Utrecht afgelopen weekend zijn uitgelopen. “We moeten de operationele felheid opvoeren en topsport bedrijven”, stelde hij. Onze ambitie is om beter dan de Zwitsers. We willen dat mensen die bij ProRail werken trots zijn op ProRail.”

Marieke van Gompel

Bekijk hier het jaarverslag van ProRail over 2015.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.