NS, trein, verkeersleidingspost, Utrecht

Prestaties ProRail verbeterd, personeel minder tevreden

NS, trein, verkeersleidingspost, Utrecht

De prestaties op het Nederlandse spoor zijn verbeterd in 2014 ten opzichte van het jaar daarvoor. De punctualiteit van het treinverkeer nam toe en de uitval van treinen daalde. Ook reden minder treinen door een rood sein. Minder positief is dat de waardering van medewerkers voor hun werkgever ProRail daalde. Het personeel beoordeelde de spoorbeheerder met een 7,1 waar ze hun werkgever in 2012 nog een 7,5 gaven. Dat blijkt uit het Jaarverslag van ProRail over 2014.

Zoals ieder jaar scoren de regionale spoorvervoerders het beste in het op tijd rijden met een punctualiteit van 94,0 procent (norm: 93,1). In 2013 was dat nog 92,5 procent. De NS-treinen op het hoofdrailnet reden in 90,2 procent (norm: 87) van de gevallen op tijd, in 2013 was dat nog 87,9 procent.

Ook de spoorgoederenvervoerders lieten een verbetering in de punctualiteit zien. In 2013 daalde de punctualiteit van deze groep nog. 83 procent (norm: 82) van de goederentreinen reed in 2014 op tijd, waar dat in 2013 nog 79,6 procent was. ProRail meldt samen met de goederenvervoerders in 2014 een aantal knelpunten in de dienstregeling en de uitvoering te hebben opgelost.

Punctualiteit per type treinvervoer

Uitval treinen

De stijging van de punctualiteit en de daling in het aantal uitgevallen treinen is volgens ProRail te danken aan relatief gunstige weersomstandigheden en het beter plannen van de dienstregeling. Ook zijn er minder technische storingen en helpt de andere opzet van het dubbelsporig onderhoudsrooster. Op de knooppunten Den Bosch, Amersfoort en Arnhem verbeterde de punctualiteit na aanpassingen aan de infrastructuur en het slimmer aanleggen van sporen. Daardoor hoeven treinen niet meer op elkaar te wachten voordat ze een station in- of uitrijden.

De uitval van treinen op het hoofdrailnet komt met 1,9 procent uit boven de norm van 1,5 procent. Volgens ProRail valt dit te verklaren doordat er, bijvoorbeeld bij winterse omstandigheden, wordt gekozen om met een aangepaste dienstregeling te rijden. De uitval bij regionale lijnen komt met 0,9 procent onder de norm uit van 1,0 procent.
Uitgevallen trein in 2014

Medewerkerstevredenheid

Hoewel de prestaties op het spoor verbeterd zijn, was er in 2014 een daling te zien in de medewerkerstevredenheid. Die daalde van een 7,5 in 2013 naar een 7,1 in 2014. ProRail werd als werkgever in vergelijking met 2012 op diverse punten lager gewaardeerd zoals op werkbeleving, betrokkenheid en bevlogenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en organisatie. Bij de laatstgenoemde categorie speelden zaken mee als baanzekerheid, vertrouwen in de leiding van de organisatie en open staan voor afwijkende meningen.

Mogelijk heeft dat te maken met de bezuinigingsopdracht die ProRail heeft meegekregen van het ministerie. De spoorbeheerder moet ruim 48 miljoen euro bezuinigen op de apparaatskosten. Dit betekent dat er tussen 2015 en 2018 in totaal 523 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Hoewel ProRail belooft zich in te zetten om dit via natuurlijk verloop te laten gebeuren, kan dit voor onzekerheid onder het personeel zorgen.

TAO’s

Verstoringen die leiden tot een treinvertraging van tenminste drie minuten of opheffing van treinritten worden een TAO (Treindienst Aantastende Onregelmatigheid) genoemd. In 2014 is het aantal TAO’s in vergelijking met voorgaand jaar gedaald met ongeveer 9 procent. ProRail heeft zich ten doel gesteld om het aantal TAO’s die voor overlast voor reizigers zorgen, verder terug te brengen.

