Train to Paris, staatssecretaris Sharon Dijksma, NS-directeur Roger van Boxtel, ProRail-directeur Pier Eringa

Spoorsector in 2050 volledig klimaatneutraal

De Nederlandse spoorsector zal in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Deze visie hebben spoorbedrijven- en organisaties zaterdag overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Zij deden dat in de ‘Train to Paris’, waarmee Dijksma en andere onderhandelaars vanuit Nederland naar de VN-klimaattop in Parijs reisden.

Als de sector in 2050 volledig CO2-neutraal is, dan wordt daarmee bijna één Mton CO2 per jaar bespaard. Daarnaast wordt de energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35 procent verbeterd. Dit moet in 2050 40 procent zijn. Dit gebeurt onder meer door nieuwe zuinigere treinen en energiezuinig rijden. Ook wordt gekeken hoe nog meer remenergie nuttig gebruikt kan worden. Op dit moment is ongeveer de helft van de treinen al in staat om tijdens het remmen energie op te wekken en terug te leveren voor gebruik door andere treinen.

CO2-uitstoot

Belangrijke doelstelling van de visie is verder meer mensen te verleiden de trein te nemen. Door de lage CO2-uitstoot wordt het totale verkeer in Nederland zo schoner met minder CO2- en fijnstof-uitstoot. Uit een studie van Ecofys blijkt dat wanneer er vier miljard extra reizigerskilometers met de trein gemaakt zouden worden in plaats van met de auto, de CO2-uitstoot met ca. vierhonderd kton per jaar daalt. Meer goederenvervoer over het spoor kan een flinke aanvullende CO2-besparing opleveren.

Om de gestelde doelen te bereiken worden acties in gang gezet variërend van het verduurzamen van de inkoop van materieel, het verduurzamen van het energiegebruik bij (de bouw van) stations, werkplaatsen en in de infrastructuur en bijvoorbeeld door gebruik van meer WKO-installaties. De acties worden uitgewerkt en uitgevoerd onder regie van een nieuw Platform Duurzaam OV en Spoor.

Duurzaamheid

De spoorsector werkt al jaren aan een duurzamere reis voor klanten. Zo is de elektriciteit voor de treinen sinds dit jaar voor vijftig procent groen en vanaf 2018 voor honderd procent. Een treinreiziger stoot hierdoor negentig procent minder CO2 uit per reizigerskilometer dan een reis met de gemiddelde auto.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Spoorsector in 2050 volledig klimaatneutraal | SpoorPro.nl
Train to Paris, staatssecretaris Sharon Dijksma, NS-directeur Roger van Boxtel, ProRail-directeur Pier Eringa

Spoorsector in 2050 volledig klimaatneutraal

De Nederlandse spoorsector zal in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Deze visie hebben spoorbedrijven- en organisaties zaterdag overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Zij deden dat in de ‘Train to Paris’, waarmee Dijksma en andere onderhandelaars vanuit Nederland naar de VN-klimaattop in Parijs reisden.

Als de sector in 2050 volledig CO2-neutraal is, dan wordt daarmee bijna één Mton CO2 per jaar bespaard. Daarnaast wordt de energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35 procent verbeterd. Dit moet in 2050 40 procent zijn. Dit gebeurt onder meer door nieuwe zuinigere treinen en energiezuinig rijden. Ook wordt gekeken hoe nog meer remenergie nuttig gebruikt kan worden. Op dit moment is ongeveer de helft van de treinen al in staat om tijdens het remmen energie op te wekken en terug te leveren voor gebruik door andere treinen.

CO2-uitstoot

Belangrijke doelstelling van de visie is verder meer mensen te verleiden de trein te nemen. Door de lage CO2-uitstoot wordt het totale verkeer in Nederland zo schoner met minder CO2- en fijnstof-uitstoot. Uit een studie van Ecofys blijkt dat wanneer er vier miljard extra reizigerskilometers met de trein gemaakt zouden worden in plaats van met de auto, de CO2-uitstoot met ca. vierhonderd kton per jaar daalt. Meer goederenvervoer over het spoor kan een flinke aanvullende CO2-besparing opleveren.

Om de gestelde doelen te bereiken worden acties in gang gezet variërend van het verduurzamen van de inkoop van materieel, het verduurzamen van het energiegebruik bij (de bouw van) stations, werkplaatsen en in de infrastructuur en bijvoorbeeld door gebruik van meer WKO-installaties. De acties worden uitgewerkt en uitgevoerd onder regie van een nieuw Platform Duurzaam OV en Spoor.

Duurzaamheid

De spoorsector werkt al jaren aan een duurzamere reis voor klanten. Zo is de elektriciteit voor de treinen sinds dit jaar voor vijftig procent groen en vanaf 2018 voor honderd procent. Een treinreiziger stoot hierdoor negentig procent minder CO2 uit per reizigerskilometer dan een reis met de gemiddelde auto.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.