Werkzaamheden, spoor, Utrecht Centraal, baanwerker, NS-trein

ProRail deelt concept jaarplan 2016 met spoormarkt

Vernieuwen met de winkel open, verbeteren van de operationele prestaties en de veiligheid, meer transparantie naar belanghebbenden en de integratie van Keyrail in de ProRail-organisatie. Dit zijn enkele van de hoofdpunten van het jaarplan 2016 van ProRail. ProRail vraagt belanghebbende partijen om op het conceptplan te reageren. Aan het einde van het jaar wordt het jaarplan definitief gemaakt. 

In 2016 worden vier vernieuwde stations geopend: Breda, Tilburg, Eindhoven en Utrecht. Ook wordt de infrastructuur op diverse plekken aangepakt. Grote spoorvernieuwingen vinden plaats bij Schiphol, Utrecht, Amsterdam en Groningen. Daarnaast wordt het derde spoor bij Zevenaar richting Duitsland aangelegd.

Capaciteit

ProRail meldt in haar plannen dat de ‘cruciale vervoerscapaciteit’ in de spits en tijdens werkdagen overeind blijft ondanks de grootschalige vernieuwingen. De werkzaamheden vinden in de weekenden en vakantieperiodes plaats. Ook tijdens de bouw blijven treinen rijden.

De trend van de laatste jaren laat volgens ProRail zien dat de gemiddelde prestaties, uitgedrukt in punctualiteit, verbeteren. Toch gaat het nog te vaak mis, geeft de spoorbeheerder toe. Dat is ook te merken aan de problemen die er begin 2015 zijn geweest rond in de driehoek Amsterdam-Utrecht-Schiphol. Inmiddels zijn er samen met spooraannemers en ingenieursbureaus diverse verbeteringen doorgevoerd. ProRail heeft extra mensen en middelen vrijgemaakt om incidenten in de driehoek Amsterdam-Utrecht-Schiphol te voorkomen.

Verstoringen

Samen met NS gaat ProRail de impact van verstoringen verder terugdringen door het treinverkeer weer sneller op gang te helpen. Ook worden de bijsturingsprocessen verbeterd om een olievlekwerking van een verstoring te voorkomen.

ProRail belooft in haar plannen om de transparantie naar stakeholders verder te verbeteren. Omdat ProRail van ‘nature een technisch georiënteerd bedrijf’ is, is ze gewend om ‘zelf met oplossingen te komen’.  Maar vanaf 2014 is het bedrijf gestart om in een vroeger stadium met stakeholders te overleggen over belangrijke onderwerpen. In 2016 wil ProRail deze beweging voortzetten.

Spoorgoederenvervoer

Halverwege 2015 wordt de Keyrail organisatie in ProRail geïntegreerd. Daarmee is ProRail volledig verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur van het goederenvervoer. Alle medewerkers van Keyrail krijgen een plaats bij ProRail. Volgens de spoorbeheerder worden er een ‘groot aantal best practices’ uit de Keyrail-organisatie overgenomen. ProRail gaat in 2016 een aantal knelpunten verbeteren die er zijn tussen verschillende interfaces in de keten.

Veiligheid blijft prioriteit, stelt ProRail. Daarom werkt het spoorbedrijf ook in 2016 aan het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen de eigen organisatie en binnen de sector. Om dit verder te verbeteren deelt ProRail bijvoorbeeld relevante resultaten en lessen van uitgevoerd incidentenonderzoek met aannemers, vervoerders en andere belanghebbenden.

Bekijk hier het jaarplan 2016 van ProRail.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.