Thalys, ERTMS, foto: INEA, Europese Commissie

Verschil in bediening tussen ERTMS-spoortrajecten verwarrend voor machinist

De bediening van treinen op spoortrajecten die al zijn uitgerust met het beveiligingssysteem ERTMS verschilt op sommige punten tussen lijnen afzonderlijk. Dit kan verwarrend zijn voor machinisten die op meerdere van deze trajecten rijden. Daarom is het belangrijk dat het gebruikersproces van deze vier spoortrajecten gelijk wordt getrokken. Dat zei programmadirecteur ERTMS Wim Fabries woensdag tijdens een bijeenkomst bij Railforum in Utrecht.

“Als een trein strandt op de Hanzelijn, dan zit de knop om het voertuig weer op te starten bij wijze van spreken onder op het bedieningspaneel, terwijl op de lijn Amsterdam-Utrecht de machinist de bovenste knop in moet drukken.” Het is daarom belangrijk dat straks op alle ERTMS-lijnen de bediening voor machinisten hetzelfde is, stelde Fabries.

“De belangrijkste les van het Fyra-project uit het verleden, is dat de vier trajecten te veel in ‘splended isolation’ zijn gebouwd”, vindt de programmadirecteur. Op dit moment zijn de HSL Zuid, de Betuweroute, Hanzelijn en het traject Amsterdam-Utrecht met ERTMS uitgerust.

Fyra-project

“Daarnaast is er in het Fyra-project te weinig samengewerkt tussen de inframensen en de vervoerders. Dat zal ook vast een belangrijke conclusie en verbeterpunt uit de Fyra-enquête zijn. Een van de grote winpunten in het ERTMS-project is dat NS, ProRail en het ministerie van IenM vanaf dag één intensief samenwerken.” Maar ook andere partijen uit de spoorbranche worden betrokken bij het project, zei Fabries. “We willen geen tunnelvisie hebben, maar onze stakeholders intensief betrekken bij het proces. Daar steken we veel energie in.”

Railforum organiseerde de ERTMS-bijeenkomst samen met Rail Cargo Information Netherlands, waarbij diverse spoorprofessionals tips gaven aan het team van Fabries. Een van de punten die daarbij aan de orde kwam, is de twijfels van de spoorsector over de betrouwbaarheid van het communicatiesysteem voor het spoor GSM-R. Op HSL Zuid en de Betuweroute kampt het treinverkeer met verlies van de ERTMS dataverbinding tussen trein en baan. Hoewel er inmiddels een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd, wordt er gevreesd dat het dataverlies voor problemen gaat zorgen voor het treinverkeer in de drukke Randstad.

GSM-R

Zo gaf Jan Oonincx van Oonincx Rail Consulting bijvoorbeeld aan dat het modernere communicatiesysteem LTE, dat ook bij de metro’s in Parijs en Londen wordt toegepast, een prima alternatief voor GSM-R kan zijn.

Fabries stelde dat er wordt gekeken hoe GSM-R betrouwbaarder kan worden gemaakt. “We kunnen in een project als deze niet uitsluitend vanuit technische motieven kiezen voor een ander communicatiesysteem, want er is inmiddels ook geïnvesteerd in het GSM-R netwerk. Mocht in de toekomst echter blijken dat er een stabielere drager, dan zullen we daar zeker heel goed naar kijken. Vooralsnog is echter de keuze GSM-R en staat ons niets ons in de weg om hier voor te kiezen.” Fabries kreeg het advies mee om in ieder geval bij de voorbereidingen van de uitrol van ERTMS rekening te houden met een ‘upgrade’ van GSM-R naar een ander communicatiesysteem.

Planning

Fabries bevestigde dat de planning van het ERTMS-programma inmiddels vertraging heeft opgelopen. Dat komt omdat het projectteam de resultaten van de Fyra-enquête dient mee te nemen in de aanbestedingstrategie, conform de afspraak die hierover is gemaakt door de staatssecretaris met de Tweede Kamer. De publicatie van het Fyra-rapport is door de Kamer over het zomerreces heen getild. Daarnaast duurde de bemensing van het programmateam vier tot zes maanden langer dan gepland. Het programma onderzoekt op dit moment wat hiervan de consequenties voor de totale planning van het project en zal hierover in de Derde Voortgangsrapportage aan de Kamer rapporteren.