ProRail heeft de doelstelling van ‘geleverde treinpaden’ in 2014 net niet gehaald. 97,9 procent van de aangevraagde treinpaden zijn toegekend, de norm is 98 procent. Verstoringen in het begin van het jaar door onder andere de wisselproblematiek bij Den Haag, de ontsporing bij Hilversum, een vrachtwagen op het spoor bij de snelweg A4 en de sneeuw eind december hebben er volgens ProRail voor gezorgd dat het niet is gelukt om het geëiste aantal treinpaden te leveren.
TAO's in 2014

STS-passages

In 2014 zijn zowel het aantal rood sein-passages als het deel daarvan waarbij het gevaarpunt wordt bereikt aanzienlijk afgenomen. Zaken die hebben bijgedragen aan een afname van het aantal STS-passages (Stoptonend Sein-passages) zijn conflictvrije plannen, hoge punctualiteit, het uitbreiden van het beveiligingssysteem met ATB Vv (Automatische Treinbeïnvloeding, Verbeterde versie) en het dubbelsporig onderhoudsrooster. Daarnaast is eind 2014 ook een nieuw ICT-systeem geïntroduceerd dat landelijk een noodoproep naar alle treinen in de buurt genereert bij een rood sein-passage en de dreiging van een aanrijding.

Het aantal seinen met ATB Vv is verder uitgebreid op ongeveer 600 installaties en op vrijwel alle installaties is ATB Vv monitoring aangelegd.
 Het verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de treinbotsing in 2013 bij Amsterdam Westerpark is in het verslagjaar grotendeels opgeheven. Het toezicht betreft alleen nog de planning van treinen door Verkeersleiding.
Rood sein-passages 2014

Bedrijfsopbrengst

ProRail realiseerde in 2014 bedrijfsopbrengsten ter grootte van 1,2 miljard euro bestaande onder meer uit exploitatiebijdragen van het Rijk (790 miljoen euro), gebruiksvergoeding (262 miljoen euro), geactiveerde productie (93 miljoen euro) en overige bedrijfsopbrengsten (58 miljoen euro). De bedrijfslasten bedroegen eveneens 1,2 miljard euro. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam in 2014 uit op 50 miljoen euro.

In 2014 heeft ProRail ongeveer 1,2 miljard aan investeringsbijdragen ontvangen vanuit het Infrastructuurfonds (883 miljoen euro) en van derden (280 miljoen euro). De totale kasstroom van ProRail bedroeg 4 miljoen euro positief.

Buitendienststellingen

ProRail heeft in 2014 de campagne ‘ProRail Vernieuwt’ ingezet om reizigers, vervoerders en andere betrokken partijen op tijd en duidelijk te informeren over hinder als gevolg van buitendienststellingen. Daarbij is een mix aan communicatiemiddelen gebruikt zoals posters, Rail TV op station, de ProRail-website, sociale media en advertenties in landelijke en regionale kranten.

Op basis van de uitkomsten van de reizigersonderzoeken die in 2014 is gehouden, gaat de spoorbeheerder de campagne verder aanscherpen. Daarbij wordt onder meer mobile advertising ingezet, waardoor op het station meer informatie beschikbaar komt via de smartphone.

Marieke van Gompel

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “Prestaties ProRail verbeterd, personeel minder tevreden”

Joop Laenen|25.06.15|15:51

Tijdens een cursus te horen gekregen: tijden om ’s nachts en overdag reparaties te doen aan het spoor zijn veelal te kort. Daardoor “haast” met kans op half werk en terug komen. gereedschap blijft achter op het spoor waardoor kans op aanrijding door een trein. Vraag:hoeveel spoorwerkers hebben moeten “springen” in deze jaren of zijn aangereden door een trein? Deze cijfers zijn maatgevend over wat er werkelijk gebeurd! Bovendien, waarom rijden treinen door rood? Een technische of menselijke fout?

Antoine Berben|26.06.15|01:23

Zou de teruglopende medewerkerstevredenheid ook niet gewoon een rechtstreeks gevolg kunnen zijn van de snel dalende tevredenheid over ProRail bij bestuurders en politici?
Ik zou het me zo maar voor kunnen stellen en verwijs dan even heel kort naar de actuele discussie over opmerkingen van de nog directeur Pier ERINGA van heden.
Deze dragen in elk geval ook niet bij aan het kweken van begrip laat staan sympathie voor het bedrijf!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.