Utrecht Centraal, station, luchtfoto, bron: ProRail

Commissie: snelheidsverlaging goederentreinen DSSU onderzoeken

Ondanks diverse maatregelen zoals geluidschermen en raildempers zal de overlast van Doorstroomstation Utrecht (DSSU) voor omwonenden toenemen, onder meer door trillingshinder. Daarom dient te worden onderzocht of de trillingshinder door het verlagen van de snelheid van goederentreinen kan worden beperkt. Dat blijkt uit de beoordeling van de Commissie m.e.r. van het milieueffectrapport voor het station.

De Commissie adviseert om onderzoek te doen naar het verlagen van de snelheid van de goederentreinen zodat duidelijk wordt welke extra mogelijkheden staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft om trillingshinder te voorkomen.

Mansveld wil het spoorwegstation Utrecht Centraal ombouwen tot Doorstroomstation Utrecht (DSSU). Doel van deze ombouw is de capaciteit, kwaliteit en robuustheid van de railinfrastructuur rond Utrecht Centraal te vergroten. Daardoor kunnen meer treinen over het spoor door Utrecht gaan rijden.

Doorstroomstation

Het project is vastgelegd in een ontwerp-tracébesluit. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De staatssecretaris heeft de Commissie om gevraagd voorafgaand aan haar besluit het rapport te toetsen.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu – besluit over het project.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Commissie: snelheidsverlaging goederentreinen DSSU onderzoeken | SpoorPro.nl
Utrecht Centraal, station, luchtfoto, bron: ProRail

Commissie: snelheidsverlaging goederentreinen DSSU onderzoeken

Ondanks diverse maatregelen zoals geluidschermen en raildempers zal de overlast van Doorstroomstation Utrecht (DSSU) voor omwonenden toenemen, onder meer door trillingshinder. Daarom dient te worden onderzocht of de trillingshinder door het verlagen van de snelheid van goederentreinen kan worden beperkt. Dat blijkt uit de beoordeling van de Commissie m.e.r. van het milieueffectrapport voor het station.

De Commissie adviseert om onderzoek te doen naar het verlagen van de snelheid van de goederentreinen zodat duidelijk wordt welke extra mogelijkheden staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft om trillingshinder te voorkomen.

Mansveld wil het spoorwegstation Utrecht Centraal ombouwen tot Doorstroomstation Utrecht (DSSU). Doel van deze ombouw is de capaciteit, kwaliteit en robuustheid van de railinfrastructuur rond Utrecht Centraal te vergroten. Daardoor kunnen meer treinen over het spoor door Utrecht gaan rijden.

Doorstroomstation

Het project is vastgelegd in een ontwerp-tracébesluit. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De staatssecretaris heeft de Commissie om gevraagd voorafgaand aan haar besluit het rapport te toetsen.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu – besluit over het project.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.