Dat betekent dat het ERTMS-programma naar verwachting begin 2016 de algemene aanbestedings- en contracteringsstrategie gereed denkt te kunnen hebben (die oorspronkelijk voor het najaar van 2015 gepland stond) en volgen daarna de projectbeslissingen voor materieel en infrastructuur, waarna de aanbestedingen kunnen starten.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “Verschil in bediening tussen ERTMS-spoortrajecten verwarrend voor machinist”

Frederick Gerards|02.07.15|11:10

Het is een chaos in ERTMS-land, zelfs op het gebied van opleidingen.
De deelnemers MOETEN slagen, daarom krijgen zij de examenvragen tijdens de opleiding meerdere malen te zien. De vragen zijn onderdeel van het lesprogramma!
De opleiders zijn de tevens examinatoren en de simulatierit die de machinisten voor het examen moeten doen hebben ze al 10x gereden voordat ze examen doen. Dat kan omdat het VVRV het scenario bekend maakt bij de examinator vóór aanvang van de opleiding. Uiterst discutabel!

Arco Sierts|22.07.15|13:46

@Frederick: ERTMS is een Europees systeem. Je kan op grond van jou onderbouwing hoogstens beweren dat het binnen *Nederland* tot nu toe chaotisch is verlopen. Dat ligt echter niet aan ERTMS, maar aan de ERTMS-aanpak tot nu toe in Nederland, die zich kenmerkt door falend integraal inzicht. In o.m. Zwitserland en Denemarken is de aanpak vanaf het begin veel beter geweest. Daar begint de Nederlandse overheid en spoorsector nu ook van te leren. ‘Beter laat dan nooit’ zullen we maar zeggen…

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Verschil in bediening tussen ERTMS-spoortrajecten verwarrend voor machinist | SpoorPro.nl
Thalys, ERTMS, foto: INEA, Europese Commissie

Verschil in bediening tussen ERTMS-spoortrajecten verwarrend voor machinist

De bediening van treinen op spoortrajecten die al zijn uitgerust met het beveiligingssysteem ERTMS verschilt op sommige punten tussen lijnen afzonderlijk. Dit kan verwarrend zijn voor machinisten die op meerdere van deze trajecten rijden. Daarom is het belangrijk dat het gebruikersproces van deze vier spoortrajecten gelijk wordt getrokken. Dat zei programmadirecteur ERTMS Wim Fabries woensdag tijdens een bijeenkomst bij Railforum in Utrecht.

“Als een trein strandt op de Hanzelijn, dan zit de knop om het voertuig weer op te starten bij wijze van spreken onder op het bedieningspaneel, terwijl op de lijn Amsterdam-Utrecht de machinist de bovenste knop in moet drukken.” Het is daarom belangrijk dat straks op alle ERTMS-lijnen de bediening voor machinisten hetzelfde is, stelde Fabries.

“De belangrijkste les van het Fyra-project uit het verleden, is dat de vier trajecten te veel in ‘splended isolation’ zijn gebouwd”, vindt de programmadirecteur. Op dit moment zijn de HSL Zuid, de Betuweroute, Hanzelijn en het traject Amsterdam-Utrecht met ERTMS uitgerust.

Fyra-project

“Daarnaast is er in het Fyra-project te weinig samengewerkt tussen de inframensen en de vervoerders. Dat zal ook vast een belangrijke conclusie en verbeterpunt uit de Fyra-enquête zijn. Een van de grote winpunten in het ERTMS-project is dat NS, ProRail en het ministerie van IenM vanaf dag één intensief samenwerken.” Maar ook andere partijen uit de spoorbranche worden betrokken bij het project, zei Fabries. “We willen geen tunnelvisie hebben, maar onze stakeholders intensief betrekken bij het proces. Daar steken we veel energie in.”

