Betuweroute

ACM: afspraken beheerconcessie beperken zich tot hoofdrailnet

In de concept-beheerconcessie staan voor ProRail vooral prestatie-eisen voor het hoofdrailnet. Dit is mogelijk in strijd met een Europese richtlijn die bepaalt dat de afspraken met de beheerder voor het gehele spoornet moeten gelden. Dat zegt Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een advies over de concept-beheerconcessie. Dit kan in het nadeel werken van spoorgoederenvervoerders en regionale vervoerders, zo waarschuwt de waakhond.

Als er geen bepalingen komen voor bijvoorbeeld de regionale lijnen en de spoorgoederenlijn Betuweroute, dan kan dit volgens ACM ten koste gaan van de kwaliteit van het spoorbeheer op die trajecten. De organisatie pleit er daarom voor om de afspraken aan te passen op basis van de Europese Richtlijn 2012/34/EU, waardoor de prestatie-afspraken voor het gehele spoornet gaan gelden.

Samenwerking

Een van de belangrijke punten in de beheerconcessie is dat ProRail met alle stakeholders moet samenwerken. ACM stelt echter dat de spoorbeheerder via de prestatie-indicatoren alleen prikkels krijgt voor samenwerking op het hoofdrailnet, dus met spoorvervoerder NS. De marktautoriteit adviseert daarom dat de samenwerkingsverplichtingen voor alle vervoerders moeten gelden.

Verder wijst ACM erop dat duidelijke afspraken over internationale samenwerking ontbreken. Internationale samenwerking is met name voor het spoorgoederenvervoer van essentieel belang. “Weliswaar bestaan er wettelijke verplichtingen voor de beheerder voor deze samenwerking en neemt ProRail ook op min of meer vrijwillige basis deel aan internationale samenwerkingsverbanden, maar het is onduidelijk welke concrete resultaten ProRail met deze samenwerking dient te bereiken.” Daarom adviseert de autoriteit het ministerie om hierover prestatie-afspraken in de beheersconcessie op te nemen.

Gebruikersvergoeding

De waakhond stelt dat er op dat er onvoldoende transparantie en eenduidigheid is over de gebruikersvergoeding. In de bepalingen over de financiering van de concessie wordt ingegaan op aanvullende heffingen, bijtellingen, kortingen en aftrek, die bovenop het minimumbedrag voor toegang tot het spoor kunnen komen.

De tarieven van deze onderdelen zouden meebewegen met de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De spoorsector wordt daardoor volgens de organisatie ‘geconfronteerd met een potentieel onvoorspelbare gebruikersvergoeding die fluctueert met de begroting van het ministerie’. Dit dient daarom meer inzichtelijk te worden gemaakt voor de spoorsector, zo luidt het advies.

Aanbevelingen

KNV Spoorgoederenvervoer onderschrijft de aanbevelingen van ACM. Directeur Ad Toet: “Het accent in de beheerconcessie ligt te veel bij NS. Er wordt weinig gestuurd op de samenwerking met de spoorgoederenvervoerders en de regionale vervoerders. Daarnaast zijn wij het ermee eens dat er concrete prestatie-afspraken dienen te komen die internationale samenwerking bevorderen.”

Lees hier de publicatie van ACM.

Lees ook:

Concessies dwingen ProRail en NS tot meer transparantie

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.