Betuweroute

Vanaf oktober nieuwe omleidingen Betuweroute vanwege derde spoor

Een nieuwe omleidingsperiode voor goederentreinen begint op vrijdag 23 oktober vanwege werk aan het derde spoor in Duitsland. Er vinden dan werkzaamheden plaats aan de stroomvoorziening bij de grensovergang waardoor er tussen Emmerich en Oberhausen slechts één spoor beschikbaar is. De werkzaamheden duren tot en met zondag 13 december.

De verwachting is dat het aantal treinen dat dagelijks wordt omgeleid vergelijkbaar is met de periode van 20 april tot 26 juni van dit jaar. Ook toen was er vanwege werkzaamheden slechts één spoor beschikbaar. Hierdoor konden minder goederentreinen van de Betuweroute gebruik maken dan normaal. Die moesten omrijden via alternatieve routes.

Omleidingen

Tot en met afgelopen maand zijn dagelijks 20 tot 25 goederentreinen omgeleid via de Brabantroute (Rotterdam, Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven) naar de grensovergang bij Venlo. Daarnaast zijn enkele treinen omgeleid via de grensovergang bij Oldenzaal in Oost-Nederland. Vanuit Venlo of Oldenzaal konden de treinen landin- of landuitwaarts hun weg vervolgen naar hun eindbestemming.

Voor een goede afwikkeling van het alternatieve goederenvervoer tijdens de eerste verbouwingsperiode heeft de Stuurgroep Derde spoor Duitsland onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt met de vervoerders en verladers en zijn diverse maatregelen genomen.

Maatregelen

Zo was er bijvoorbeeld extra personeel op de verkeersleidingspost in Eindhoven en werd van machinisten extra stiptheid gevraagd. Volgens ProRail hebben de maatregelen vruchten afgeworpen: de punctualiteit voor het goederenvervoer lag bij de grensovergang bij Venlo hoger dan normaal.

Voor de aanleg van een ruim 70 km lang derde spoor dwars door een aantal grotere plaatsen is zeven jaar uitgetrokken. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zijn veel buitendienststellingen nodig. Regelmatig is gedurende een periode van een week hierdoor maar één spoor beschikbaar op de grensovergang bij Zevenaar. Een deel van het goederenvervoer over de Betuweroute moet dan van andere grensovergangen tussen Nederland en Duitsland gebruik maken.

Derde spoor

Het vervoer over de Betuweroute is de afgelopen jaren gegroeid. Naar verwachting zal dit de komende jaren verder toenemen. Door de aanleg van het derde spoor stijgt het aantal goederentreinen per etmaal in beide richtingen van 110 treinen in 2013 naar 160 in 2022. Met de komst van het derde spoor kunnen vervoerders meer goederentreinen inzetten op de Europese spoorlijnen. Ook het internationale spoorwegverkeer tussen Rotterdam en Genua verbetert hiermee. De Europese Commissie draagt 32 miljoen euro bij voor de aansluiting van de Betuweroute op het Duitse net.

Uit een rapportage van ProRail over de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer in Nederland blijkt dat er in 2014 23.250 treinen op het westelijke deel van het A15-tracé van de Betuweroute reden en 25.100 op het oostelijke deel. Dat is een toename van zestien procent (3.200 treinen) ten opzichte van 2013. De toename ligt voor een groot deel aan een grote buitendienststelling in Duitsland in de maanden juli en augustus 2013. Na correctie komt de stijging in 2014 uit op vijf procent.

Lees ook:

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.