Railforum organiseerde de ERTMS-bijeenkomst samen met Rail Cargo Information Netherlands, waarbij diverse spoorprofessionals tips gaven aan het team van Fabries. Een van de punten die daarbij aan de orde kwam, is de twijfels van de spoorsector over de betrouwbaarheid van het communicatiesysteem voor het spoor GSM-R. Op HSL Zuid en de Betuweroute kampt het treinverkeer met verlies van de ERTMS dataverbinding tussen trein en baan. Hoewel er inmiddels een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd, wordt er gevreesd dat het dataverlies voor problemen gaat zorgen voor het treinverkeer in de drukke Randstad.

GSM-R

Zo gaf Jan Oonincx van Oonincx Rail Consulting bijvoorbeeld aan dat het modernere communicatiesysteem LTE, dat ook bij de metro’s in Parijs en Londen wordt toegepast, een prima alternatief voor GSM-R kan zijn.

Fabries stelde dat er wordt gekeken hoe GSM-R betrouwbaarder kan worden gemaakt. “We kunnen in een project als deze niet uitsluitend vanuit technische motieven kiezen voor een ander communicatiesysteem, want er is inmiddels ook geïnvesteerd in het GSM-R netwerk. Mocht in de toekomst echter blijken dat er een stabielere drager, dan zullen we daar zeker heel goed naar kijken. Vooralsnog is echter de keuze GSM-R en staat ons niets ons in de weg om hier voor te kiezen.” Fabries kreeg het advies mee om in ieder geval bij de voorbereidingen van de uitrol van ERTMS rekening te houden met een ‘upgrade’ van GSM-R naar een ander communicatiesysteem.

Planning

Fabries bevestigde dat de planning van het ERTMS-programma inmiddels vertraging heeft opgelopen. Dat komt omdat het projectteam de resultaten van de Fyra-enquête dient mee te nemen in de aanbestedingstrategie, conform de afspraak die hierover is gemaakt door de staatssecretaris met de Tweede Kamer. De publicatie van het Fyra-rapport is door de Kamer over het zomerreces heen getild. Daarnaast duurde de bemensing van het programmateam vier tot zes maanden langer dan gepland. Het programma onderzoekt op dit moment wat hiervan de consequenties voor de totale planning van het project en zal hierover in de Derde Voortgangsrapportage aan de Kamer rapporteren.

Dat betekent dat het ERTMS-programma naar verwachting begin 2016 de algemene aanbestedings- en contracteringsstrategie gereed denkt te kunnen hebben (die oorspronkelijk voor het najaar van 2015 gepland stond) en volgen daarna de projectbeslissingen voor materieel en infrastructuur, waarna de aanbestedingen kunnen starten.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “Verschil in bediening tussen ERTMS-spoortrajecten verwarrend voor machinist”

Frederick Gerards|02.07.15|11:10

Het is een chaos in ERTMS-land, zelfs op het gebied van opleidingen.
De deelnemers MOETEN slagen, daarom krijgen zij de examenvragen tijdens de opleiding meerdere malen te zien. De vragen zijn onderdeel van het lesprogramma!
De opleiders zijn de tevens examinatoren en de simulatierit die de machinisten voor het examen moeten doen hebben ze al 10x gereden voordat ze examen doen. Dat kan omdat het VVRV het scenario bekend maakt bij de examinator vóór aanvang van de opleiding. Uiterst discutabel!

Arco Sierts|22.07.15|13:46

@Frederick: ERTMS is een Europees systeem. Je kan op grond van jou onderbouwing hoogstens beweren dat het binnen *Nederland* tot nu toe chaotisch is verlopen. Dat ligt echter niet aan ERTMS, maar aan de ERTMS-aanpak tot nu toe in Nederland, die zich kenmerkt door falend integraal inzicht. In o.m. Zwitserland en Denemarken is de aanpak vanaf het begin veel beter geweest. Daar begint de Nederlandse overheid en spoorsector nu ook van te leren. ‘Beter laat dan nooit’ zullen we maar zeggen…

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.