Lidewijde Ongering, secretaris-generaal, ministerie Infrastructuur in Milieu

Lidewijde Ongering nieuwe secretaris-generaal ministerie IenM

Lidewijde Ongering wordt  de nieuwe secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het kabinet heeft haar voorgedragen op voorstel van  ministers Blok voor Wonen en Rijksdienst en Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De benoeming gaat in op 15 juni 2015. Ongering volgt Siebe Riedstra op die vorige maand is aangesteld als secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lidewijde Ongering (1958) werkte vanaf 2008 als loco-secretaris-generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Momenteel is zij directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ongering was nauw betrokken bij de totstandkoming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat voortkwam uit de integratie van Verkeer en Waterstaat en delen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Loopbaan

De bewindsvrouw werkte van 2005 tot 2008 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie als plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Daarvoor werkte ze vier jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als plaatsvervangend directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid. Van 1991 tot 2000 werkte Ongering bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder andere als directeur Financieel-Economische Zaken.

Ongering werkte aan het begin van haar loopbaan ook voor Coopers & Lybrand en bij de Gemeente Den Haag. Ze studeerde Bestuurskunde aan de Technische Hogeschool Twente in Enschede.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.