spooronderhoud, werkzaamheden

ILT: ProRail heeft geen goed zicht op staat spoorinfrastructuur

ProRail heeft nog geen goed zicht op de fysieke staat van de spoorinfrastructuur. Hoewel de spoorbeheerder bezig is om data over onderhoudsactiviteiten de conditie en staat van spooronderdelen in kaart te brengen, is het niet duidelijk hoe dit op korte termijn gaat verbeteren. Dat blijkt uit een tussentijds rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over de verbeteringen van het Prestatie Gericht Onderhoud (PGO). Het tussentijds onderzoek is gedaan naar aanleiding van een onderzoek dat de Inspectie begin 2014 uitvoerde naar wat voor invloed de PGO-contracten hebben op de spoorveiligheid. PGO is een nieuwe vorm van contractering, met als belangrijkste vernieuwing een resultaatverplichting voor spooraannemers. ProRail bevindt zich momenteel in een transitiefase van OPC-contracten naar PGO-contracten. PGO-contracten kennen een grotere mate van vrijheid van de aannemer bij het onderhoud.

Spoorveiligheid

ILT concludeerde vorig jaar in het rapport dat veiligheid een prominentere plaats moest krijgen in de aanbesteding en de uitvoering van het klein onderhoud van de spoorweginfrastructuur. 

De inspectie stelde destijds vast dat ProRail beter zicht moest krijgen op de staat van het onderhoud van de spoorinfrastructuur en dat ze daarin meer de regie moet nemen. Ook hanteerde de spoorbeheerder volgens ILT geen concrete en hanteerbare afkeurnormen in PGO-contracten vastlegde en week ook nog eens af van de eigen normen. Dat zou kunnen leiden tot verborgen gebreken.

ProRail werkt op dit moment aan het programma SpoorData. Dit programma moet er voor zorgen om data over het spoor betrouwbaar en toegankelijk te maken voor de spoorbeheerder en de spooraannemers en zo optimaal bij te dragen aan de prestatie van plannen, ontwerpen, bouwen, beheren en besturen van de infrastructuur. ProRail wil dat alle spoorbedrijven hun bedrijfsactiviteiten uiteindelijk baseren op dezelfde informatie. “Op deze wijze zijn de voorwaarden geschapen om meer betrouwbare configuratiedata beschikbaar te hebben en te delen met alle betrokken partijen. De sturingsdata is hiermee echter nog niet op orde gebracht”, schrijft ILT in het rapport. ProRail is nu bezig met een plan van aanpak om de sturingsdata op orde te brengen.

Normensysteem

De inspectie is positief over de implementatie van een nieuw normensysteem door ProRail, waarin de normen duidelijker zijn gedefinieerd. Zo zijn op 1 juli 2015 afkeurnormen in gebruik genomen. Dit is een technische waarde waarbij overschrijding tot zulke hoge veiligheidsrisico’s leidt, dat per direct het treinverkeer over het betrokken spooronderdeel (bijvoorbeeld een wissel) wordt gestaakt.

Ook komen er normen voor onderhoudsplanning. Deze normen dienen als drempelwaarde voor onderhoud. Dat betekent dat bij het bereiken van een waarde die deze norm overschrijdt onderhoud wordt gepland. ProRail zal ook normen implementeren, die aangeven wanneer een expert ingeschakeld dient te worden. Bij het overschrijden van deze waarden, zal een gecertificeerd persoon advies geven over onder welke voorwaarden het treinverkeer door mag blijven rijden. ProRail laat in een reactie bij het rapport weten blij te zijn met de erkenning van ILT dat er goede stappen zijn gemaakt en zal verdere verbeteringen doorvoeren.

Risicoanalyse

Minder tevreden is de Inspectie over de uitwerking van de risicoanalyses. Volgens de ILT volg de spoorbeheerder niet consequent de criteria die zij zelf vaststelde voor het selecteren en vaststellen van de afkeurwaardes. Verder blijken de analyses van daalvormen niet te voldoen aan ProRail’s eigen veiligheidsbeheerssysteem. Daarnaast houdt ProRail onvoldoende rekening met het optreden van combinatie van faalvormen, terwijl dit vaak wél de realiteit is.

Volgens ILT is het nog te vroeg om te beoordelen of de verbetermaatregelen voldoende zijn om de overtredingen en tekortkomingen uit het PGO-rapport op te heffen. De Inspectie zal er verder op toezien dat ProRail haar eigen regels en normen respecteert en toepast.

Marieke van Gompel

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “ILT: ProRail heeft geen goed zicht op staat spoorinfrastructuur”

Arco Sierts|30.09.15|11:31

Misschien een rare vraag hoor, maar hoe ging dit vroeger dan? Toen waren er immers geen schouwtreinen, handhelds en (big-)databases. Gewoon het oog, het oor en de schuifmaat van de vakman met vele jaren praktijkervaring? Is dat concept uiteindelijk niet veel efficienter?

Antoine Berben|01.10.15|20:23

PrutsRail blijf zijn naam maar telkens weer nieuwe eer aan doen aan de hand van zo ogeveer elk verschijnend extern rapport blijken telkens weer geheel nieuwe problematieken te bestaan binnen deze organisatie terwijl er nu weer een directeur zit die al eerder blijk gaf van volstrekt onrealisme, er komt maar geen einde aan.
De staatssecretaris had weggestuurd moeten worden zodat er tenminste iemand op haar stoel kon komen zitten die wel weet hoe om te gaan met dit circus! v

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.