Kabels in Geul_Ondergrondse Infra

Ontwerptekeningen spoorobjecten makkelijker in gebruik

De themalagen op de Basis Beheer Kaart zijn tekeningen van spoorse objecten waarvan ProRail eigenaar is en het beheer voert. Omdat in de praktijk niet alle betrokken partijen hier op dezelfde manier mee blijken te werken, is er half januari 2015 een project gestart om deze tekeningen uniformer en minder foutgevoelig te maken. ProRail, Movares, Fugro, MJ Automatisering, Arcadis en Two-B hebben gezamenlijk een inspanning geleverd om voor deze themalagen een meer praktische variant te maken op basis van nieuwe tekenvoorschriften.

De themalagen worden beheerd in een database waar alle betrokken partijen zoals ProRail, ingenieursbureaus, aannemers en tekenbureaus toegang toe hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld themalagen wijzingen in het geval van een gewijzigde spoorsituatie of een nieuw ontwerp of de documenten raadplegen bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Ondergrondse infra

Ingenieursbureau Movares heeft samen met Fugro en MJ Automaterisering gewerkt aan de ombouw van de titelblokken. Zij hielden zich bezig met de themalagen voor de ondergrondse infra, zoals kabels en leidingen.

Voor de themalaag van de Loop der Bovenleiding is geen conversie gepland, maar ook voor deze tekening wordt hetzelfde uniforme titelblok van toepassing. Het verschil zit ‘m in het formaat: de themalagen van de Ondergrondse Infra zullen in Microstation getekend blijven worden, voor de Loop der Bovenleiding wordt er overgestapt naar het AutoCAD formaat.

Themalagen

Bob Bos, specialist Digitaal Documentbeheer bij Movares: “In het verleden kon je zelf bepalen hoe je wat je wilde wijzigen in de themalagen. En dat ging nog wel eens mis. In de praktijk kan het zijn dat daardoor niet alle partijen een document gemakkelijk kunnen vinden of er wijzigingen in kunnen aanbrengen”.

Tijdens de ombouwperiode van 28 april tot 1 mei zijn de titelblokken van alle themalagen van de Ondergrondse Infra geautomatiseerd uitgelezen. Vervolgens zijn de oude titelblokken vervangen door het nieuwe titelblok en ook weer automatisch gevuld met de naar het nieuwe voorschrift (ALV00001) gecorrigeerde metagegevens.

Kabelregistratie

Op de themalagen van de Ondergrondse Infra staan de geulen afgebeeld, de kabelregistratie staat in een eigen database. Tegelijk met de conversie van de  themalagen is ook de kabelregistratie verbeterd: de geul inhoudslijst en de tekening die bij elkaar horen hebben nu dezelfde versieletter.

Inge ten Velde, Projectmanager bij ProRail: “Ruim 4600 themalagen zijn geconverteerd, ongeveer 300 themalagen konden, vanwege de slechte kwaliteit, niet geconverteerd worden. Alle geconverteerde themalagen voldoen nu aan versie 009 van de ALV00001 en daarmee hebben we een flinke correctieslag gemaakt. Bij het versie 009 titelblok zijn alle overbodige invulvelden weggehaald, waardoor het invullen van het titelblok een stuk eenvoudiger en dus minder foutgevoelig is geworden. De nieuwe titelblokken zijn nu goed uitwisselbaar in de keten en kunnen automatisch worden gecontroleerd en verwerkt”.

Informatiebijeenkomst

Vrijdag 3 april is er bij ProRail een bijeenkomst georganiseerd waarbij de betrokken partijen is uitgelegd hoe ze conform de nieuwe voorschriften en instructies moeten werken. Alle thema’s zijn de revue gepasseerd: de nieuwe versie van de ALV00001, de nieuwe tekenvoorschriften van zowel de Loop de Bovenleiding als van de Ondergrondse Infra. “De belangstelling was erg groot en dat is een goed signaal voor de toekomst: foutloze tekeningen en uitwisselbaarheid in de keten”, aldus ProRail.

Marieke van Gompel

Tekening, spoorobjecten, ProRail

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.