Werkzaamheden, Didam, spoortunnel

Lokale overheden investeren steeds meer in spoor

Gemeenten, provincies en stadsregio’s investeren steeds meer in het spoor. In vijf jaar tijd nam hun jaarlijkse bijdrage in spoorprojecten toe van 135 miljoen euro naar 203 miljoen euro in 2014. Dat blijkt uit cijfers van ProRail. De investeringen komen bovenop de één miljard euro die het Rijk ieder jaar doet. Naar verwachting wordt er dit jaar ruim 1,3 miljard euro gestoken in spoorvernieuwing door rijk en lokale overheden samen. Volgens ProRail laat het zien dat “het spoor ook lokaal en regionaal als belangrijke voorwaarde wordt gezien voor economische en maatschappelijke ontwikkeling”.

Op dit moment lopen er ongeveer 1800 spoorprojecten. De afgelopen vijf jaar is er bij elkaar opgeteld door regionale en lokale overheden ruim 900 miljoen euro in spoorprojecten gestoken. Op dit moment vindt er een grote vernieuwingsslag op het spoor plaats. Door de bijdragen van decentrale overheden naast die van het rijk ontstaan er projecten waar zowel de nationale, regionale als lokale bereikbaarheid door verbetert.

Lokale bereikbaarheid

Gemeenten investeren daarbij volgens ProRail met name in lokale bereikbaarheid door middel van onderdoorgangen, fietsenstallingen en stationspleinen. Ze leveren bijvoorbeeld een bijdrage aan nieuwe stationsgebouwen zoals in Arnhem, Den Haag, Rotterdam en Groningen. Daarbij gaat het ook vaak om de samenhang met het lokale wegennet en openbaar vervoer.

Provincies en stadsregio’s investeren in grotere spoorprojecten die vaak zijn gericht op uitbreiding en verbetering van het regionale treinverkeer als aansluiting op het nationale treinverkeer zoals bij BOR Regionet, Spoorplan Noord-Nederland, Randstadspoor, Stadsregiorail, HOV net Zuid-Holland Noord en bijvoorbeeld ook elektrificatie van de Maaslijn. Vrijwel altijd wordt de samenhang met busvervoer betrokken in de plannen om een deur tot deur-aanbod te kunnen bieden. Provincies verlenen sinds een jaar of tien de concessie voor personenvervoer aan regionale spoorvervoerders.

Spoortafels

Met de toename van de bouw van onderdoorgangen en andere spoorprojecten, groeit eerst ook de hinder voor de omgeving en reizigers tijdens het vernieuwingswerk. ProRail geeft aan in steeds nauwer overleg “samen met overheden en reizigersorganisaties” de “hinder zo goed mogelijk verdelen en tegengaan”. Om projecten nog meer in samenhang te ontwikkelen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vijf regionale spoortafels opgericht waarin deze partijen de plannen gezamenlijk ontwikkelen.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.